Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[31/12/2012] Πρόσκληση για την 1η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

31/12/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 31/12/2012
Αριθ. Πρωτ.: 10958
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

Σας προσκαλούμε την 6η του μηνός Ιανουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου
  • Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής

 

Ο Προεδρεύων σύμβουλος

Ματζαρίδης Νικόλαος


[06/12/2012] Πρόσκληση για την 19η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

06/12/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 06/12/2012
Αριθ. Πρωτ.: 10456
Αριθ. Συνεδρίασης: 19

Σας προσκαλούμε την 10η του μηνός Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.872,14 ευρλώ
  • Τροποποίηση προϋπολογισμού 2012
  • Ορισμός υπαλλήλου για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου
  • Έγκριση δαπάνης για ενδεείς δημότες για την περίοδο των Χριστουγέννων και ψήφιση πίστωσης
  • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Τ.Κ. Πλατανόβρυσης 2012 και τροποποίηση προϋπολογισμού 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης με τίτλο «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», στα πλαίσια της 70ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας με τίτλο « Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», Άξονας προτεραιότητας 9 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Ανατολική Μακεδονίας – Θράκης» και κωδικό προτεραιότητας 59 «Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών»
  • Έγκριση χρηματοδότησης της μη επιλέξιμης δαπάνης του ΦΠΑ του έργου με τίτλο «Βιολογικός καθαρισμός Παρανεστίου – Κάτω Θόλου» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
  • Έγκριση χρηματοδότησης της μη επιλέξιμης δαπάνης του ΦΠΑ του έργου με τίτλο «Ύδρευση Δήμου Παρανεστίου» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ. Ψ.ΡΑΧΗΣ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΤΕΛΕΑΣ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ,ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ,ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ,ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΩΝ Δ.Δ.ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Ο.Τ. 22-25-28 Δ.Δ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ»

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[19/11/2012] Πρόσκληση για την 18η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

19/11/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 19/11/2012
Αριθ. Πρωτ.: 10017
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

Σας προσκαλούμε την 23η του μηνός Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Μείωση μισθώματος ακινήτου στην Τ.Κ. Παρανεστίου
  • Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου προϋπολογισμού 2012
  • Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου ποσού 4.500,00 ευρώ για την συμμετοχή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική με την επωνυμία ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΣΤΟΣ - ΜΕΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.872,14 ευρώ
  • Αποδοχή και κατανομή ποσού 10.932,06 ευρώ για σχολικές επιτροπές Δήμου Παρανεστίου
  • Έγκριση δαπάνης εξόδων μετακίνησης υπαλλήλου και ψήφιση πίστωσης
  • Έγκριση δαπανών της 28ης Οκτωβρίου
  • Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου
  • Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ για την προβολή του Δήμου
  • Διαγραφή οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους Δήμου Παρανεστίου
  • Έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων – ελαιολιπαντικών για το έτος 2013
  • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Παρανεστίου με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης για την λειτουργία Κέντρου Δία Βίου Μάθησης στο Δήμο
  • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012 και τροποποίηση προϋπολογισμού 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Αντικατάσταση μελών Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
  • Συναίνεση σε έκδοση αδείας ανασκαφής θησαυρού
  • Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ»
  • Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ»
  • Αποδοχή ή μη κάλυψης ελλείμματος χρηματοδότησης για την λειτουργία των υποδομών φιλοξενίας στον οικισμό Μεσοχωρίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»
  • Αποδοχή ή μη κάλυψης ελλείμματος χρηματοδότησης για την λειτουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[04/10/2012] Πρόσκληση για την 17η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

04/10/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 04/10/2012
Αριθ. Πρωτ.: 8701
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

Σας προσκαλούμε την 11η του μηνός Οκτωβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Ανάκληση της 157/2012 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012 της Τ.Κ. Πτελέας και τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος της Τ.Κ. Πλατανιάς και προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο Υδραυλική μελέτη του έργου Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Ψ.Ράχης
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο Υδραυλική μελέτη του έργου Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Πρασινάδας
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο Τοπογραφική μελέτη του έργου Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Ψ.Ράχης
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο Τοπογραφική μελέτη του έργου Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Πρασινάδας
  • Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία οικισμού Αδριανής(Δίγκας, Μανωλεσάκης, Μπόγδη, Λαχανόκηποι, Πλατάνι προς αντλιοστάσιο)
  • Έγκριση χρηματοδότησης τη μη επιλέξιμης δαπάνης του ΦΠΑ του έργου με τίτλο «Ύδρευση Οικισμών Δ.Παρανεστίου» από το πρόγραμμα ΠΔΕ
  • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.872,14 ευρώ
  • Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012
  • Παράταση συμβάσεων καυσίμων κίνησης και θέρμανσης
  • Διαγραφή οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου
  • Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεως 28ης Οκτωβρίου και ψήφιση πιστώσεων

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[03/10/2012] Πρόσκληση για την 16η Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

03/10/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 03/10/2012
Αριθ. Πρωτ.: 8701
Αριθ. Συνεδρίασης: 16

Σας προσκαλούμε την 4η του μηνός Οκτωβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο εξής θέμα:

  • Ενημέρωση από τον Δήμαρχο μετά τη συνάντηση του με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη και λήψη αποφάσεων για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[21/09/2012] Πρόσκληση για την 14η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

