Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 27η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26/12/2019 08:10

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 7209
Αριθ. Συνεδρίασης: 27

 Σας προσκαλούμε την   30η του μηνός  Δεκεμβρίου      2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 

  1. Έγκριση της 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
  2. Έγκριση της 16ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2019 και έγκριση της 4ης τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
  3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Παρανεστίου
  4. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη μας .
  5. Μεταφορά προσωπικού και του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι από το ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου στον Δήμο Παρανεστίου Σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4583/2018 «Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό
  6. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου
  7. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Παρανεστίου
  8. Αποδοχή χρηματοδότησης 6.779.81€ από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων ,έγκριση 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικον. έτους 2019 και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος


 1 Τελική