Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[14/03/2012] «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Παρανεστίου»

14/03/2012 00:00

Δήμος Παρανεστίου

Παρανέστι, 14-03-2013
Αριθ. Πρωτ. 1792
Διεύθυνση: Παρανέστι, Τ.Κ 66 035
Πληροφορίες: Μουστακίδου Λίνα
Τηλ.: 2524350132
Fax: 2524350151
e-mail: m.moustakidou@paranesti.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου προκηρύσσει

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές με κριτήρια κατακύρωσης: α) τη χαμηλότερη προσφορά, για την εκτέλεση της εργασίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» και β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε Ευρώ επί επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 53.388,90 Ευρώ με Φ.Π.Α 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013, στα γραφεία του Δήμου, Παρανέστι Τ.Κ 66 035, και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την συντήρηση επισκευή οχημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής ύψους 869,00 ευρώ.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2524350132 αρμόδια υπάλληλος, κα Μουστακίδου Λίνα), καθώς και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου.


Δείτε περισσότερα στην Διακήρυξη


 1 Τελική