Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας περιοχής Δασαρχείου Δράμας

13/08/2020 15:57

 

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ

Την θήρα στην περιοχή του Δασαρχείου Δράμας για την Κυνηγετική περίοδο 2020-2021
από
20-8-2019 μέχρι 28-2-2020 ως ακολούθως:
Α. ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ
1.Την άσκηση της θήρας θηρεύσιμων θηραμάτων ως άθλημα που ασκείται από κατόχους
άδειας θήρας, μόνο με κυνηγετικό επωμιζόμενο όπλο, με λεία κάννη και είναι μονόκαννο
δίκαννο ή καραμπίνα, με ή χωρίς σκύλο.
2.Το κυνήγι των αποδημητικών ειδών: Σιταρήθρα, Φάσα, Αγριοπερίστερο, Ορτύκι,
Τρυγόνι, Τσίχλα, Δενδρότσιχλα, Κοκκινότσιχλα, Γερακότσιχλα, Κότσυφας, Καρακάξα,
Κάργια, Κουρούνα και Ψαρόνι από 20-8-2020 μέχρι 14-9-2020 όλες τις μέρες
αποκλειστικά και μόνο στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί με απόφαση του
Υπουργείου Γεωργίας ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών, όπως
αναφέρονται παρακάτω:
2.1. Από την πόλη της Δράμας, ακολουθώντας το δημόσιο δρόμο Δράμας-Κ. Νευροκοπίου
έως στην διασταύρωση Κοκκινογείων και από εκεί δια του δημόσιου δρόμου, μέχρι την
Μικρόπολη. Στην συνέχεια, η ζώνη, κατευθυνόμενη αριστερά και δια μέσου του δρόμου
προς τα χωριά Χαριτωμένη-Κ.Βρύση-Ανθοχώρι-Καλλιθέα, καταλήγει στον ποταμό Αγγίτη
(γέφυρα δημόσιας οδού στα όρια των Νομών Δράμας-Σερρών). Από εκεί ακολουθεί την
οριογραμμή, των Νομών Δράμας-Καβάλας, μέχρι την γέφυρα της δημόσιας οδού Δράμας-
Καβάλας, του ποταμού Κεφαλαρίου. Στη συνέχεια δια του ποταμού Κεφαλαρίου,
καταλήγει στις πηγές Κυργίων και κατά μήκος του Δημόσιου δρόμου, διέρχεται από τα
Κύργια και συνεχίζει τον δρόμο προς τα Πηγάδια, Αγορά, Αδριανή, όπου φθάνει στον
δημόσιο δρόμο Νικηφόρου, Δράμας, τον ακολουθεί μέχρι την Δράμα όπου είναι και η
αφετηρία.
2.2. Σε πλάτος 500 μέτρων των παρακάτω χειμάρρων και ποταμών:
α) Χείμαρρος Δοξάτου: Αρχίζει από τον σιδηροδρομικό σταθμό Πλατανιάς και τελειώνει
στο Δ.Δ. Αδριανής όπου και συναντά τη ζώνη διάβασης.
β) Ποταμός Νέστος: Αρχίζει από το Τέμενος και τελειώνει στα όρια των νομών Δράμας-
Ξάνθης.
3. Τα είδη της άγριας πανίδας των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι, η περίοδος και οι
ήμερες κυνηγίου τούς, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηρευμένων πουλιών ή
θηλαστικών, που επιτρέπεται να θηρεύσει κάθε κυνηγός κατά την ημερήσια εξόρμηση,
αναφέρονται στον πινάκα που επισυνάπτεται << ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ>>

