Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[25/11/2011] Πρόσκληση για την 18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25/11/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 25/11/2011
Αριθ. Πρωτ.: 10948
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 2η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία BDO A.E. Ορκωτοί Λογιστές για τον έλεγχο της Απογραφής Ενάρξεως του Δήμου.
 • Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΑΛΦΑ ΣΟΛ Α.Ε. για την εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στον Δήμο Παρανεστίου.
 • Έγκριση προκήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση Σαχίνι της Τ.Κ. Πτελέας Δ.Παρανεστίου», στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ) στον άξονα προτεραιότητας 04 – Προστασία εδαφικών συστημάτων – διαχείριση στερεών αποβλήτων.
 • Συγκρότηση επιτροπής ακινήτων παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/2010
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2011
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Τοπογραφικές Εργασίες ΧΑΔΑ» και ψήφιση πίστωσης
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Τοπογραφικές Εργασίες (τοπογραφική αποτύπωση ΟΤ 13 & 14 Παρανεστίου)»
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Τοπογραφικές Εργασίες (οριοθέτηση κοινόχρηστου δρόμου στα Ο.Τ. 69,68)»
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση διάνοιξη δρόμων προς βοσκοτόπια»
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Χωματουργικές εργασίες»
 • Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών»
 • Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 44/2011 απόφασης της Ο.Ε. και απευθείας ανάθεση της εργασίας
 • Απευθείας ανάθεση εργασιών «καθαρισμός των χόρτων και της βλάστησης παραπλεύρως των αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών – αγροτικών οδών και των κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου»

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


 1 Τελική