Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρωτοποριακό Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης των Νεκρών Ζώων στην Περιφέρεια ΑΜΘ

17/06/2013 12:56

ΠΕ Δράμας Υπογραφή

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ  ανακοινώνει τα παρακάτω:

 1. Από την Παρασκευή 7/6/2013 εφαρμόζεται στην Περιφέρεια ένα  πρωτοποριακό πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης και απόρριψης νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων,  λήψης δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού και στη συνέχεια η αποτέφρωσή τους
 2. Η περισυλλογή αφορά αποκλειστικά νεκρά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών και αίγες και πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική & Κοινοτική Νομοθεσία 
 3. Τα παραπάνω  ζώα  πρέπει να έχουν την υποχρεωτική σήμανση και ειδικά  τα νεκρά βοοειδή θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων(ΚΒΔ)
 1. Η περισυλλογή των νεκρών ζώων και η δειγματοληψία γίνεται  όλες τις ημέρες της εβδομάδας(εργάσιμες ή αργίες)
 2. Οι κτηνοτρόφοι που έχουν νεκρά ζώα θα επικοινωνούν με την υπεύθυνη εταιρεία, «KAFSIS  Α.Ε», στο τηλέφωνο 2108960100 και θα την πληροφορούν για τον τόπο όπου βρίσκονται τα νεκρά ζώα
 3. ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΔΕΝ  ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ, ΑΦΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
 4. Η εταιρεία περισυλλογής,  μεταβαίνει στον τόπο που βρίσκονται τα νεκρά ζώα, όπου παρουσία του παραγωγού θα τα περισυλλέγει και στη συνέχεια  θα τα μεταφέρει  στην μονάδα διαχείρισης                                                            
 5. Μετά την περισυλλογή του νεκρού ζώου θα γίνεται διασταύρωση  των στοιχείων με την ΚΒΔ 
 6. Η περισυλλογή και η μεταφορά  των νεκρών ζώων, που είναι αντικείμενο αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, θα γίνεται μετά την επίσκεψη των ελεγκτών του στην εκμετάλλευση και την εκτίμηση της ζημιάς
 7. Η περισυλλογή και η μεταφορά  των νεκρών ζώων θα πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 24 ωρών από την ώρα ειδοποίησης  ή σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις  εντός 48  ωρών
 8. Η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Αρμόδια Κτηνιατρική υπηρεσία  για την περισυλλογή των νεκρών ζώων και θα διενεργεί άμεσα τη  δειγματοληψία για ΜΣΕ, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά
 9. Κατά την περισυλλογή των νεκρών βοοειδών, θα συμπληρώνεται από την εταιρεία, το «Δελτίο Μεταβολών Ζωικού Πληθυσμού Βοοειδών » και θα υπογράφεται από τον κτηνοτρόφο, το οποίο στη συνέχεια  θα παραδίδεται στην αρμόδια κτηνιατρική Υπηρεσία ,  για την ενημέρωση της ΚΒΔ
 10. Κατά την περισυλλογή των νεκρών αιγών ή προβάτων, με ευθύνη της εταιρείας και σε συνεργασία με τον κτηνοτρόφο, θα συμπληρώνεται το «Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων»
 11. Κατά την υλοποίηση του έργου, η εταιρεία οφείλει  να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης του εξοπλισμού και των οχημάτων μεταφοράς, για την αποτροπή μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων σε άλλες εκμεταλλεύσεις ή σε  άλλες περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ
 12. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων βοοειδών και αιγοπροβάτων,  σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της ΠΑΜΘ, με κάθε πρόσφορο μέσο(έντυπα, ΜΜΕ , Διαδίκτυο κλπ)
 13. Πέρα από τη συμβολή του πιλοτικού αυτού έργου στην ολοκληρωμένη εφαρμογή του προγράμματος για τις ΜΣΕ, καθοριστική θα είναι και η συμβολή του στην προστασία του Περιβάλλοντος,  με την περισυλλογή και αποτέφρωση των νεκρών ζώων
 14. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε  στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

 


 1 Τελική