Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[09/08/2013] Πρόσκληση για την 10η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10/08/2013 13:04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 09/08/2013

Αριθ. Πρωτ.: 6245

Αριθ. Συνεδρίασης: 10

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 9η του μηνός  Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανάκληση της αριθμ. 55/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης, έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».προϋπολογισμού 835.170,00€» και λήψη εκ νέου.
  2. Kαθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Καθαρισμός χειμάρρων Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.376,00€
  3. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου οικισμού Μαυροκορδάτου Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 6.315,00€
  4. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου στη θέση Πελεκητή και Θαμνωτό Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 10.333,00€
  5. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση – Κατασκευή Περίφραξης αύλειου χώρου παιδικής χαράς  Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 6.149,00€
  6. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου  «Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Νικηφόρου», προϋπολογισμού 5.191,00€.
  7. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου  «Επέκταση ταφόνων στο νεκροταφείο οικισμού Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.620,00€
  8. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αδριανής», προϋπολογισμού 8.158,00€
Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Νικόλαος 


 1 Τελική