Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 22η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11/11/2015 19:06

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/11/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6906
Αριθ. Συνεδρίασης: 22

Σας προσκαλούμε την 15η  του μηνός  Νοεμβρίου  2015, ημέρα  Κυριακή    και ώρα 21:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα  :

 • Έγκριση μετάβασης δημάρχου στην Αθήνα ύστερα από την αριθ. 37/7-11-2015 πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών .
 • Λήψη απόφασης για την υδροδότηση ή μη, της  δεξαμενής  και ποτίστρας πλησίον της κτηνοτροφικής εγκατάστασης Μ. Κων/νίδη του αγροκτήματος Χαμοκεράσων της Τ.Κ. Πλατανόβρυσης

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Πρόσκληση για την 21η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11/11/2015 19:04

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/11/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6905
Αριθ. Συνεδρίασης: 21

Σας προσκαλούμε την 15η  του μηνός  Νοεμβρίου  2015, ημέρα  Κυριακή    και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό  θέμα  :

 • Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2016 Δήμου Παρανεστίου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Πρόσκληση για την 20η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11/11/2015 19:01

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/11/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6904
Αριθ. Συνεδρίασης: 20

Σας προσκαλούμε την 15η  του μηνός  Νοεμβρίου  2015, ημέρα  Κυριακή    και ώρα 18:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό  θέμα  :

 • Εκλογή νέων  εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παρανεστίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. ΑΜΘ  σε αντικατάσταση παραιτηθέντος   Δημοτικού Συμβούλου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Πρόσκληση για την 19η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11/11/2015 15:18

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/11/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6903
Αριθ. Συνεδρίασης: 19

Σας προσκαλούμε την 15η  του μηνός  Νοεμβρίου  2015, ημέρα  Κυριακή    και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό  θέμα  :

 • Έγκριση Απολογισμού για το Οικονομικό  έτος 2014.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


1ο Πανελλήνιο συνέδριο βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

10/11/2015 21:13

Πρόσκληση για την 25η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

09/11/2015 16:02

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 09/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6839
Αριθ. Συνεδρίασης: 25

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 10η   του μηνός  Νοεμβρίου  του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. σε  έκτακτη κατεπείγουσα  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω των χρονικών περιορισμών που τίθενται για  την έγκριση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 από το ΥΠ.ΕΣ.-Παρατηρητήριο Οικον. Αυτ/λειας έως 14/11/2015,  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 • Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικον. έτους 2016 του Δήμου.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Πρόσκληση για την 24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

03/11/2015 10:12

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6605
Αριθ. Συνεδρίασης: 24

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 3η  του μηνός  Νοεμβρίου  του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 21:30 μ.μ. σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Πρόσκληση για την 23η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

03/11/2015 10:11

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6603
Αριθ. Συνεδρίασης: 23

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 3η  του μηνός  Νοεμβρίου  του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της 15ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015.
 2. Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας ,υπαλλήλων για παραλαβή έργων
 3. Έγκριση των πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «Προμήθεια εξοπλισμού», του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου», της πράξης 383731: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»
 4. Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο : « ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ».
 5. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΗ»
  Προϋπολογισμού: 4.024,60 € χωρίς ΦΠΑ ή 4.950,26 € με το ΦΠΑ, ΣΑΤΑ 2015
 6. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας για την υπόθεση αγωγής υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου κατά του Δήμου Παρανεστίου η οποία θα εκδικαστεί στις 17-11-2015 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας
 7. Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».
 8. Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».
 9. Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».
 10. Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».
 11. Αντικατάσταση πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείου Δράμας για την υπόθεση του ΕΔΕ Καλτσίδη Κων/νου κατά του Δήμου και τροποποίηση της αρ. 38/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Πρόσκληση για την 18η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

31/10/2015 13:36

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6604
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

Σας προσκαλούμε την 3η  του μηνός  Νοεμβρίου  2015, ημέρα  Τρίτη    και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

