Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[21/1/2013] Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21/01/2013 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 21/1/2013
Αριθ. Πρωτ.: 429
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
  • Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2013
  • Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για το έτος 2013
  • Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ' τριμήνου (1-10-2011/31-12-2011) προϋπολογισμού έτους 2012
  • Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας του Δήμου Παρανεστίου
  • Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης της προμήθειας υγρών καυσίμων – ελαιολιπαντικών του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2013

ΠΡΟΣ

1) Χατζηπάντου Παναγιώτης
2) Λαζαρίδης Νικόλαος
3) Σαχινίδης Σταύρος
4) Παρλόγλου Μιχαήλ
5) Ορφανίδης Στυλιανός
6) Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


 1 Τελική