Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[04/03/2013] Πρόσκληση για την 4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

04/03/2013 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 04/03/2013
Αριθ. Πρωτ.: 1552 
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης συνεχιζόμενων έργων έτους 2012
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης απόδοσης κρατήσεων
 • Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ
 • Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης - άρδευσης – αποχέτευσης Δήμου Παρανεστίου, προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ
 • Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας υλικών λατομείου Δήμου Παρανεστίου,προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ
 • Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «επισκευή και συντήρηση οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου», προϋπολογισμού 27.500,00 ευρώ
 • Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, προϋπολογισμού 49.000,00 ευρώ
 • Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας υλικών συντήρησης κτιρίων του Δήμου Παρανεστίου, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ
 • Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ
 • Ανάκληση της αριθμ.66/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και απευθείας ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ Τ.Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ», προϋπολογισμού 5.499,00 ευρώ
 • Ανάκληση της αριθμ.70/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και απευθείας ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τ.Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ», προϋπολογισμού 12.630,00 ευρώ

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος (παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/2010) προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

ΠΡΟΣ

1) Χατζηπάντου Παναγιώτης
2) Λαζαρίδης Νικόλαος
3) Σαχινίδης Σταύρος
4) Παρλόγλου Μιχαήλ
5) Ορφανίδης Στυλιανός
6) Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


 1 Τελική