Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[22/04/2013] Πρόσκληση για την 7η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12/05/2013 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 22/04/2013
Αριθ. Πρωτ.: 2820
Αριθ. Συνεδρίασης: 7

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 26η του μηνός  Απριλίου  του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δήμου Παρανεστίου».
  • Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ύδρευση Οικισμών Δήμου Παρανεστίου».
  • Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Παρανεστίου», προϋπολογισμού 6.300,00€.
  • Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Δ.Ε. Παρανεστίου», προϋπολογισμού 6.300,00€.
  • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.
  • Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 835.170,00€

Ο Πρόεδρος

 

Καγιάογλου Νικόλαος


 1 Τελική