4. Για όσα ειδή πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα, απαγορεύεται το κυνήγι τους
συμφώνα με τις διατάξεις 414985/29-11-85 (Φ.Ε.Κ.757/τ.Β’/18-12-1985) Κ.Υ.Α. του υφ.
Εθνικής Οικονομίας και Αναπ. Υπ.Γεωργίας<< Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας
πτηνοπανίδας>> όπως τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (Φ.Ε.Κ. 1188/ τ.Β’/31-
12-1996) και 29483/23-12-1997 (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Β΄ /4-2-1998) και 87578/703/6-3-2007
(Φ.Ε.Κ. 581/τ.Β’ /23-4-2008 Κ.Υ.Α.)
5. Το κυνήγι των ειδών Φάσα, Αγριοπερίστερο, Ορτύκι, Τρυγόνι, Δενδρότσιχλα και
Κότσυφας από 15-9-2020 έως 20-2-2021 ενώ το κυνήγι των ειδών Τσίχλα,
Κοκκινότσιχλα, Γερακότσιχλα, Καρακάξα, Κάργια, Κουρούνα, Ψαρόνι και Μπεκάτσα από
15-9-2020 έως 28-2-2021, το κυνήγι της σιταρήθρας από 15-9-2020 έως 10-2-2021, σε
όλες τις περιοχές που επιτρέπεται το κυνήγι και όλες τις μέρες.
Ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων ανά κυνηγό και ανά έξοδο είναι για Φάσα,
Αγριοπερίστερο, Καρακάξα, Κάργια, Κουρούνα και Ψαρόνι χωρίς περιορισμό, για Ορτύκι
δώδεκα (12) και τρυγόνι οχτώ (8) άτομα, για Δενδρότσιχλα, , Κοκκινότσιχλα,
Γερακότσιχλα και Κότσυφας είκοσι πέντε (25) άτομα.
6. Το κυνήγι του λαγού, σε όλες της περιοχές που επιτρέπεται η θήρα, τρεις (3) ημέρες
την εβδομάδα, Τέταρτη, Σάββατο, Κυριακή, από 15-9-2020 μέχρι 10-1-2021 με
δικαιώματα θήρευσης ενός (1) λαγού για κάθε κυνηγό κατά ημερήσια εξόρμηση.
Απαγορεύεται το κυνήγι του λαγού καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στα
νησιά της Λήμνου και του Άγιου Ευστρατίου.
7. Το κυνήγι του αγριόχοιρου, σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται το κυνήγι τρεις (3)
ήμερες την εβδομάδα, Τέταρτη, Σάββατο, Κυριακή, από 15-9-2020 μέχρι 20-1-2021 σε
ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο
κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο.
Για λογούς προστασίας της φυσικής παράγωγης του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το
κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει της χαρακτηρίστηκες
ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.
8. Το κυνήγι της πετροπέρδικες, σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται η θήρα, από 1-10-
2020 μέχρι 15-12-2020, τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, Τέταρτη, Σάββατο, Κυριακή, με
δικαίωμα θήρευσης μέχρι δυο (2) πετροπέρδικες κατά κυνηγό και ημερήσια εξόρμηση.
Για τη ΖΕΠ του Φαλακρού Όρους επιτρέπεται η θήρα της πετροπέρδικας μόνο τις ημέρες
Σάββατο και Κυριακή.
Το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας επιτρέπεται από 1-10-2020 έως 15-12-2020, τρεις (3)
ημέρες την εβδομάδα, Τέταρτη, Σάββατο, Κυριακή. Με δικαίωμα θήρευσης μέχρι τέσσερα
(4) άτομα κατά κυνηγό και ημερήσια εξόρμηση.
9. Την χρησιμοποίηση του σκυλού δίωξης, για άσκηση κυνηγίου, από 15-9-2020 μέχρι
20-1-2020 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, Τέταρτη, Σάββατο, Κυριακή, δηλαδή μόνο
τις ήμερες που επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου.
10. Το κυνήγι της αλεπούς από 20-8-2020 έως 14-9-2020, στις ζώνες διάβασης χωρίς
σκύλο δίωξης, στις περιοχές που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη
λύσσα, του πετροκούναβου και της αλεπούς από 15-9-2020 μέχρι 20-1-2021, με την
χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκυλού δίωξης και από 21-1-2021 μέχρι 29-2-
2021, χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους Νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί
αρουραιόπληκτοι.
Ο σκύλος δίωξης επιτρέπεται μόνο τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και
του αγριόχοιρου.
11. Το κυνήγι του Φασιανού σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται η θήρα από 15-9-2020
μέχρι 31-12-2020 τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, Τέταρτη, Σάββατο, Κυριακή, με
δικαίωμα θήρευσης μέχρι ένα (1) Φασιανό ανά κυνηγό και ημερήσια έξοδο.
12. Το κυνήγι των σφυριχτάρι, σουβλόπαπια, φαλαρίδα, από 15-9-2020 μέχρι 10-2-2021,
ενώ για τα είδη ασπρομετωπόχηνα σαρσέλα, χουλιαρόπαπια, τσικνόπαπια, νερόκοτα,
μπεκατσίνι, κιρκίρι, πρασινοκέφαλη, κυνηγόπαπια και καλημάνα, από 15-9-2020 έως 31-
1-2020 για όλες τις ήμερες και τον αντίστοιχο αριθμό φονευθέντων ανά ημερήσια έξοδο,
για τα είδη νερόκοτα, μπεκατσίνι, καλημάνα συνολικά σε δέκα (10) και για τα υπόλοιπα
ειδή συνολικά σε δώδεκα (12).

13. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους
περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και
απαγορεύονται οπουδήποτε άλλου.
14. Κατ’ εξαίρεση, τη θήρα του αγριοκούνελου μέχρι 10/3/2020.
B Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ο Υ Μ Ε.
1) Το κυνήγι όλων των θηραμάτων στα καταφύγια άγριας ζωής:
α) Χαριτωμένης - Καλής Βρύσης,
β) Ξηροποτάμου - Πετρούσας,
γ) Αετοράχης,
δ) Μαυροκορδάτου,
ε) Παρθένου Δάσους,
στ) Βώλακας - Νευροκοπίου και
ζ) Ποταμού Νέστου
2) Το κυνήγι όλων των θηραμάτων στις περιοχές όπως ορίζονται από την
Υπουργική Απόφαση «Χαρακτηρισμός Χερσαίων και Υδάτινων Περιοχών της
Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο»:
α) Ζώνη Β4: Περιλαμβάνει τον αβαθή επίπεδο τύρφωνα έκτασης 900 τμ., που
βρίσκεται παραπλεύρως του δρόμου κοντά στο Δασικό Χωριό Ελατιάς.
β) Ζώνη Β5: Περιλαμβάνει τον αβαθή επίπεδο τύρφωνα έκτασης 500 τμ., που
βρίσκεται παραπλέυρως του δρόμου κοντά στο Δασικό Χωριό Ελατιάς.
γ) Ζώνη Β6: Περιλαμβάνει το παραπόταμο δάσος σκλήθρου (Alnusincana) έκτασης
ενός(1) εκταρίου που βρίσκεται στην τοποθεσία Ερείπια Βαθυρέματος κατά μήκος
του ομώνυμου ρέματος.
δ) Ζώνη Β7: Περιλαμβάνει την κοίτη του Στραβορέματος και τα εκατέρωθεν αυτής
υπαλπικά λιβάδια βόρεια του Δασικού Χωριού Ελατιάς.
3) Το κυνήγι στα εκτροφεία θηραμάτων.
4) Το κυνήγι για κάθε άλλο είδος της άγριας πανίδας που δεν περιλαμβάνεται στο
συνημμένο πίνακα.
5) Το κυνήγι με καρτέρι στις πηγές, δια της παρακολουθήσεως των ιχνών στο χιόνι
και την χρησιμοποίηση βοηθού που φέρει όπλο, χωρίς άδεια κυνηγιού.
6) Το κυνήγι μισή ώρα μετά τη δύση του ήλιου μέχρι μισή ώρα μετά την ανατολή.
7) Το κυνήγι σε ακτίνα 250μ από οικισμούς και 100μ από μεμονωμένες κατοικίες.
8) Το κυνήγι χωρίς συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή:
α) Μέσα σε αμπελώνες, από την έναρξη της θήρας, μέχρι να λήξει ο τρύγος.
β) Μέσα σε αθέριστους λειμώνες.
γ) Μέσα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, οπωρώνες , από την ανθοφορία μέχρι την
συγκομιδή.
δ)Μέσα σε περιφραγμένες με συνεχή, αδιαπέραστο, και ανυπέρβλητο φράκτη ύψους
1,50μ , ιδιόκτητες εκτάσεις.
9) Το κυνήγι με σκόπευση πτηνών, που κάθονται σε τηλεγραφικούς στύλους,
τηλεγραφικά καλώδια και λοιπά έργα.
10) Την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται
από εκτροφεία, από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον
έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
Επιτρέπεται (κατά εξαίρεση) για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η
αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στις Νήσους Λήμνο και Θηρασιά.
11) Την χρησιμοποίηση ή χρήση για άσκηση θήρας των ειδών της άγριας
πτηνοπανίδας:
α) Οποιασδήποτε κατηγορίας χερσαίου μηχανοκίνητου μέσου, από το οποίο
ασκείται θήρα ή μεταφορά με αυτά κυνηγετικών όπλων, που δεν είναι λυμένα ή μέσα
στην κλειστή θήκη τους, καθώς και η χρήση των προβολέων τους για εντοπισμό ή
ακινητοποίηση του θηράματος.
β) Αεροσκαφών για άσκηση θήρας μέσα από αυτά.
γ) Ελαστική σφεντόνα, θηλιές από οποιαδήποτε υλικά, ιξός, αγκίστρι, ομοιώματα,
ζωντανούς κράχτες, συσκευές ήχου που μιμούνται φωνές πουλιών, ηλεκτρικές συσκευές

