Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[12/03/2012] «Οδοποιία Δήμου Παρανεστίου»

12/03/2012 00:00

Ελληνική Δημοκρατία-Δήμος Παρανεστίου

Ο Δήμος Παρανεστίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό το έργο με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Με την υλοποίηση του έργου προβλέπεται η οδοστρωσία - ασφαλτόστρωση υφιστάμενων οδών στους οικισμούς Ψ.Ράχης, Ψηλοκάστρου, Γύρους και από κεντρική οδό Νικηφόρου Ψ. Ράχης προς κτηνοτροφικές μονάδες Βογιατζόγλου και Χαραλαμπίδη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από το Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου, μέχρι τις 04-04-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 25213 52316 - 20, FAX 25210 90439 επικοινωνίας, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Καρακασίδου Μαρία - Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09-04-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Παρανεστίου.


Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφορικά με το έργο υπάρχει η δυνατότητα λήψης των αρχείων σε μορφή pdf. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα 10 σχετικά αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή.


 1 Τελική