Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[27/09/2013] Πρόσκληση για την 12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

01/10/2013 10:26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 26/09/2013

Αριθ. Πρωτ.: 7924

Αριθ. Συνεδρίασης: 12

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.
  2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΠΤΕΛΕΑΣ», προϋπολογισμού 27.978,00€.

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος (παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/2010) προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.


 1 Τελική