Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 30η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίο

31/12/2014 12:17
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 31/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9385
Αριθ. Συνεδρίασης: 30η

Σας προσκαλούμε την 31η  του μηνός Δεκεμβρίου  2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, λόγω λήξης του οικον. έτους και μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάδειξης προμηθευτών για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2015, ώστε να συνεχιστεί η   απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων (απορριμματοφόρων, επιβατικού, μηχανημάτων έργων κλπ) του Δήμου, για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος που εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία και να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου προς όφελος των πολιτών του,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με το παρακάτω θέμα :

 1.  Παράταση της  σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και Θέρμανσης                                                                    

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Πρόσκληση για την 29η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίο

31/12/2014 11:58
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9304
Αριθ. Συνεδρίασης: 29η

Σας προσκαλούμε την 30η  του μηνός Δεκεμβρίου  2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

 1. Έγκριση δαπάνης εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου
 2. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών για την διαγραφή η μη οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Πρόσκληση για την 28η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

31/12/2014 11:54
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9172
Αριθ. Συνεδρίασης: 28η

Σας προσκαλούμε την 18η  του μηνός Δεκεμβρίου  2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Ειδική κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, λόγω των χρονικών περιορισμών που τίθενται για  την έγκριση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 από το ΥΠ.ΕΣ.-Παρατηρητήριο Οικον. Αυτ/λειας και το αριθ. 19490/11-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης    η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

 1. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 


Πρόσκληση για την 27η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

15/12/2014 15:10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9028
Αριθ. Συνεδρίασης: 27η
Σας προσκαλούμε την 18η  του μηνός Δεκεμβρίου  2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :
 1. Εγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση πίστωσης.
 2. Ανάκληση της αριθ. 161/2014 απόφασης του ΔΣ
 3. Εγκριση της 26ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικον. έτους 2014
 4. Έγκριση Δαπανών λειτουργίας συσσιτίων
 5. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών
 6. Ψήφιση πίστωσης του ΚΑ 15/6474.03 και έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση προγράμματος γνωριμίας νέων με τον αθλητισμό και τις αρχές του Ολυμπιακού ιδεώδους και την διοργάνωση των αγώνων βουνού παρθένου δάσους Παρανεστίου
 7. Εγκριση επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών και δικαιωμάτων σε φορολογούμενους δημότες.
 8. Καθορισμός βοσκήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Παρανεστίου (οικισμό Πολυνερίου) στον κτηνοτρόφο Λαγάκη Βασίλειο.
 9. Παραχώρηση ή μη της χρήσης του Δημοτικού σχολείου Πλατανιάς στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατανιάς «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ»
 10. Υποβολή πρότασης του Δήμου Παρανεστίου στα πλαίσια σύμπραξης με τον Δήμο Δοξάτου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ψηφιακή σύγκλυση» και συγκεκριμένα στην πρόσκληση με κωδικό 42: «Ανακληθέντα έργα ΤΠΕ από το Ε.Π. Ψ.Σ.. – σε στάδιο κατακύρωσης σύμβασης» και έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου.
 11. Έγκριση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου έτους 2015
 12. Χορήγηση άδειας επέμβασης στον περιβάλλοντα χώρο του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κουτεκίδου ΜεταμόρφηΠρόσκληση για την 26η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

29/11/2014 07:49
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 26/11/2014
Αριθ. Πρωτ.: 8570
Αριθ. Συνεδρίασης: 26η 

Σας προσκαλούμε την 30η  του μηνός Νοεμβρίου  2014, ημέρα Κυριακή  και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

