Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[20/06/2013] Πρόσκληση για την 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20/06/2013 12:57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 19/06/2013
Αριθ. Πρωτ.: 4786
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

Σας προσκαλούμε την 26 του μηνός Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα :
1. Ψήφιση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου έτους 2013.
2. Έγκριση πρακτικών διενεργηθέντος διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Παρανεστίου.
3. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Παρανεστίου.
4. Ορισμός αντιδημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων πυροπροστασίας σύμφωνα με την αριθμ.91/2013 απόφαση περί κατανομής.
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
7. Αποδοχή ποσού 3.000,00€ από ΟΠΑΠ ΑΕ για την διεξαγωγή των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους 2013.
8. Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου.
9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων :
  Α. Διάνοιξη κατασκευής οδού προς Τσίτσου Βρύση Δ.Δ. Πτελέας
  Β. Ασφαλτόστρωση στην περιοχή Μυροβλήτη
  Γ. Επέκταση δικτύου ύδρευσης από οικισμό Πλατανιάς προς οικισμό Θαμνωτού Δ.Δ. Πλατανιάς
10. Έγκριση ή μη παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου : « Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση Σαχίνι της Τ.Κ. Πτελέας του Δ.Παρανεστίου».

11. Αποδοχή ένταξης, αποδοχή χρηματοδότησης και απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων 2013 και τροποποίηση προϋπολογισμού 2013 του Δ.Παρανεστίου της Πράξης : « ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ».
12. Καθορισμός τόπου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 παρ.3).

13. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων», για την εξώδικη – δικαστική απόδοση πόρων υπέρ του Δήμου μας από την πώληση δασικών προΐόντων, ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας και απαιτούντος εξειδικευμένων γνώσεων.
14. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων», ο οποίος μετά από έρευνα, σε εθνική, κοινοτική, διεθνή νομοθεσία και νομολογία να συντάξει μελέτη για την πλήρη εκμετάλλευση εκ μέρους του Δήμου των δικαιωμάτων του, που απορρέουν από την χρήση των κοινόχρηστων του χώρων και του υπεδάφους αυτών,
15. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων», ο οποίος μετά από έρευνα, σε εθνική, κοινοτική, διεθνή νομοθεσία και νομολογία να συντάξει μελέτη σχετική με τις εν γένει αξιώσεις – δικαιώματα του Δήμου μας, που είναι συναφή με την ύπαρξη και λειτουργία υδροηλεκτρικών σταθμών – φραγμάτων που είναι εγκαταστημένοι στα διοικητικά όρια του Δήμου
16. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων», για την εξώδικη – δικαστική επίτευξη μη καταλογισμού σε βάρος του Δήμου, δαπάνης του έργου « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια»,
17. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων», για σύνταξη και υποβολή αναφοράς προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας και προς τον Υπουργό Υγείας σχετική με το έργο « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια»
18. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων», για σύνταξη αναφοράς προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και προς τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ σχετικά με το έργο « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια».

19. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων» για σύνταξη και υποβολή αναφοράς στην Εισαγγελία Δράμας και υπομνήματος προς τον ανακριτή για την υπόθεση του έργου « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια»
20. Απόρριψη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια».
21. Αλλαγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια».
22. Ορισμός Ελεγκτών για τακτικό Διαχειριστικό έλεγχο ισολογισμού λήξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παρανεστίου (ΚΔΕΠ) από 01/01/2012 έως την 31/12/2012.
23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 507,83€ για οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση τριών δημοτικών συμβούλων για μετακίνηση τους στα Ιωάννινα στις 30 και 31 Μαΐου 2013.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


 1 Τελική