Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 22η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

18/11/2018 19:43

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 16/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4769
Αριθ. Συνεδρίασης: 22

 Σας προσκαλούμε την  21η του μηνός  Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 19ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018.
 2. Έγκριση υποβολής αίτησης για εργασίες μικρής κλίμακας προς τη Δ/νση Πολεοδομίας για την κοπή δυο δένδρων στο σχολείου του οικισμού Χαμοκεράσων της Τ.Κ. Πλατανόβρυσης του Δήμου Παρανεστίου.
 3. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα για την συμμετοχή τους στο ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί από 3 έως και 5 Δεκεμβρίου 2018.
 4. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα για την συμμετοχή τους στην έκθεση AIT EXPO που θα πραγματοποιηθεί από 07 έως 9 Δεκεμβρίου 2018
 5. Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 2018
 6. Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών για τις εκδηλώσεις μνήμης των σφαγιασθέντων κατοίκων κατά την Βουλγαρική κατοχή 1941.
 7. Έγκριση δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου στην Αθήνα.
 8. Σύμφωνη γνώμη για την εγκατάσταση με δαπάνη του Δήμου γραμματοθυρίδων στους οικισμούς Μαυροκορδάτου, Πλατανιάς, Παλιαμπέλων, Χαμοκεράσων, Πλατανόβρυσης, Τερψιθέας, Ψηλής Ράχης, Νικηφόρου και Πτελέας
 9. Απόψεις επι των περιορισμών βοσκής στο Δ.Δ.Σ Τραχωνίου-Διποτάμων και Δρυμού περιόδου 2018-2027
 10. Παραχώρηση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του ποδοσφαιρικού γηπέδου Αδριανής, στην ΕΠΣΔ για την διεξαγωγή των αγώνων για τα πρωταθλήματα προεπιλογής Εθνικών ομάδων Παίδων-Νέων που διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο. για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019
 11. Λήψη απόφασης για την εκποίηση ή μη του εξ αδιαιρέτου ποσοστού του αριθ. 791 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Πλατανιάς στη θέση Θαμνωτού της Τ.Κ. Πλατανιάς.
 12. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολ. Έτους 2019-2020
 13. Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου για τον Κετικίδη Σάββα του Λάζαρου
 14. Έγκριση της εξειδίκευσης της πίστωσης για τον Κ.Α. εξόδων 63/7325.01 με τίτλο: «Δαπάνες αντιμετώπισης του φαινόμενου της λειψυδρίας στην Τ.Κ. Νικηφόρου»
 15. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019
 16. Έγκριση ή μη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου στα πλαίσια της υπ’ αριθ. Πρωτ. 31630/28-6-2018 πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/20417»
 17. Έγκριση κανονισμού Υπηρεσίας Νεκροταφείων Δήμου Παρανεστίου
 18. Έγκριση κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Παρανεστίου
 19. Έγκριση κανονισμού Δικτύου Άρδευσης Δήμου Παρανεστίου
 20. Έγκριση κανονισμού Δικτύου Αποχέτευσης Δήμου Παρανεστίου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


 1 Τελική