Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[09/08/2013] Πρόσκληση για τη 14η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

10/08/2013 12:28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 07/08/2013

Αριθ. Πρωτ.: 6286

Αριθ. Συνεδρίασης: 14

Σας προσκαλούμε την 13 του μηνός Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013
  2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2013.
  3. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
  4. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».
  5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ύδρευση Οικισμών Δήμου Παρανεστίου», του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013.
  6. Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης με την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Δήμου Παρανεστίου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
  7. Συζήτηση επί των προτάσεων του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Παπανικολάου Παπάγου.
  8. Καθορισμός ημερομηνίας διαξαγωγής της αναβληθείσας ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 παρ.3).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Στυλιανίδης  Ο. Αναστάσιος

 1 Τελική