Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 24η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

09/12/2019 14:55

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 9/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 6900
Αριθ. Συνεδρίασης: 24

Σας προσκαλούμε την 13η του μηνός  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα  Παρασκευήκαι ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παρανεστίου
 2. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. . με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παρανεστίου
 3. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Α/βάθμιας εκπ/σης)
 4. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Β/βάθμιας εκπ/σης)
 5. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παρανεστίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 6. Παραχώρηση χρήσης αιθουσών των Δημοτικών Σχολείων Αδριανής και Παρανεστίου στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου για την Λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Παρανεστίου
 7. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου στο Σύνδεσμο Επιστημόνων Γυναικών Θεσ/νίκης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης φιλανθρωπικού σκοπού στις 21-12-2019
 8. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συμμετοχή δύο δημοτικών συμβούλων του Δήμου Παρανεστίου και δύο αναπληρωματικών για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2019.
 9. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συμμετοχή τριών υπαλλήλων με τους αναπληρωματικούς τους, για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής για προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών επισώτρων κ.λ.π. και για συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία
 10. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών και εργασιών
 11. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Προμηθειών και εργασιών.
 12. Κατανομή ποσού 13.559.63 Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 13. Υποβολή πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά την «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 14. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση δημότη μας .
 15. Ψήφισμα για ακύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών ύστερα από αίτημα της ομάδας «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΔΡΑΜΙΝΟΙ»
 16. Ψήφισμα για δομές φιλοξενίας παράνομων μεταναστών ύστερα από αίτημα της ομάδας «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΔΡΑΜΙΝΟΙ»
 17. Έγκριση δαπανών των αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2019, στα πλαίσια της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2019» , που πραγματοποιήθηκαν στις 11-13 Οκτωβρίου 2019
 18. Ορισμός ημερομηνίας Διεξαγωγής Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου για το έτος 2020
 19. Παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Πλατανιάς στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατανιάς «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ»
 20. Λήψη απόφασης επι της αριθ. 4/2019 απόφασης του συμβουλίου της Κοινότητας Πλατανιάς με θέμα «Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων για παραχωρήσεις κοινοχρήστων εκτάσεων στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ»Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος


 1 Τελική