Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[31/10/2013] Πρόσκληση για την Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

01/11/2013 10:07
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 31/10/2013
Αριθ. Πρωτ.: 9013
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 1η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:30 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποβολή αίτησης προς την Εισαγγελία Δράμας για έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας προκειμένου να παραδοθεί ο φάκελος του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση Βάγια του τέως Δήμου Νικηφόρου» και ορισμός πληρεξουσίου για την παραλαβή του φακέλου από τον αποδιδόντα.
  2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να υποβάλλει στην Εισαγγελία Δράμας, συμπληρωματικά στοιχεία και διορθώσεις επι της τελευταίας μήνυσης του Δήμου μας για το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση Βάγια του τέως Δήμου Νικηφόρου» και να επαναλάβει την δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής και ορισμό πληρεξούσιου και αντικλήτου επι αμφοτερων των μηνύσεων μας για το ίδιο ζήτημα και να δηλώσει μάρτυρες.
Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος (παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/2010) προκειμένου να γίνει η παράδοση του πρωτότυπου φακέλου η οποία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση αλλαγής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία είναι κατεπείγουσα για την κοστολόγηση των ελαττωμάτων του έργου, που θα γίνει σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και μάλιστα κατεπειγόντων. Τέλος οι ανωτέρω ενέργειες πρέπει να γίνουν άμεσα κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εισαγγελίας Δράμας.


 1 Τελική