Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[04/06/2013] Πρόσκληση για την 8η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

04/06/2013 11:05

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απολογισμού Δήμου Παρανεστίου οικονομικού έτους 2012.
2. Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Παρανεστίου.
3. Έγκριση πρακτικών διενεργηθέντος διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Παρανεστίου.
4. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.
5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο « Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Παρανεστίου», προϋπολογισμού 12.511,00€
6. Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου «Οδοποιΐα Τ.Κ. Αδριανής», προϋπολογισμού 64.110,00€
7. Έγκριση επεκτάσεων – μετατοπίσεων δικτύων ΦΟΠ.
8. Έγκριση άδειας μουσικών οργάνων του καταστήματος «καφενείο – κυλικείο» της Γιόφτσιου Γεσθημανής.
9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εξώδικη – δικαστική απόδοση πόρων υπέρ του Δήμου μας από την πώληση δασικών προΐόντων, ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας και απαιτούντος εξειδικευμένων γνώσεων.
10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος μετά από έρευνα, σε εθνική, κοινοτική, διεθνή νομοθεσία και νομολογία να συντάξει μελέτη για την πλήρη εκμετάλλευση εκ μέρους του Δήμου των δικαιωμάτων του, που απορρέουν από την χρήση των κοινόχρηστων του χώρων και του υπεδάφους αυτών, ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας και απαιτούντος εξειδικευμένων γνώσεων.
11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος μετά από έρευνα, σε εθνική, κοινοτική, διεθνή νομοθεσία και νομολογία να συντάξει μελέτη σχετική με τις εν γένει αξιώσεις – δικαιώματα του Δήμου μας, που είναι συναφή με την ύπαρξη και λειτουργία υδροηλεκτρικών σταθμών – φραγμα΄των που είναι εγκαταστημένοι στα διοικητικά όρια του Δήμου, ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας και απαιτούντος εξειδικευμένων γνώσεων.
12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για την εξώδικη – δικαστική επίτευξη μη καταλογισμού σε βάρος του Δήμου, δαπάνης του έργου « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια», ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας και απαιτούντος εξειδικευμένων γνώσεων.
13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για σύνταξη και υποβολή αναφοράς προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας και προς τον Υπουργό Υγείας σχετική με το έργο « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια», ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας και απαιτούντος εξειδικευμένων γνώσεων.
14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για σύνταξη αναφοράς προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και προς τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ σχετικά με το έργο « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια», ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας και απαιτούντος εξειδικευμένων γνώσεων.
15. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για σύνταξη και υποβολή αναφοράς στην Εισαγγελία Δράμας και υπομνήματος προς τον ανακριτή για την υπόθεση του έργου « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια», ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας και απαιτούντος εξειδικευμένων γνώσεων.

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Νικόλαος


 1 Τελική