Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[17/10/2013] Πρόσκληση για την 13η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18/10/2013 12:15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 17/10/2013
Αριθ. Πρωτ.: 8579
Αριθ. Συνεδρίασης: 13
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 18η του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:30 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄  τριμήνου (01-7-2013 / 30-09-2013) προϋπολογισμού έτους 2013.
  2. Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ», προϋπολογισμού 35.454,00€.
  3. Απευθείας ανάθεση της τοπογραφικής μελέτης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση δρόμου από οικισμό Καρποφόρου έως οικισμό Μελισσοχωρίου», προϋπολογισμού 18.450,00€.
  4. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη για την υλοποίηση του έργου Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Πρασινάδας».
  5. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη για την υλοποίηση του έργου Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης».
Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος (παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/2010) προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.


 1 Τελική