Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[20/05/2013] Πρόσκληση για την 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20/05/2013 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 20/05/2013
Αριθ. Πρωτ.: 3614
Αριθ. Συνεδρίασης: 10

Σας προσκαλούμε την 24 του μηνός Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα :
1. Αποδοχή ποσού 37.743,30€, κατανομή δράσεων και τροποποίηση προΰπολογισμού έτους 2013.
2. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για τα έργα ΣΑΤΑ 2013 του Δήμου μας.
3. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση χώρου ΧΑΔΑ στη θέση ΣΑΧΙΝΙ της Τ.Κ. Πτελέας του Δ. Παρανεστίου».
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
5. Έγκριση πραγματοποίησης συσσιτίων για άπορους συνδημότες μας και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€
6. Συμπλήρωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.101/2011 απόφασης Δ.Σ. για την συμμετοχή του Δήμου στο κέντρο «ΔΡΑΣΗ».
7. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης.
8. Έγκριση δαπανών Δημάρχου ποσού 468,23€ για την μετακίνηση του στην Αθήνα στις 16/04/2013.
9. Έγκριση έκτακτης μετάβασης Δημάρχου και δαπανών ποσού 329,75€ για την μετακίνησης του στην Αθήνα στις 23/04/2013.
10. Έγκριση δαπάνης εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου ποσού 81,24€.
11. Έγκριση μετάβασης δημοτικών συμβούλων στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα στις 30 και 31 Μαΐου 2013.
12. Δήλωση ενδιαφέροντος και έγκριση μετάβασης δημάρχου και δημοτικών συμβούλων στο Καστελόριζο στις 7 και 8 Ιουνίου 2013
13. Ενημέρωση για την διαδικασία πώλησης των ΥΗΣ Θησαυρού και Πλατανόβρυσης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


 1 Τελική