Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

27/12/2018 10:49

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5489
Αριθ. Συνεδρίασης: 24

 Σας προσκαλούμε την  28η του μηνός  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης του Δήμου Παρανεστίου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια της πρόσκλησης "Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ"
 2. Έγκριση της 23ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018
 3. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συμμετοχή δύο δημοτικών συμβούλων του Δήμου Παρανεστίου και δύο αναπληρωματικών για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2018.
 4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συμμετοχή τριών υπαλλήλων με τους αναπληρωματικούς τους, για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής για προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών επισώτρων κ.λ.π. και για συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία
 5. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών και εργασιών
 6. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Προμηθειών και εργασιών.
 7. Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, Θέρμανσης και Πέλλετ.
 8. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης παιδικού θεάτρου με τίτλο «Το νησί των συναισθημάτων» από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου που θα πραγματοποιηθεί στις 17/01/2019
 9. Παραχώρηση του περιβάλλοντα χώρου της έδρας του ΦΔΟΡ (Δημοτικού Σχολείου Μεσοχωρίου) στον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης .
 10. Έγκριση σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και του ΥΠ.Π.Ε.Θ,. που αφορά την παραχώρηση δημοτικών κτιρίων προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη στέγαση των Κ.Π.Ε.-Κ.Ε.Α..
 11. Έγκριση δαπάνης για την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της με ΑΔΑ Ψ74ΒΩΞΗ-Κ56 Προγραμματικής Σύμβασης .
 12. Ορισμός ημερομηνίας Διεξαγωγής Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου για το έτος 2019 .
 13. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019 .
 14. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Θεσ/νικη για την συμμετοχή τους στο Ειδικό Θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 23 & 24-1-2019
 15. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του Δήμου
 16. Επιλογή Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και όψεως και εξουσιοδότηση στην ταμία να προβεί στο άνοιγμα των προθεσμιακών καταθέσεων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


 1 Τελική