 1. Έγκριση της 15ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015.
 2. Έγκριση της B΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2015 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου
 3. Έγκριση των Δαπανών Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου
 4. Έγκριση για προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάμπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4, όλα πετρελαιοκίνητα, κυβισµού 2500cc και νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για χρήση εντός και εκτός δρόμου
 5. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Ανδρούτσο Ευάγγελο του Θωμά .
 6. Αποδοχή ποσού 13.230,12 Ευρώ και κατανομή αυτού στις σχολικές μονάδες
 7. Έγκριση, της κλήρωσης των δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των έργων και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής των έργων, με τον αντίστοιχο Δημοτικό Σύμβουλο
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΕΛΕΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού 27.978,00 € με το ΦΠΑ.
 9. Έγκριση της 1ης Παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ»
 10. Λήψη Απόφασης για την συνδιοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ένωση Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδος στις 22-24/11/2015 και Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Κ. Θόλου.
  Λήψη Απόφασης για υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης οφειλής ύψους 204.000,00€ προς τη ΔΕΗ
 11. Έγκριση μετάβασης δημάρχου στην Αθήνα
 12. Γνωμοδότηση του Δ.Σ., για την ίδρυση Ενορίας στον Κάτω Θόλο του Δήμου Παρανεστίου με την προσωνυμία:»Ενορία του Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου χωρίου Κάτω Θόλος με έδρα την Τοπική Κοινότητα Θόλου, της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου, του Δήμου Παρανεστίου, της Π.Ε. Δράμας,της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 13. Συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο πόλεων με Λίμνες και ορισμός εκπροσώπου
 14. Έγκριση μετάβασης και διαμονής εκπροσώπου του Δήμου στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, για την συμμετοχή του στην
 15. Τακτική Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες που θα πραγματοποιηθεί στις 7 & 8-11-2015.
 16. Αντικατάσταση παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου από τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για το υπόλοιπο της θητείας, ήτοι 5-3-2017.
 17. Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου Ορφανίδη Κων/νου από αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης με διακριτικό τίτλο «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα» και τροποποίηση της 142/2014 Απόφασης του ΔΣ
 18. Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου Ορφανίδη Κων/νου από αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή σφράγισης υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2015 και τροποποίηση της 23/2015 Απόφασης του ΔΣ
 19. Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου Ορφανίδη Κων/νου από τακτικό μέλος στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρηση Θεάτρων – Κινηματογράφων Π.Ε. Δράμας έτους 2015 και τροποποίηση της 25/2015 Απόφασης του ΔΣ
 20. Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου Ορφανίδη Κων/νου από τακτικό μέλος στην Επιτροπή Απογραφής Έναρξης και τροποποίηση της 102/2015 Απόφασης του ΔΣ
 21. Λήψη απόφασης για την υδροδότηση ή μη, της δεξαμενής και ποτίστρας πλησίον της κτηνοτροφικής εγκατάστασης Μ. Κων/νίδη του αγροκτήματος Χαμοκεράσων της Τ.Κ. Πλατανόβρυσης

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


«Η Δήμαρχος Παρανεστίου Αλίκη Σωτηριάδου στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κογκρέσσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, του οποίου είναι μέλος από το έτος 2012, ως μέλος της Εθνικής μας Αντιπροσωπείας, Στρασβούργο 19-22 Οκτωβρίου 2015»

29/10/2015 17:41

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν την Δευτέρα 19/10/2015 στο Στρασβούργο.

 Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κογκρέσσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Τρίτη 20/10/2015 μετά τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Thorbjorn  Jagland και του Προέδρου του Κογκρέσσου  Jean Claude Frecon συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

·       Οι κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης·       Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά με τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών ·       Δημιουργία μιας lingua franca για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους νέους ανθρώπους·       Το δικαίωμα ψήφου στα 16 και οι συνέπειες για τη συμμετοχή των νέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·       Οι τοπικές αρχές στην Αλβανία ·       Οι τοπικές αρχές στη Μολδαβία·       Οι τοπικές αρχές στο Λουξεμβούργο·       Οι τοπικές αρχές στη Μαυροβούνιο·       Νέες μορφές διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο     Η συνεδρία της Ολομέλειας της Τετάρτης 21/10/2015  ξεκίνησε με την  δήλωση της κ. Anne Brasseur Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της ΕυρώπηςΚαι στη συνέχεια συζητήθηκαν ·       Κρίση προσφύγων και μεταναστών : ποιος είναι ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών·       Η καταπολέμηση της αυξανόμενης φτώχειας των γυναικών : η  ευθύνη των τοπικών και περιφερειακών αρχών·       Τα δικαιώματα των παιδιών σε καιρούς λιτότητας Κατά τη συνεδρία της Ολομέλειας την   Πέμπτης 22/10/2015 συζητήθηκαν ·       Οι συνθήκες της θητείας των εκλεγμένων τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων·       Νέα ηλεκτρονικά εργαλεία ένα παιχνίδι αλλαγής για τους πολιτικούς ·       Αναθεωρημένοι κανόνες της διαδικασίας του συνεδρίου·       Ενίσχυση της δημοκρατίας της εγγύτητας :οι  δραστηριότητες συνεργασίας του Κογκρέσσου·       Απολογισμός  συνεδρίας για τους εκπροσώπους των νέων και τα μέλη του Κογκρέσου    Κατά τις παραπάνω ημέρες πραγματοποιήθηκε επίσης η εκλογή δύο Αντιπρόεδρων, η  τελετή απονομής του βραβείου Dosta  καθώς και η Τελετή απονομής του μεταλλίου του Κογκρέσσου στο  επίτιμο μέλος του Volodymyr Udovychenko πρώην Αντιπρόεδρο του Κογκρέσσου από την Ουκρανία

