Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Ανακοίνωση. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για το δικαίωμα κτηνοτρόφων να υποβάλλουν αίτηση χωροταξικής ανακατανομής βοσκοτόπων για το 2021.

09/01/2021 09:23

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για το δικαίωμα κτηνοτρόφων να υποβάλλουν αίτηση χωροταξικής ανακατανομής βοσκοτόπων για το 2021.

Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η αριθμ, 1950/350420/14-12-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 5644 Β’ /22-12-2020) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 915/69142/15.05.2018 (Β’ 1812) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή ισχύει (ΑΔΑ: ΨΟΙΝ4653ΠΓ-2ΡΟ) με την διευκόλυνση της διαδικασίας ενημέρωσης των κτηνοτρόφων για την κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων του 2020.

          Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση ισχύει ότι:  «Για το έτος 2020, οι κτηνοτρόφοι διατηρούν το δικαίωμα για αίτηση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος, ανεξάρτητα εάν έλαβαν ή όχι ενυπόγραφα γνώση για την επιλέξιμη έκταση που τους κατανεμήθηκε».

ΔΑΟΚ Δράμας: 2521351212, 2521351238

 


 1 Τελική