Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[17/02/2012] Πρόσκληση για την 3η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17/02/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 17/02/2012
Αριθ. Πρωτ.: 1856
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Τροποποίηση της αριθμ.1/2012 απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης εσόδων εξόδων Δ’ τριμήνου προΰπολογισμού 2011
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για οφειλές από προμήθειες
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλών για παροχή υπηρεσιών 2011
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλής για την μεταφορά των μαθητών των σχολείων του Δήμου έτους 2011
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλής επιχορήγησης Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας μηνός Δεκεμβρίου
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλής Δ’ δόσης επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλών για πληρωμές έργων και μελετών
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλών αποδοχών υπαλλήλων και αιρετών
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλών για απόδοση κρατήσεων Δεκεμβρίου 2011
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης συνεχιζόμενων έργων έτους 2012
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012
 • Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος "πιτσαρία – σνακ μπαρ" της Κυπραίου Ζωής του Χρήστου στην Τ.Κ. Αδριανής

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


 1 Τελική