Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[13/12/2013] Πρόσκληση για την 20η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

17/12/2013 09:42
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 13/12/2013
Αριθ. Πρωτ.: 10291
Αριθ. Συνεδρίασης: 20
Σας προσκαλούμε την 19 του μηνός Δεκεμβρίου  2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 να προσέλθετε στην  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :
 1. 26η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 2. 27η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης για βοηθήματα ένδειας ποσού 12.000,00€ και 28η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 420,43€ στον Κ.Α. 30/6422 για οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλου του Δήμου.
 5. Ενημέρωση και συζήτηση διαφόρων θεμάτων του Δήμου Παρανέστιου.


[11/11/2013] Πρόσκληση για τη 18η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11/11/2013 17:49
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/11/2013
Αριθ. Πρωτ.: 9283
Αριθ. Συνεδρίασης: 18
Σας προσκαλούμε την 15 του μηνός Νοεμβρίου  2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :
 1. Επιλογή τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και όψεως και εξουσιοδότηση στον ταμία να προβεί στις μηνιαίες και διμηνιαίες προθεσμιακές καταθέσεις.
 2. Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου.
 3. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου «Ύδρευση Οικισμών Δήμου Παρανεστίου».
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού ποσού 36.500,00€ από πιστώσεις του ΠΔΕ του ΥΜΑΘ για την εκτέλεση των έργων:
  • Α) Κατασκευή ποτίστρας στην Τ.Κ. Ψηλής Ράχης,προϋπολογισμού 12.000,00€
  • Β) Κατασκευή ποτίστρας στην Τ.Κ. Πλατανιάς, προϋπολογισμού 12.000,00€
  • Γ) Βελτίωση οδών προς βοσκοτόπια, προϋπολογισμού 12.500,00€
 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 24η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 2. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο & πλανόδιο) για το έτος 2014 στο Δήμο Παρανεστίου και επικαιροποίηση αδειών προηγούμενων ετών.
 3. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση πίστωσης . 
 4. Ενημέρωση και συζήτηση διαφόρων θεμάτων – αιτήσεων δημοτών του Δήμου Παρανέστιου.


[11/11/2013] Πρόσκληση για τη 17η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11/11/2013 17:41
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/11/2013
Αριθ. Πρωτ.: 9282
Αριθ. Συνεδρίασης: 17
Σας προσκαλούμε την 15 του μηνός Νοεμβρίου  2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 να προσέλθετε στην  δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :
 1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2014  Δήμου Παρανεστίου

[17/10/2013] Πρόσκληση για τη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

18/10/2013 12:10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 17/10/2013
Αριθ. Πρωτ.: 8604
Αριθ. Συνεδρίασης: 16
Σας προσκαλούμε την 18 του μηνός Οκτωβρίου  2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 να προσέλθετε στην  δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :
 1. Έγκριση ή μη 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση Σαχίνι της Τ.Κ. Πτελέας του Δ.Παρανεστίου».
 2. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής της  πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» και ειδικότερα στις κατηγορίες πράξεων : «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης, επέκταση δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων» του Π.Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Υψηλής Ράχης», προΰπολογισμού 830.678,00€
 3. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής της πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» και ειδικότερα στις κατηγορίες πράξεων : «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης, επέκταση δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων» του Π.Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Πρασινάδας», προΰπολογισμού 523.800,00€
 4. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής της  πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», και ειδικότερα στις κατηγορίες Πράξεων: «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας»  του Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου», προϋπ. 285.000,00€.
 5. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής της  πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», και ειδικότερα στις κατηγορίες Πράξεων: «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας»  του Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Νικηφόρου», προϋπ. 1.200.000,00€.
 6. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου (01-07-2013 / 30-09-2013) προϋπολογισμού έτους 2013.
 7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 8. Αποδοχή ποσού 10.000,00€ για την κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας, κατανομή αυτού και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 9. ‘Εγκριση ή μη παραχώρησης χώρου για την λειτουργία του αγροτικού ιατρείου Νικηφόρου.
 10. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης και ορισμός μελών στην επιτροπή παρακολούθησης.

