Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[08/11/2013] Πρόσκληση για την 15η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11/11/2013 14:02
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 08/11/2013
Αριθ. Πρωτ.: 9248
Αριθ. Συνεδρίασης: 15
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου την 12η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του  Δήμου Παρανεστίου .
  2. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο « Οδοποιία Τ.Κ. Πτελέας ».
  3. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.


 1 Τελική