Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[06/06/2012] Πρόσκληση για την 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

06/06/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 06/06/2012
Αριθ. Πρωτ.: 5165
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση Απολογισμού Δήμου Παρανεστίου οικονομικού έτους 2011.
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου», προΰπολογισμού 12.592,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση – Βελτίωση – Αντικατάσταση δικτύου άδρευσης Δ.Ε. Παρανεστίου», προΰπολογισμού 10.000,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κρασπέδων πεζοδρομίων οικισμού Μικρολιβαδιού, Μαρμαριάς Τ.Κ.Νικηφόρου», προΰπολογισμού 4.401,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων Τ.Κ. Αδριανής (κεντρική οδό εως σιδηρ.σταθμό)», προΰπολογισμού 12.628,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ.Πλατανιάς», προΰπολογισμός 12.621,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου οικισμού Τερψιθέας Τ.Κ. Πλατανόβρυσης», προΰπολογισμού 12.123,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου οικισμού Παλιαμπέλων Τ.Κ. Πλατανόβρυσης», προΰπολογισμού 5.998,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκεύη τοιχίου αντιστήριξης οικισμού Χαμοκέρασων Τ.Κ. Πλατανόβρυσης», προΰπολογισμού 12.613,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου παλαιού αντλιοστασίου Μυροβλήτη Τ.Κ. Νικηφόρου», προΰπολογισμός 5.499,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και επέκταση Δικτύου ΦΟΠ.
 • Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια «ηλεκτρικών λαμπτήρων & υλικών συντήρησης δικτύου ΦΟΠ».
 • Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια «υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης - άδρευσης - αποχέτευσης».

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


 1 Τελική