 1. Εγκριση ή μη της Α΄αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.
 2. Εγκριση ή μη της 25ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α 00/6117.05.
 3. Εγκριση ή μη των Δαπανών Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου
 4. Εγκριση της μελέτης και την υποβολή για οριστική ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Παρανεστίου»
 5. Εγκριση διαγραφής οφειλών από Δημοτικά τέλη και δικαιώματα από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου.
 6. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών.
 7. Εγκριση κανονισμού λειτουργείας λαϊκής αγοράς στην έδρα του Δήμου Παρανεστίου.
 8. Λύση της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Παρανεστίου», ορισμός εκκαθαριστών και μεταφορά του προσωπικού .
 9. Αποδοχή και κατανομή ποσού 10.932,06 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους ΚΑΠ για το έτος 2014.
 10. Συμπλήρωση της αριθ. 114/2014 απόφασης του Δ.Σ. , καθορισμός τρόπου διενέργειας-εκτέλεσης για την υλοποίηση της πράξης «Διαχείρηση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δ. Παρανεστίου» και εγγραφή της στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2014.
 11. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ για την λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής ενναλλακτικής διαχείρησης συσκευασιώνή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν. 2939/2001 και βελτίωσης μεθοδολογίας διαχείρησής του-Υποστηρικτικές ενέργειες του Δήμου Παρανεστίου και ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακουλούθησης της σύμβασης.
 12. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης «Υποστηρικτικές ενέργειες Διαχείρησης απορριμάτων περιφέρειας ΑΜΘ στα πλαίσια του του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρησης Απορριμάτων Αν. Μακεδονίας –Θράκης,(ΠΕΣΔΑ).-Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής διαχείρησης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δ. Παρανεστίου σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσίας» και ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακουλούθησης της σύμβασης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Πρόσκληση για την 25η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11/11/2014 17:16
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/11/2014
Αριθ. Πρωτ.: 8143
Αριθ. Συνεδρίασης: 25η Ειδική 

Σας προσκαλούμε την 15η  του μηνός Νοεμβρίου  2014, ημέρα Σάββατο  και ώρα 14:30 π.μ. να προσέλθετε  σε Ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

 1. Εγκριση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικον. έτους 2015.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Πρόσκληση για την 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11/11/2014 17:14
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/11/2014
Αριθ. Πρωτ.: 8142
Αριθ. Συνεδρίασης: 24η  

Σας προσκαλούμε την 15η  του μηνός Νοεμβρίου  2014, ημέρα Σάββατο  και ώρα 14:00 π.μ. να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

 1. Εγκριση δαπανών εκδηλώσεων τελετών μνήμης σφαγιασθέντων κατοίκων περιόδου 1941 της Δ.Ε. Νικηφόρου
 2. Εγκριση ή μη της 24ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
 3. Εγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για επίσκεψη Υπουργείων.

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Πρόσκληση για την 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

04/11/2014 20:53
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 07/11/2014
Αριθ. Πρωτ.: 7959
Αριθ. Συνεδρίασης: 23η  

Σας προσκαλούμε την 07η  του μηνός Νοεμβρίου  2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17:00 π.μ. να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

 1. Εγκριση Δικηγορικής αμοιβής, για την εκδίκαση της αγωγής του υπαλλήλου Παρτσαλίδη Χρήστου , ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
 2. Εγκριση ή μη της σύνταξης έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου (1/7/2014έως 30/9/2014 προϋπολογισμού 2014
 3. Εγκριση ή μη της 23ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
 4. Εγκριση Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του αναδόχου Κούστα Στέργιου.
 5. Εγκριση Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Παρανεστίου
 6. Τροποποίηση της Τεχνικής Μελέτης του Έργου : «Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του εκθετηρίου Τ.Κ Πτελέας », με κωδικό ΟΠΣΑΑ 186897 του Προγράμματος LEADER Νομού Δράμας και εξουσιοδότηση υπογραφής στην Δήμαρχο του Δ.Παρανεστίου, της τροποποίησης της σύμβασης, με την Αναπτυξιακή του Νομού Δράμας
 7. Έγκριση, της κλήρωσης των δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των έργων και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής των έργων, με τον αντίστοιχο Δημοτικό Σύμβουλο
 8. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του εργου «Οδοποιϊα Τοπ. Κοινότητας Πτελέας»
 9. Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 του Δήμου Παρανεστίου
 10. Αίτημα προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΓΩΝ ΒΑΓΙΑ» για τον προσδιορισμό ύψους περικοπής εργολαβικού ανταλλάγματος για τα μη αποκαταστάσιμα ελαττώματα, (με την προϋπόθεση ότι θεωρείται αποδεκτή η διαμορφωθείσα κατάσταση), σε εφαρμογή των άρθρων 60 και 176 του Ν.3669/2008
 11. Διακοπή λειτουργείας των παιδικών χαρών του Δήμου.
 12. Εγκριση χορήγησης βοηθήματος ένδειας στον συνδημότη μας Δημητριάδη Νικόλαο του Βασιλείου.
 13. Ανάκληση της αριθ. 140/2014 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου και ορισμός νέων μελών «Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων για τους παραγωγούς του Δήμου Παρανεστίου» .
 14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην ομάδα διαχείρισης και εποπτείας του δικτύου του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.
 15. Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 15ης Πανελλαδικής γιορτής Ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών και της Διεθνής συνάντησης για τα 20 χρόνια «Πελίτι»
 16. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη Γ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Δράμας «ΔΡΑΣΗ»
 17. Τροποποίηση της αριθ. 107/2014 απόφασης του Δ.Σ. περι ορισμού υπολόγου για την διαχείρηση των Τραπεζικών λογ/σμών του Δήμου ως προς το αναπληρωματικό μέλος.
 18. Τροποποίηση της αριθ. 68/2014 απόφαση του ΔΣ για την ρύθμιση εξόφλησης ληξιοπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4304/2014
 19. Κατανομή βοσκοτόπων στο Δήμο Παρανεστίου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 