 

   Η αποστασιοποίηση των νέων από την πολιτική ζωή έχει αυξηθεί σε ανησυχητικό βαθμό καθώς ολοένα και περισσότερο οι νέοι, αισθάνονται προδομένοι, οδηγούμενοι στην απαξίωση της πολιτικής γενικότερα. Προκειμένου να ενδυναμωθεί το ενδιαφέρον τους αλλά και η φωνή τους συζητήθηκε  η συμμετοχή τους στις εκλογές από την ηλικία των 16 ετών.

Το ενδιαφέρον της Ολομέλειας επικεντρώθηκε στο ζήτημα της υποδοχής προσφύγων στην Ευρώπη. Επισημάνθηκε με ανησυχία ότι η Δήλωση του Προεδρείου του Κογκρέσου για τον τραγικό πνιγμό προσφύγων στη Μεσόγειο, που υιοθετήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2013, παραμένει ανησυχητικά επείγουσα, καθώς επαναλαμβάνονται διαρκώς ανθρώπινες τραγωδίες σε ολόκληρο το εύρος των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.

Δεδομένης δε, της ανυπαρξίας κοινής πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο, η ευρείας κλίμακας εισροή μεταναστών δοκιμάζει τα όρια της αλληλεγγύης μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών, κυρίως ως προς τη δίκαιη κατανομή των μεταναστευτικών ροών και των πόρων που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία προσφύγων υπό συνθήκες συμβατές με τις αξίες που προωθούνται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Κογκρέσο.

΄Εγινε αποδεκτό ότι πέραν της πρωτοφανούς αλληλεγγύης εκ μέρους των πολιτών, η συγκεκριμένη επείγουσα ανθρωπιστική κατάσταση έχει προκαλέσει και εσωστρεφείς αντιδράσεις, όπως βίαια κρούσματα ξενοφοβίας και ρατσιστικά σχόλια, φαινόμενα των οποίων η καταπολέμηση έχει επιδιωχθεί, επί σειρά ετών, από το Κογκρέσο μέσω της κυκλοφορίας συναφών Εκθέσεων, της διατύπωσης συστάσεων προς τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και της προώθησης έμπρακτων πρωτοβουλιών.

Σημειώθηκε  με αποφασιστικότητα ότι τα Ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να αναλάβουν επιμερισμένες ευθύνες για τη φιλοξενία των προσφύγων επί του εδάφους τους, σεβόμενα το ισχύον δικαίωμα στο άσυλο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

΄Εγινε επίσης αποδεκτό  ότι η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει πλήρη ρόλο στην υποδοχή προσφύγων από τη Συρία, εκ των οποίων μόλις 6% βρίσκονται σε Ευρωπαϊκό έδαφος (εξαιρουμένης της Τουρκίας), ενώ η Τουρκία, ο Λίβανος και η Ιορδανία φιλοξενούν περισσότερο από 4 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες και ότι οι τοπικές και περιφερειακές Αρχές, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση εντός της Ευρώπης, θα πρέπει να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στις ρυθμίσεις για τη φιλοξενία προσφύγων, ώστε να περιορισθούν οι ασκούμενες πιέσεις σε συνοριακές πόλεις και σε περιοχές που βρίσκονται πλησίον της Μεσογείου και της Συρίας και ότι αυτός ο ρόλος αντιμετωπίζεται  πρακτικά, με τη μετατροπή κρατικών κτιρίων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, με την παροχή πολιτικής και υλικής συνδρομής σε Οργανώσεις που ειδικεύονται σε ζητήματα υποδοχής προσφύγων, με την διευκόλυνση της πρόσβασης σε διοικητικές διαδικασίες, καθώς και σε υπηρεσίες υγείας και παιδείας.

