Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26/03/2019 15:41

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 26/3/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1879
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Σας προσκαλούμε την   27η του μηνός   Μαρτίου     2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Έκτακτη Κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού  του Δήμου Παρανεστίου
  2. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Παρανεστίου.

Το  κατεπείγον της έκτακτης κατεπείγουσας  συνεδρίασης συνίσταται :

  • Για το 1ο θέμα, ότι θα πρέπει να αποσταλούν έγκαιρα (μέχρι 28-3-2019) οι πίνακες του Στρατηγικού προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Παρανεστίου 2020-2023 σύμφωνα με την αριθ. 20616/εγκ. 10/20-3-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ,το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας στις 22-3-2019
  • Για το 2ο θέμα, θα πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση σύμφωνα με την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22.02.2019 για το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Παρανεστίου.

                                                           

                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                                          Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 


 1 Τελική