Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 4η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

18/11/2018 19:52

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4750
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

 Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Νοεμβρίου  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το  παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης  :

  1. Μεταβολή Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους 2019-2020

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


 1 Τελική