Πρόσκληση για την 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

29/09/2014 11:00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/09/2014
Αριθ. Πρωτ.: 6893
Αριθ. Συνεδρίασης: 21η  
 

Σας προσκαλούμε την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Σαββάτο και ώρα 12:00 π.μ. να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

 1. Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου από 01/10/2014 και εφεξής.
 2. Εγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Β΄ τριμήνου (01/04/2014-30/06/2014) προϋπολογισμού 2014
 3. Εγκριση 15ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2014
 4. Αποδοχή Ένταξης , Αποδοχή Χρηματοδότησης, 16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2014 και Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2014 του Δ. Παρανεστίου, του Έργου : «Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του εκθετηρίου Τ.Κ Πτελέας ». με κωδικό ΟΠΣΑΑ 186897 του Προγράμματος LEADER Νομού Δράμας
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης 23.000,00 € και 17η τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2014 για την πραγματοποίηση προγράμματος γνωριμίας των νέων με τον Αθλητισμό και τις αρχές του Ολυμπιακού Ιδεώδους και την διοργάνωση των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου
 6. Εγκριση 18ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2014
 7. Εγκριση 19ης τροποποίησης προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2014
 8. Αποδοχή ένταξης, αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 61500,00 € και 20η τροποποίηση προϋπ/σμού οικον. Έτους 2014 για την υλοποίηση της πράξης «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Παρανεστίου»
 9. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15000,00 € για υλοποίηση προγράμματος Κοινωνικής Πρόνοιας και 21η τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2014
 10. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 5575,00 € για εκλογική αποζημίωση και 22η τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2014
 11. Ψήφιση πιστώσεων ΚΑ 00/6431.01 ποσού 19825,02 € και ΚΑ 00/6431.02 ποσού 15010,38€ έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για το έργο «Ενέργειες συνολικής προβολής-προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου»
 12. Εγκριση συνδιοργάνωσης των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους έτους 2014 και ψήφιση πίστωσης ποσού 20000,00 € για την κάλυψη δαπανών
 13. Εγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για των επιμνημόσυνων δεήσεων στις τοπικές κοινότητες της Δ.Ε. Νικηφόρου του Δήμου και ψήφιση πίστωσης του ΚΑ 00/6443.01
 14. Εγκριση δαπανών μετακίνησης υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους
 15. Εγκριση σύστασης επιτροπής Χαρακτηρισμού εδάφους για το έργο «Οδοποιϊα ΤΚ Ψηλή Ράχης»
 16. Εγκριση χορήγηση σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας στην Δήμαρχο
 17. Διακοπή λειτουργίας παιδικών χαρών του Δήμου
 18. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του υποέργου 1 : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»
 19. Εγκριση πραγματοποίησης συσσιτίων για τους απόρους στην Δ.Ε. Νικηφόρου και ψήφιση πίστωσης Κ.Α. 15/6481.01 ποσού 3500,00 €
 20. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές για το έτος 2014
 21. Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2014
 22. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2014
 23. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του ΠΔ. 28/1980 για το έτος 2014
 24. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή διαγωνισμών εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του ΠΔ. 28/1980 για το έτος 2014
 25. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1418/84 για το έτος 2014
 26. Ορισμός-Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2014
 27. Συγκρότηση επιτροπής για την άδεια εγκατάστασης ατόμων εκδιδομένων με αμοιβή (αρθ. 3 παρ. 2 Ν. 2734/199)
 28. Συγκρότηση μελών επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης
 29. Συγκρότηση μελών επιτροπής τουριστικής προβολής
 30. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Α/βάθμιας εκπ/σης)
 31. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Β/βάθμιας εκπ/σης)
 32. Ορισμός διοικητικού συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό πρόσωπο κοινωνικής αλληλεγγύης, προσχολικής αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου»
 33. Ορισμός μελών Δ.Σ για την διαχειριστική επιτροπή του ΚΠΕ
 34. Ορισμός Δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Οργανο (Σ.Τ.Ο.) στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας
 35. Ορισμός μελών για την Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς του Δήμου Παρανεστίου Π.Ε. Δράμας, του άρθρου 3 παρ. 6 του Π.Δ. 51/2006
 36. Ορισμός εκπροσώπου στην Συνεταιριστκή Τράπεζα Δράμας
 37. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου με διακριτικό τίτλο «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα»
 38. Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου
 39. Ορισμός δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης για την εκπόνησης ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Παλαιοντολογικές έρευνες στην Τ.Κ. Πλατανιάς
 40. Εγκριση προγραμματικής σύμβασης και ορισμός μελών στην επιτροπή παρακολούθησης για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου δάσους Παρανεστίου 2014» με την περιφ/κή ενότητα Δράμας και σύσταση οργανωτικής επιτροπής
 41. Εγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για επίσκεψη Υπουργείων
 42. Εκλογή εντιπροσώπου στον ΣΔΙΠΕ για την πενταετία 01/09/2014-31/08/2019 σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και τις διατάξεις του Ν.3852/2010
 43. Εγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο « Υδραυλική μελέτη Γεώτρησης στη θέση Ξερά Μοναστήρια Τ.Κ. Αδριανής»
 44. Αποδοχή η μη παραίτησης Προέδρου Δ.Σ. της ΚΔΕΠ

