Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[15/04/2013] Πρόσκληση για την 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

15/04/2013 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 15/04/2013
Αριθ. Πρωτ.: 2544
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα : 

 • Αποδοχή ποσού 10.932,06€ και κατανομή αυτού στις σχολικές μονάδες του Δήμου.
 • Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2013 και τροποποίηση προϋπολογισμού 2013.
 • Έγκριση έκθεσης  εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου προΰπολογισμού 2013.
 • Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας και 25ης Μαρτίου.
 • Έγκριση διαφημιστικής προβολής του Δήμου Παρανεστίου και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.182,00€.
 • Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων και ψήφιση πίστωσης.
 • Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου.
 • Λήψη απόφασης για παραχώρηση βοσκήσιμης έκτασης στον οικισμό Κάτω Θόλου στον Βασιλειάδη Αναστάσιο.
 • Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου
 • Αντικατάσταση τακτικού μέλους επιτροπής σφράγισης υγειονομικού ενδιαφέροντος και έκτελεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2013 ύστερα από παραίτηση του.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, προΰπολογισμού 40.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άρδευσης - αποχέτευσης, προΰπολογισμού 45.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δήμου Παρανεστίου, προΰπολογισμού 40.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του  Δήμου , προΰπολογισμού 49.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια για την επισκευή και την συντήρηση οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου, προΰπολογισμού 53.388,90€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών λατομείου, προΰπολογισμού 55.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


 1 Τελική