Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[12/12/2011] Πρόσκληση για την 22η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

12/12/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 12/12/2011
Αριθ. Πρωτ.: 11421
Αριθ. Συνεδρίασης: 22

Σας προσκαλούμε την 16η του μηνός Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

  1. Έγκριση επιβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου
  2. Έγκριση επιβολής δικαιώματος και τέλους ύδρευσης
  3. Έγκριση επιβολής δικαιώματος και τέλους άρδευσης
  4. Έγκριση επιβολής δικαιώματος και τέλους χρήσης αποχέτευσης
  5. Έγκριση επιβολής τέλους ύδρευσης στην κτηνοτροφία
  6. Έγκριση επιβολής δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων
  7. Έγκριση επιβολής δημοτικών τελών νεκροταφείων του Δήμου
  8. Έγκριση δαπάνης για ενδεείς δημότες για την περίοδο των Χριστουγέννων και ψήφιση πίστωσης
  9. Έγκριση αναδρομικής καταβολής επιδόματος Η/Υ σε δύο υπαλλήλους του Δήμου και τροποποίηση προϋπολογισμού
  10. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου 2011
  11. Κατανομή ΣΑΤΑ για συντήρηση, επισκευή σχολικών κτιρίων και τροποποίηση προΰπολογισμού
  12. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση προϋπολογισμού, ψήφιση πίστωσης και κατανομή Δ’ δόση ΚΑΠ
  13. Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προΰπολογισμού 2011 ΝΠΔΔ «Ν.Π. Κοινωνικής αλληλεγγύης προσχολικής αγωγής & παιδείας»
  14. Έγκριση τροποποίησης προΰπολογισμού ΚΔΕΠ
  15. Αποδοχή ποσού 750.198,60 ευρώ για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακοί πολιτισμοί της γης, νερού & ανθρώπου στην Ανατολική Μακεδονία» από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τροποποίηση προΰπολογισμού
  16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
  17. 1. Τσιμεντόστρωση κεντρικής οδού στον οικισμό Μελισσοχωρίου

 

   2. Αναπλάσεις οικισμών Δήμου Παρανεστίου υποέργο ανάπλαση πλατείας και κατασκευή πεζοδρομίων οικισμού Μεσοχωρίου.

 

   3. Αποπεράτωση περίφραξη βόρειας πλευράς Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου.

 

   4. Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στον οικισμό Περιβλέπτου και τσιμεντόστρωση οδού προς οικία Κλεάνθη Στεφανίδη.

 

   5. Βελτίωση οδού προς οικία Φιλιππίδη Νικόλαο στον οικισμό Παρανεστίου.

 

   6. Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην είσοδο του οικισμού Μεσοχωρίου Δήμου Παρανεστίου.

 

   7. Τσιμεντόστρωση οδού και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Πολυσύκου.

 

   8. Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Πτελέας.

 

   9. Κατασκευή περίφραξης και διαμόρφωση χώρου νέων νεκροταφείων Δ.Δ. Νικηφόρου.

 

  10. Κατασκευή δικτύου αντιστήριξης στο ΟΤ 27 αριθμ. οικ.209 Δ.Δ. Νικηφόρου.
 1. Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 του έργου Ύδρευση οικισμών Δήμου Παρανεστίου.
 2. Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 του έργου Ύδρευση Δήμου Παρανεστίου
 3. Τροποποίηση προΰπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος για την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης του έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου».
 4. Ψήφισμα για την συνέχεια του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[10/11/2011] Πρόσκληση για την 21η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

10/11/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 10/11/2011
Αριθ. Πρωτ.: 10488
Αριθ. Συνεδρίασης: 21

