Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Yποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Δράσεις 3.1 "Αντικατάσταση κυψελών" και 3.2 "Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας" έτους 2013

01/01/2013 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 66100 ΔΡΑΜΑ
Πληροφορίες: Αναστασία Αποστολίδου
Τηλέφωνο - Fax: (25213) 51 238 – 51 204

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Δράσεις 3.1 "Αντικατάσταση κυψελών" και 3.2 "Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας" έτους 2013.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δράμας, ενημερώνει τους μελισσοκόμους του Νομού μας ότι για να ενταχθούν στις παραπάνω Δράσεις, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση–δήλωση στο Κέντρο Μελισ/μίας Κεντρικής Μακεδονίας (26ο χλμ ΕΟ Θεσ/νίκης – Πολυγύρου, Βασιλικά Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 57006). Η ακριβής ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων θα γνωστοποιηθεί με επόμενο δελτίο τύπου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση 3.1 έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον είναι κάτοχοι θεωρημένου μελισ/κού βιβλιαρίου και δηλώνουν τα μελισ/νη τους στο έντυπο Ε1 ή και Ε3 της φορολογικής δήλωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση 3.2 έχουν οι "επαγγελματίες αγρότες" και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ, εφόσον συντρέχουν τα δύο παραπάνω και επιπλέον κατέχουν 150 παραγωγικά μελίσσια. Η αίτηση είναι κοινή για τις δύο Δράσεις και μπορεί να υποβληθεί: α) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή (εντός προθεσμίας) β) αυτοπροσώπως γ) δια αντιπροσώπου (με σχετική εξουσιοδότηση επικυρωμένη από αστυνομική αρχή).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις είναι τα εξής:

 

  1. Νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου.
  2. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.
  3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται από άλλη πηγή.
  5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης και τελευταίας σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ (μόνο για την Δράση 3.2).
  6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελ/κού - αγροτικού αυτοκινήτου, εφόσον χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των κυψελών (μόνο για την 3.2).

 1 Τελική