Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

15/04/2019 11:57

               

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                          Παρανέστι 11-4-2019

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                                                                                Αριθ. Πρωτ. 2269

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                     

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

Η Δήμαρχος Παρανεστίου , έχοντας υπ’όψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3463/06
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 22 του Ν. 3202/03, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3023/02 ΦΕΚ 146 Α΄), όπως αυτό ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4555/18 και του Ν. 4604/19 και ισχύουν.
  5. Την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 12 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών (ΑΔΑ: 65ΦΔ465ΧΘ7-5ΟΕ).
  6. Την αριθ. 24923/4-4-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 665Ι465ΧΘ7-ΔΔ7).

Καλεί

τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψηφίων δημάρχων, υποψηφίων περιφερειαρχών ή εκπροσώπων τους σε κοινή σύσκεψη την Τρίτη  16 Απριλίου 2019 και ώρα 10.00 πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη πρώτη αυτή σύσκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από την παράταξη την οποία νομίμως εκπροσωπούν και συνεπώς δεσμεύουν.

Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι η επίτευξη συμφωνίας για την κατανομή των χώρων προβολής του Δήμου Παρανεστίου , καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο. Στη σύσκεψη θα γίνει καταγραφή όλων των διαπιστευμένων εκπροσώπων που θα παραστούν, των φορέων που αυτοί εκπροσωπούν και θα τηρηθούν αναλυτικά ηχητικά πρακτικά.

        Η Δήμαρχος Παρανεστίου

          Αλεξάνδρα-Μαρίνα Σωτηριάδου


 1 Τελική