Σας προσκαλούμε την 15η του μηνός Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 1. Έγκριση δαπανών αγώνων βουνού VFT.
 2. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων εορτασμού Αγίου Δημητρίου στις Τοπικές Κοινότητες Πτελέας και Νικηφόρου & 28ης Οκτωβρίου στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.
 3. Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους.
 4. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου προΰπολογισμού 2011.
 5. Απόφαση δέσμευσης να μην εφαρμοστεί η εργασιακή εφεδρεία.
 6. Καθορισμός ετήσιας συνδρομής στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Η ΔΡΑΣΗ» και τροποποίηση προϋπολογισμού.
 7. Έγκριση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΑΜΑΘ, στην οποία μετέχει ο Δήμος μας και τροποποίηση προΰπολογισμού.
 8. Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο: Υδραυλική μελέτη του έργου: «Ύδρευση Δήμου Παρανεστίου».
 9. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και υποβολής της πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 του έργου: «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων με υπόγειο και περίφραξη υποδομές πολιτισμού Δήμου Παρανεστίου».
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: Α. Επίχωση χειμάρρου Αηδονοκάστρου. Β. Οδοποιία οικισμού Θαμνωτού Γ. Αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς Τ.Κ. Αδριανής Δ. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Πλατανιάς Ε. Κατασκευή δημοτικού σταδίου Αδριανής φάση Ε’ ΣΤ. Οδοποιία προς οικισμό Πολύσυκου του έργου «Οδοποιία οικισμών Παρανεστίου».
 11. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Αδριανής».
 12. Έγκριση εισόδου - εξόδου στην εταιρεία «Προϊόντα αμυγδάλου Χατζηγεωργίου Α.Ε.Β.Ε.» σε εγκεκριμένη αγροτική οδό στο αγρόκτημα Αδριανής.
 13. Συναίνεση για την χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών στον Γεωργίλα Ιωάννη και συγκεκριμένα στις περιοχές: Α. Έκταση 9.603,556 στρ. στην περιοχή Θόλου Β. Έκταση 9.540,327 στρ. στην περιοχή Θόλου Γ. Έκταση 9.840,159 στρ. στην περιοχή Διπόταμα Δ. Έκταση 7.789,679 στρ. στην περιοχή Διπόταμα Ε. Έκταση 9.797,074 στρ. στην περιοχή Διπόταμα
 14. Έγκριση ψήφισης εξόδων κίνησης Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[26/10/2011] Πρόσκληση για την 20η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26/10/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 26/10/2011
Αριθ. Πρωτ.: 9947
Αριθ. Συνεδρίασης: 20

Σας προσκαλούμε την 31η του μηνός Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 1. Ενημέρωση και παρουσίαση από τον δικηγόρο Δαλακάκη Δημήτριο για το ζήτημα του έργου: « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στις πηγές Βάγια»
 2. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. « περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[07/10/2011] Πρόσκληση για την 19η Δημόσια έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

07/10/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 07/10/2011
Αριθ. Πρωτ.: 9420
Αριθ. Συνεδρίασης: 19

Σας προσκαλούμε την 9η του μηνός Οκτωβρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού για τη διοργάνωση αγώνων VFT και πολιτιστικών εκδηλώσεων
 2. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο και τοπικές γιορτές και ψήφιση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[26/09/2011] Πρόσκληση για την 18η Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26/09/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 26/09/2011
Αριθ. Πρωτ.: 9035
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

 

Σας προσκαλούμε την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης στην οικία Χουσεΐνογλου»
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκεύη τοιχίου αντιστήριξης πρανών στον οικισμό Ξαγνάτου»
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση πρώην Δημοτικού Σχολείου Θόλου»
 4. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Κ.Θόλου, στην περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό σύμφωνα με το τοπογραφικό του Ευάγγελου Παντέλη, Τοπογράφο Μηχανικό
 5. Έγκριση κανονισμού προσωπικού ΚΔΕΠ
 6. Έγκριση κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης ΚΔΕΠ
 7. Έγκριση κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών ΚΔΕΠ
 8. Έγκριση κανονισμού ανάθεσης έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών ΚΔΕΠ
 9. Κανονισμός Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης
 10. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων
 11. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 12. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
 13. Αποδοχή και κατανομή της 3ης δόσης των Σχολικών Επιτροπών
 14. Απένταξη των Κ.Α. 10/7132 «Μεταφορικά μέσα (αγορά επιβ.αυτ/του)» και Κ.Α. 30/7412.2 «Εργασίες αρχιτεκτονικής σχεδίασης κοινόχρηστων χώρων» και τροποποίηση προΰπολογισμού 2011
 15. Παραχώρηση οχημάτων στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Παρανεστίου
 16. Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Παρανεστίου για την περίοδο μέχρι 25/05/2011
 17. Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Νικηφόρου για την περίοδο μέχρι 25/05/2011
 18. Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Αδριανής για την περίοδο μέχρι 25/05/2011
 19. Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Νικηφόρου για την περίοδο μέχρι 25/05/2011
 20. Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Πλατανιάς για την περίοδο μέχρι 25/05/2011
 21. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Κομοτηνή στις 05/10/2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[05/09/2011] Πρόσκληση για την 17η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

