Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[11/07/2013] Πρόσκληση για την 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

12/07/2013 20:17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 11/06/2013
Αριθ. Πρωτ.: 5442
Αριθ. Συνεδρίασης: 12

Σας προσκαλούμε την 17 του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :
1. Αποδοχή ποσού 4.692,95€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου και κατανομή αυτού.
2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 714,35€ για οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλου του Δήμου.
3. Έγκριση ή μη επιχορήγησης συλλόγου γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος «Η Λάμψη» και ψήφιση πίστωσης.
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
5. Έγκριση εσόδων - εξόδων Β’ τριμήνου (01-04-2013/30-06-2013) του προϋπολογισμού έτους 2013
6. Κήρυξη προμηθευτή ως έκπτωτο σύμφωνα με το άρθρο 35 ΕΚΠΟΤΑ (Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993).
7. Έγκριση ή μη παραχώρησης προς χρήση των πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου στο Π/Κ Παρανεστίου.
8. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 11/07/2013 και 12/07/2013 για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.
9. Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης με την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Δήμου Παρανεστίου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
10. Συζήτηση επί των προτάσεων του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Παπανικολάου Παπάγου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


 1 Τελική