Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

10/11/2018 15:57

            

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΔΡΙΑΝΗ

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 66100 ΔΡΑΜΑ

Email: paid_ad@otenet.gr 

 

Αδριανή 09 -11-2018

Αριθ. Πρωτ. 502

 

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της υπηρεσίας με τίτλο : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ SMART_MED - INTERREG (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ)" (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.3.2)»

 

 Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  2. Την ανάγκη για την υπηρεσία με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ SMART_MED - INTERREG (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ)" (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.3.2)», στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου Smart Medicine

ενδιαφέρεται να προβεί, στην απ΄ευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να αποστείλει / υποβάλει προσφορά με κάθε πρόσφορο μέσο.

Αναλυτικότερα η υπηρεσία αυτή αφορά:

Τη διοργάνωση συνάντησης εργασίας των εταίρων του έργου “Smart Medicine” με το ακρωνύμιο «Smart Med». Η συνάντηση εργασίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Παρανέστι την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και αφορά έξι (6) συμμετέχοντες, δύο (2) από κάθε εταίρο. Για τη συνάντηση προβλέπεται από το πρόγραμμα δαπάνη ποσού 900,00 ευρώ το οποίο έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου στον ΚΑ 60/6115.02 και αφορά τις εξής δαπάνες:

αναλώσιμα υλικά, καφές και βουτήματα, έτοιμο φαγητό για τους συμμετέχοντες, διερμηνέας (Βουλγάρικα – Ελληνικά) και μία (1) διανυκτέρευση για κάθε έναν από τους τέσσερις (4) φιλοξενούμενους συμμετέχοντες.

Δεκτή προσφορά μέχρι και την Δευτέρα και ώρα 12:30 π.μ..

Ο Πρόεδρος του ΝΠΚΑ

Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου

 

 

Ανανιάδης Ιορδάνης


 1 Τελική