προσέλευσης πουλιών, εξαρτήματα κυνηγετικών όπλων για νυχτερινή σκόπευση,
κυνηγετικά όπλα με στόχαστρο που φωσφορίζει, κάθε είδους προβολείς , καθρέπτες,
δίχτυα , εκρηκτικά, μηχανισμοί ηλεκτροπληξίας, δολώματα με τοξικές ή αναισθητικές
ουσίες, κάθε μορφής παγίδες για πουλιά με σκοπό την προσέλευσή τους, νάρκωση,
σύλληψη ή θανάτωση των πτερωτών θηραμάτων, καθώς και ασυρμάτους για τον
συντονισμό κατά την διάρκεια της θήρας.
11) Την χωρίς άδεια της Δασικής ή Αστυνoμικής Αρχής, μεταφορά κυνηγετικών όπλων σε
υπαίθριους τόπους, κατά την περίοδο που απαγορεύεται το κυνήγι και κατά το χρόνο της
κυνηγετικής περιόδου, χωρίς άδεια θήρας.
12) Την διάβαση με κυνηγετικό όπλο, από απαγορευμένες για θήρα περιοχές, εκτός αν
το όπλο είναι λυμένο.
13) Το κυνήγι με καραμπίνα, που έχει περισσότερα από τρία φυσίγγια.
14) Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της Ελληνοτουρκικής
χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
15) Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν οι
σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.
16) Το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι, πρωί και βράδυ.
17) Η θήρα σε φυλάχτρες με τη χρήση ζωντανών κραχτών και συσκευές ηλεκτρονικών
κραχτών (θήρα σε «γκιουμέδες»)
18) Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
19) Στους πυρήνες των εθνικών δρυμών.
20) Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη
άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού.
21) Σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού
δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της παρ.
3 του άρθρου 258 του ν.δ.86/69. Για την ισχύ της σχετικής απαγόρευσης, απαιτείται η
έκδοση από την οικεία Δασική Αρχή, ειδικότερης για το θέμα αυτό Δ.Α.Δ. αναφορικά με
τα όρια και το χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της
επικρατούσας κατάστασης.
22. Σε περιοχές όπου λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις κατά την περίοδο της
λειτουργίας τους, σε απόσταση 250μ από την εξωτερική περίφραξη αυτών.
Γ. Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι
κυνηγοί
υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα
φωσφορίζοντος χρώματος
πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε
οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
Εκτός των ανωτέρω περιορισμών και απαγορεύσεων ισχύουν και οι υπόλοιπες
διατάξεις περί θήρας της δασικής νομοθεσίας.
Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής τιμωρούνται με τις ποινικές διατάξεις των δασικών
Νόμων και δ/των ήτοι άρθρο 287 και 288α του Ν.Δ. 86/1969, 996/1971, άρθρο 12 Ν.
177/1975, άρθρο 9 της 414985/1985 Κ.Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
366599/16-12-1996 Κ.Υ.Α. και την Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 Κ.Υ.Α.
Την εφαρμογή της διατάξεως αυτής που ισχύει από 20-8-2020 μέχρι 28-2-2021
αναθέτουμε στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε
φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες


 1 Τελική