05/09/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 05/09/2011
Αριθ. Πρωτ.: 8224
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

 

Σας προσκαλούμε την 9η του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα:

 1. Έγκριση απολογισμού πρώην Δήμου Παρανεστίου οικονομικού έτους 2010

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[05/09/2011] Πρόσκληση για την 16η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

05/09/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 05/09/2011
Αριθ. Πρωτ.: 8223
Αριθ. Συνεδρίασης: 16

 

Σας προσκαλούμε την 9η του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα:

 1. Έγκριση απολογισμού πρώην Δήμου Νικηφόρου οικονομικού έτους 2010

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[31/08/2011] Πρόσκληση για την 15η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

31/08/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 31/08/2011
Αριθ. Πρωτ.: 8060
Αριθ. Συνεδρίασης: 15

 

Σας προσκαλούμε την 5η του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα:

 1. Έγκριση προϋπολογισμού 2011 της Κ.Δ.Ε.Π.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[19/08/2011] Πρόσκληση για την 14η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

19/08/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 19/08/2011
Αριθ. Πρωτ.: 7680
Αριθ. Συνεδρίασης: 14

 

Σας προσκαλούμε την 26η του μηνός Αυγούστου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 1. Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ, 97/2011 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου σχετικά με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011 για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών της Α΄θμιας Β΄θμιας εκπαίδευσης.
 3. Παραχώρηση των Πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου στην πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας κατά την αντιπυρκή περίοδο.
 4. Πράξη αδελφοποίησης-επικύρωση συμφωνητικού, με την πόλη TIRANO Ιταλίας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού δικτύου RURENER
 5. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.1590/1986
 6. Οριστική Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση του έργου ύδρευσης οικισμών δήμου Παρανεστίου»
 7. Οριστική Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση του έργου ύδρευσης δήμου Παρανεστίου»

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[25/07/2011] Πρόσκληση για την 13η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

25/07/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 25/07/2011
Αριθ. Πρωτ.: 6938
Αριθ. Συνεδρίασης: 13

 

Σας προσκαλούμε την 29η του μηνός Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 

 1. Παράταση σύμβασης με την Αναπτυξιακή Δράμας μέχρι 30-09-2011
 2. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την περιφερειακή ενότητα Δράμας για την από κοινού εκτέλεση εργασιών με χρήση μηχανημάτων της Περιφέρειας.
 3. Έγκριση διετούς σχεδίου δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού
 5. Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων και προΰπολογισμού
 6. Έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄  τριμήνου (01-04-2011 / 30-06-2011) προϋπολογισμού έτους 2011
 7. Λήψη απόφασης για ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο σύμφωνα με τον Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011).
 8. Λήψη απόφασης για καθαριότητα δημοτικών κτιρίων.
 9. Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο: « Στατική μελέτη δεξαμενών ύδρευσης οικισμών Δήμου Παρανεστίου».
 10. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Παρανεστίου στην 1.12 Πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ με τίτλο « Ενεργιακή Αναβάθμιση Σχολικού Κτιρίου Αδριανής».
 11. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Παρανεστίου στην 1.12 Πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ με τίτλο « Ενεργιακή Αναβάθμιση Σχολικού Κτιρίου Νικηφόρου».
 12. Αποδοχή και κατανομή ποσού 47.229,05€ για την κάλυψη δράσεων πυροπρoστασίας
 13. Συναίνεση για άδεια εκσκαφής στον δρόμο έμπροθεν του οικοπέδου  με αριθμό 105 μεταξύ των  Ο.Τ. 30 – 31 (Πτελέα)
 14. Συναίνεση για ανταλλαγή αγροτεμαχίων στη Τ.Κ.  Ψηλής Ράχης
 15. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κοινοχρήστων εκτάσεων στην Τ.Κ. Πλατανόβρυσης
 16. Αμοιβές μελών Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.
 17. Συκρότηση  Επιτροπής  Αγροτικής Ανάπτυξης
 18. Μετακίνηση – Μετάβαση του Δημάρχου στην Αθήνα

Προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα γίνει ενημέρωση από τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. κο Χατζόπουλο Μανόλη, για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


 1 2 3 Τελική