Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[12/07/2013] Πρόσκληση για την 9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12/07/2013 20:27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 12/07/2013
Αριθ. Πρωτ.: 5529
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων B΄ τριμήνου (01-04-2013 / 30-06-2013) προϋπολογισμού έτους 2013.
2. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.
3. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Παρανεστίου», προϋπολογισμού 7.000,00€
4. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έρογυ « Συντήρηση δημοτικών σχολείων Τ.Κ. Πλατανόβρυσης» προϋπολογισμού 4.739,00€
5. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Δ.Ε. Παρανεστίου», προϋπολογισμού 10.000,00€
6. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 10.925,00€
7. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αδριανής», προϋπολογισμού 4.386,00€.
8. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Νικηφόρου», προϋπολογισμού 5.200,00€.
9. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Επέκταση ταφόνων στο νεκροταφείο οικισμού Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.630,00€
10. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Καθαρισμός χειμάρρων Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 9.507,00€
11. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου οικισμού Μαυροκορδάτου Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 6.315,00€
12. Απευθείας ανάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης για την υλοποίηση του έργου «Γεώτρηση στα Ξερά Μοναστήρια», προϋπολογισμού 1.230,00€
13. Απευθείας ανάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΕΗ ΜΕσοχωρίου», προϋπολογισμού 1.845,00€
14. Απευθείας ανάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης», προϋπολογισμού 7.675,00€
15. Απευθείας ανάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Πρασινάδας», προϋπολογισμού 7.000,00€

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Νικόλαος


 1 Τελική