[16/09/2013] Πρόσκληση για τη 15η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

14/09/2013 09:18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 12/09/2013

Αριθ. Πρωτ.: 7521

Αριθ. Συνεδρίασης: 15

Σας προσκαλούμε την 16 του μηνός Σεπτεμβρίου  2013, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :
 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 Δήμου Παρανεστίου.
 2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
 3. Έγκριση  δαπανών λειτουργίας συσσιτίων ποσού 1.924,12€
 4. Έγκριση δαπάνης εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου.
 5. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων 28ης Οικτωβρίου και ψήφιση πίστωσης.
 6. Κατανομή ποσού 10.932,06€ στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Παρανεστίου.
 7. Έγκριση συνδιοργάνωσης των Αγώνων  Βουνού Παρθένου Δάσους έτους 2013 και ψήφιση πίστωσης ποσού 22.000,00€ για την κάλυψη δαπανών αυτού. 
 8. Τροποποίηση της αριθμ.88/2013 απόφασης περί «Καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια «για την επισκευή και την συντήρηση οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου», προϋπολογισμού 53.388,90€ μετά από άγονο διαγωνισμό».
 9. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη εποχικών αναγκών για την Φθινοπωρινή περίοδο έτους 2013.
 10. Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Leader για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών – αθλητικών – εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του εκθετηρίου Τ.Κ. Πτελέας», προϋπολογισμού 102.000,00€.
 11. Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 164 Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και ειδικότερα  στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση  της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» στην κατηγορία πράξης «Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση», με κωδικό 01.72.11.05, προϋπολογισμού 110.000,00€
 12. Σύμφωνη γνώμη ή μη στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για την υλοποίηση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στην θέση «ΚΡΙΑΡΙ» του Δήμου Παρανεστίου
 13. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Γερμανία στις 9-14 Νοεμβρίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Στυλιανίδης  Ο. Αναστάσιος

[14/08/2013] Πρόσκληση για δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

14/08/2013 13:28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 14/08/2013

Αριθ. Πρωτ.: 6573

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 1 Σεπτεμβρίου  2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ., σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην T.K. Πλατανιάς Δ.Ε. Νικηφόρου Δήμου Παρανεστίου, προκειμένου να γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012 και για ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, την διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής δράσης, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ο. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


[09/08/2013] Πρόσκληση για τη 14η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

10/08/2013 12:28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 07/08/2013

Αριθ. Πρωτ.: 6286

Αριθ. Συνεδρίασης: 14

Σας προσκαλούμε την 13 του μηνός Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2013.
 3. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 4. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».
 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ύδρευση Οικισμών Δήμου Παρανεστίου», του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013.
 6. Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης με την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Δήμου Παρανεστίου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
 7. Συζήτηση επί των προτάσεων του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Παπανικολάου Παπάγου.
 8. Καθορισμός ημερομηνίας διαξαγωγής της αναβληθείσας ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 παρ.3).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Στυλιανίδης  Ο. Αναστάσιος

[11/07/2013] Πρόσκληση για δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

15/07/2013 22:16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 15/07/2013
Αριθ. Πρωτ.: 5546

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 4 Αυγούστου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30π.μ., σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην T.K. Πλατανιάς Δ.Ε. Νικηφόρου Δήμου Παρανεστίου, προκειμένου να γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012 και για ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, την διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής δράσης, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


[11/07/2013] Πρόσκληση για δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

12/07/2013 20:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 11/07/2013
Αριθ. Πρωτ.: 5443

Σας προσκαλούμε την 24 του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα :

1. Έγκριση απολογισμού Δήμου Παρανεστίου έτους 2012.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


[11/07/2013] Πρόσκληση για την 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

12/07/2013 20:17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 11/06/2013
Αριθ. Πρωτ.: 5442
Αριθ. Συνεδρίασης: 12

Σας προσκαλούμε την 17 του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :
1. Αποδοχή ποσού 4.692,95€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου και κατανομή αυτού.
2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 714,35€ για οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλου του Δήμου.
3. Έγκριση ή μη επιχορήγησης συλλόγου γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος «Η Λάμψη» και ψήφιση πίστωσης.
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
5. Έγκριση εσόδων - εξόδων Β’ τριμήνου (01-04-2013/30-06-2013) του προϋπολογισμού έτους 2013
6. Κήρυξη προμηθευτή ως έκπτωτο σύμφωνα με το άρθρο 35 ΕΚΠΟΤΑ (Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993).
7. Έγκριση ή μη παραχώρησης προς χρήση των πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου στο Π/Κ Παρανεστίου.
8. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 11/07/2013 και 12/07/2013 για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.
9. Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης με την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Δήμου Παρανεστίου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
10. Συζήτηση επί των προτάσεων του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Παπανικολάου Παπάγου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


 1 2 Τελική