Το Κογκρέσσο εξέφρασε : α) Την  πλήρη προσήλωση προς την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ Ευρωπαϊκών κρατών, την κοινωνική συνοχή και την αρμονική συνύπαρξη στο πλαίσιο πολυπολιτισμικών κοινωνιών,

β) Την  ακλόνητη πεποίθηση ότι το δικαίωμα στο άσυλο αποτελεί θεμελιώδες οικουμενικό δικαίωμα, το οποίο θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε οποιονδήποτε διαφεύγει πολέμου ή απειλής  για τη ζωή του,

γ) Την κατηγορηματική απόρριψη προς κάθε μορφή εκμετάλλευσης της ανθρωπιστικής κρίσης για εξυπηρέτηση πολιτικών στόχων,

δ) Την  έντονη αποφασιστικότητα προκειμένου να συνεχίσει τις ενεργείς προσπάθειες για την προβολή της πλούσιας συνεισφοράς των μεταναστών στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Υιοθετήθηκε το Κογκρέσσο να αιτηθεί από την  Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης:

α) να συνεργασθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το ζήτημα της μετανάστευσης και το δικαίωμα στο άσυλο θα ενταχθούν στο πλαίσιο συνεκτικών ευρωπαϊκών πολιτικών, οι οποίες θα στηρίζονται στην αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη και θα είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της υποδοχής και της ενσωμάτωσης μεταναστών,

β) να εγγυηθεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές Αρχές, συνεργαζόμενες με την Κοινωνία των Πολιτών προκειμένου να διευκολύνουν τους πρόσφυγες, θα έχουν τη δυνατότητα ευχερέστερης πρόσβασης σε εθνική και διεθνή χρηματοδότηση,

Τέλος το Κογκρέσσο κάλεσε αφενός τις  Κυβερνήσεις των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης να λάβουν έκτακτα μέτρα με σκοπό να συνεισφέρουν στην πολιτική επίλυση τω συρράξεων στη Μέση Ανατολή, στη συλλογική καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και  στην παροχή αρωγής στους χειμαζόμενους τοπικούς πληθυσμούς και αφετέρου  τις τοπικές και περιφερειακές Αρχές των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης α) να συστήσουν ένα «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων για την Αλληλεγγύη» σε ανταπόκριση του Ευρωπαϊκού αιτήματος  που υπεβλήθη στις 3 Οκτωβρίου 2015 από τους Δήμους Στρασβούργου, Κατάνια και Ροβερέτο, με στόχο την ενδυνάμωση του συντονισμού των δράσεων και πρωτοβουλιών για την υποδοχή προσφύγων, β) να ενισχύσουν τις άμεσες επαφές μεταξύ Δήμων και Περιφερειών, συμπεριλαμβανομένης μιας διασυνοριακής και διακρατικής διάστασης, προκειμένου να παρασχεθούν ευκαιρίες για την υποδοχή και την ενσωμάτωση ομάδων μεταναστών και προσφύγων, γ) να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών δικτύων , όπως οι Διαπολιτισμικές Πόλεις, τα οποία εξετάζουν επί μακρόν παρεμφερή θέματα και ιδίως, να δοθεί η δυνατότητα σε Αρχές που έχουν καταγράψει τη μεγαλύτερη πρόοδο επί ζητημάτων υποδοχής να οργανώσουν σεμινάρια υποστηριζόμενα από το Κογκρέσο.

Αλίκη Σωτηριάδου

Δήμαρχος Παρανεστίου

Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Ολομέλειας, του Κογκρέσσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Υποδοχή από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Thorbjorn Jagland

 

Υποδοχή από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Thorbjorn  Jagland

 

 Με τον ΄Ελληνα Πρέσβη καθηγητή κ. Στέλιο Περράκη Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας  στο Συμβούλιο της Ευρώπης

 

Με τον ΄Ελληνα Πρέσβη καθηγητή κ. Στέλιο  Περράκη Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας

 στο Συμβούλιο της Ευρώπης 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ: img/uploads/7272910.pdf


 1 2 3 4 5  ... Τελική