Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[16/09/2013] Πρόσκληση για τη 15η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

14/09/2013 09:18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 12/09/2013

Αριθ. Πρωτ.: 7521

Αριθ. Συνεδρίασης: 15

Σας προσκαλούμε την 16 του μηνός Σεπτεμβρίου  2013, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :
 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 Δήμου Παρανεστίου.
 2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
 3. Έγκριση  δαπανών λειτουργίας συσσιτίων ποσού 1.924,12€
 4. Έγκριση δαπάνης εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου.
 5. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων 28ης Οικτωβρίου και ψήφιση πίστωσης.
 6. Κατανομή ποσού 10.932,06€ στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Παρανεστίου.
 7. Έγκριση συνδιοργάνωσης των Αγώνων  Βουνού Παρθένου Δάσους έτους 2013 και ψήφιση πίστωσης ποσού 22.000,00€ για την κάλυψη δαπανών αυτού. 
 8. Τροποποίηση της αριθμ.88/2013 απόφασης περί «Καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια «για την επισκευή και την συντήρηση οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου», προϋπολογισμού 53.388,90€ μετά από άγονο διαγωνισμό».
 9. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη εποχικών αναγκών για την Φθινοπωρινή περίοδο έτους 2013.
 10. Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Leader για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών – αθλητικών – εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του εκθετηρίου Τ.Κ. Πτελέας», προϋπολογισμού 102.000,00€.
 11. Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 164 Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και ειδικότερα  στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση  της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» στην κατηγορία πράξης «Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση», με κωδικό 01.72.11.05, προϋπολογισμού 110.000,00€
 12. Σύμφωνη γνώμη ή μη στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για την υλοποίηση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στην θέση «ΚΡΙΑΡΙ» του Δήμου Παρανεστίου
 13. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Γερμανία στις 9-14 Νοεμβρίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Στυλιανίδης  Ο. Αναστάσιος

 1 Τελική