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

02/04/2014 13:48
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Παρανέστι      31/03/2014
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                            Αριθ. Πρωτ.    2333
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Αριθ. Συνεδρίασης 6η


                                                               Π ρ ο ς

Σας προσκαλούμε την 04η  του μηνός Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 16:00 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα :

1 Εγκριση της αριθ. 4/2014 απόφασης περι ψήφισης Απολογισμού του ΝΠ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου

2 Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου συνολικού ποσού 1.545,05€ σε βάρος του Κ.Α. 00/6434.

3 Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων και ψήφιση πίστωσης

4 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.000,00 €  για κάλυψη εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας, κατανομή και τροποποίηση προϋπ/σμού οικον. Έτους 2014

5 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων- σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου

6 Εξουσιοδότηση του ειδικού ταμία του Δήμου Παρανεστίου για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών αλλά και χρήσης των υπηρεσιών Internet Banking  της Τράπεζας Πειραιώς

7 Εγκριση υλοποίησης δράσεων του συλλόγου ερασιτεχνικής αστρονομίας «ΠΗΓΑΣΟΣ» και ψήφιση πίστωσης ποσού 22.000,00 €

8 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών (υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων, υλικά ύδρευσης, αρδευσης αποχέτευσης, οικοδομικά υλικά, υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων) για τις ανάγκες του Δήμου προϋπ/σμού 61732,52 € μετά από άγονο διαγωνισμό.

9 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου προϋπ/σμού 17,300 €

10 Εγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής Προβολής έτους 2014 του Δήμου Παρανεστίου.

11 Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλιοστασίων άρδευσης Παρανεστίου»

12 Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλιοστασίων ύδρευσης Παρανεστίου».

13 Εγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου προθεσμίας του έργου «Οδοποιϊα Τ.Κ. Πτελέας»

14 Εγκριση η μη πρωτοκόλλου και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης από ΟΡ 65-86 (Από οικία Μυστακίδη μέχρι οικία Μιχαηλίδη)

15 Εγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπ/σμού οικον. Έτους 2014 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Προϊσταμένο  Οικονομικής υπηρεσίας
Προϊστάμενη  Διοικητικής υπηρεσίας
Προϊσταμένο Τεχνικής  υπηρεσίας
Γραφείο προγραμματισμού και ηλεκτρ.Διακυβέρνησης
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου)                         Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος
Τοπικό τύπο


 1 2 Τελική