21/09/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 21/09/2012
Αριθ. Πρωτ.: 8344
Αριθ. Συνεδρίασης: 14

Σας προσκαλούμε την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την διοργάνωση Αγώνων Βουνού.
  • Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» με διακριτικό τίτλο «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα».
  • Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ- ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» του ΕΠΠΕΡΑΑ (Κωδ.Πρόσκλησης: ΚΑΠΕ -12403) Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012.
  • Έγκριση δημιουργίας DVD προβολής του Δήμου Παρανεστίου και ψήφιση πίστωσης.
  • Ανάκληση της αριθμ.134/2012 απόφασης Δ.Σ. και επιλογή εκ νέου Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και άνοιγμα λογαριασμού.
  • Αποδοχή και κατανομή ποσού 10.932,06 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους ΚΑΠ για το έτος 2012.
  • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.621,43 ευρώ για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 και τροποποίηση προΰπολογισμού έτους 2012.
  • Έγκριση δαπανών μετακίνησης αντιδημάρχου Κουκαριώτη Παναγιώτη.
  • Έγκριση μετάβασης και ψήφιση εξόδων κίνησης Δημάρχου στην Αθήνα εκτάκτως στις 18/09/2012.
  • Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[27/08/2012] Πρόσκληση για την 13η Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

27/08/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 27/08/2012
Αριθ. Πρωτ.: 7559
Αριθ. Συνεδρίασης: 13

Σας προσκαλούμε την 31η του μηνός Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Έγκριση της υπ’ αριθμ.21/2012 απόφασης του Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας περί «Ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας».
  • Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους.
  • Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου προΰπολογισμού 2012.
  • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012 και Τροποποίηση Προΰπολογισμού 2012.
  • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012 της Τ.Κ. Πτελέας.
  • Ανάκληση της αριθμ.134/2012 απόφασης Δ.Σ. και επιλογή εκ νέου Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και άνοιγμα λογαριασμού.
  • Ορισμός υπαλλήλου για διαχείριση λογαριασμού στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας.
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Δ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ».
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΩ ΘΟΛΟΥ».
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ».
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ Ο.Τ.35 Δ.Δ. ΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[16/08/2012] Πρόσκληση για την 12η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

16/08/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 16/08/2012
Αριθ. Πρωτ.: 7281
Αριθ. Συνεδρίασης: 12

Σας προσκαλούμε την 21η του μηνός Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • 2η Τροποποίηση προΰπολογισμού ΚΔΕΠ
  • Έγκριση της αριθμ.23/2012 απόφασης ΚΔΕΠ περί «Κατάρτισης και ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προΰπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012».
  • Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2012 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ».
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».
  • Τροποποποίηση προΰπολογισμού έτους 2012.
  • Έγκριση μετάβασης και έγκριση δαπανών για μετάβαση δημάρχου στην Κομοτηνή.
  • Έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση για την μεταφορά των μαθητών ύστερα από άγονο διαγωνισμό.
  • Ορισμός αντιδημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων πυροπροστασίας σύμφωνα με την αριθμ.108/2012 απόφασης Δ.Σ. περί κατανομής.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[25/07/2012] Πρόσκληση για την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

25/07/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 25/07/2012
Αριθ. Πρωτ.: 6802
Αριθ. Συνεδρίασης: -

ΠΡΟΣ

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου
 2. Τους Προέδρους και τα αξιότιμα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δ.Παρανεστίου
 3. Τον Δήμαρχο Παρανεστίου
 4. Τους δημότες

Σας προσκαλούμε την 12η του μηνός Αυγούστου 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στη Δ.Ε. Νικηφόρου και στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Νικηφόρου, προκειμένου να γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2011 και για ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, την διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής δράσης, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[18/07/2012] Πρόσκληση για την 11η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

18/07/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 18/07/2012
Αριθ. Πρωτ.: 6514
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

Σας προσκαλούμε την 23η του μηνός Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΟΤΟΠΟΥ Δ.Δ. Ψ.ΡΑΧΗΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Προσοτσάνης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Τ.Κ. Αδριανής (κεντρική οδό έως Σιδ. Σταθμό)» κατά το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια λαμπτήρων και υλικών συντήρησης δικτύου ΦΟΠ, προΰπολογισμού 20.000,00 ευρώ μετά από άγονο διαγωνισμό
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άδρευσης - αποχέτευσης ΦΟΠ, προΰπολογισμού 22.500,00 ευρώ μετά από άγονο διαγωνισμό
 • Επιλογή Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και άνοιγμα λογαριασμού
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικ. έτους 2012
 • Λήψη απόφασης για επίλυση αιτήματος δημοτών α)Μπιλόρογλου Στυλιανής β)Μπιλόρογλου Αντωνίου και γ)Μπιλόρογλου Γεωργίου
 • Έγκριση μετάβασης και έγκριση δαπανών για μετάβαση αντιδημάρχου Κουκαριώτη Παναγιώτη στην Αθήνα
 • Έγκριση δαπανών ποσού 702,21 ευρώ για δαπάνη φιλοξενίας του γερμανού κοινοβουλευτικού Υφυπουργού βάση της αριθμ.102/2012 απόφασης Δ.Σ.
 • Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού και προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


 1 2 3 Τελική