Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 1η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

27/01/2015 08:48

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/01/2015
Αριθ. Πρωτ.: 391
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

Σας προσκαλούμε την 28  του μηνός Ιανουαρίου  2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με το παρακάτω θέμα :

 1. Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄τριμήνου (01/10/2014-31/12/2014) προϋπολογισμού 2014
 2. Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων α.α 327/31-12-2014
 3. Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ>>
 4. Έγκριση ή μη της επικαιροποιημένης μελέτης του υποέργου 2: <<ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ>> του έργου : << ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ>>
 5. Επιλογή Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και όψεως και εξουσιοδότηση στην ταμία να προβεί σε μηνιαίες ή διμηνιαίες προθεσμιακές καταθέσεις
 6. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2015.
 7. Έγκριση της 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Οικον. έτους 2015της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2015.
 8. Έγκριση τρόπου διενέργειας προμηθειών – εργασιών – παροχής υπηρεσιών και λοιπών εξόδων έτους 2015
 9. Έγκριση πραγματοποίησης συσσιτίων για απόρους συνδημότες μας και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000 € σε βάρος του ΚΑ 15/6481
 10. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων, εθνικών ή τοπικών εορτών και λοιπών δημοσίων δαπανών και ψήφιση πιστώσεων
 11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2015
 12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών που υπάγονται στις διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015
 13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων , ελαστικών επισώτρων κ.λ.π. και για συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία
 14. Συγκρότηση επιτροπής του φυσικού εδάφους για έργα του Δήμου (έργα ΣΑΤΑ-ΕΣΠΑ-Υπουργείων κλπ)
 15. Ορισμός Δήμ. Συμβούλου για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμών εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2015
 16. Ορισμός Δήμ. Συμβούλου για την συγκρότηση της επιτροπής έργων και εργασιών συντήρησης για το έτος 2015.
 17. Επικαιροποίηση της Αρ. Απόφασης 156/2014 του Δ.Σ. που αφορά την συγκρότηση παραλαβής έργων, σύμφωνα με τους νέους κληρωθέντες Δημοτικούς Συμβούλους για το έτος 2015
 18. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές για το έτος 2015.
 19. Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2015.
 20. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2015.
 21. Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2015.
 22. Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού διακανονισμού
 23. Ορισμός Εκπροσώπου για την συγκρότηση Α΄ βάθμιου και Β΄ βάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης θεάτρων Κινηματογράφων
 24. Τροποποίηση της αριθ. 67/2014 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον καθορισμός των ειδικοτήτων και του αριθμού τους στα πλαίσια πρακτικής άσκησης , από μαθητές της ΕΠΑ.Σ μαθητείας Δράμας.
 25. Αποδοχή ένταξης, αποδοχή χρηματοδότησης 75.017,84 Ευρώ , 2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 , 2η τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2015 και απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2015 του έργου: «Διαμόρφωση-Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Ψηλής Ράχης» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 855314 του προγράμματος LEADER Ν. Δράμας

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Εκδήλωση για την Οικιακή Κομποστοποίηση

22/01/2015 12:18

Τη Δευτέρα 19 Ιανουάριου 2015 και ώρα 17:00 πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Παρανεστίου εκδήλωση για την Οικιακή Κομποστοποίηση. Έγινε διανομή 26 οικιακών κομποστοποιητών σε κατοίκους και σχολεία, και παρουσίαση της δράσης και του τρόπου χρήσης τους. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Παρανεστίου σε συνεργασία με τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης) στα πλαίσια του έργου «Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid Waste Management System – POMIS», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013, Προτεραιότητα 1 – Ποιότητα ζωής 1.1 – Προστασία, διαχείριση και προώθηση των περιβαλλοντικών πόρων και το Γυμνάσιο Παρανεστίου. Ομιλητής ήταν ο κ. Πεταλάς Αναστάσιος, Περιβαλλοντολόγος, Διευθυντής της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 Η Δήμαρχος Παρανεστίου επισήμανε τη σημασία του προγράμματος της ανακύκλωσης και ανέφερε ότι η οικιακή κομποστοποίηση είναι μόνο μέρος της προσπάθειας. Αυτές τις μέρες τοποθετούνται μπλε κάδοι ανακύκλωσης σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Παρανεστίου για την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου, πλαστικού και λευκοσίδηρου. Προσπάθεια όλων μας είναι να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων, εξοικονομώντας πόρους, πρώτες ύλες και ενέργεια, και να μειώσουμε έτσι τα κόστη μεταφοράς των απορριμμάτων που σε διαφορετική περίπτωση επωμιζόμαστε σε κάθε νοικοκυριό.

 Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας ο Δήμος Παρανεστίου εξασφάλισε επίσης την παραχώρηση από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ενός ειδικού απορριμματοφόρου για την μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους του Δήμου Παρανεστίου, καθώς και άλλους 26 κάδους οικιακής κομποστοποίησης για να μοιραστούν σε δημότες, ώστε να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων.

 Σε αυτή τη διανομή των πρώτων οικιακών κομποστοποιητών δόθηκε ιδιαίτερη προτεραιότητα στα σχολεία που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τους αυριανούς πολίτες μας, δηλαδή αυτούς που θα συνεχίσουν τις περιβαλλοντικές πρακτικές μας και θα τις βελτιώσουν.

 Επίσης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου μας καθώς και στους κατοίκους του Δήμου μας δίνοντας τους τη δυνατότητα να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση οικολογικής συνείδησης και να γίνουν πρωτοπόροι στην προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, της χαρισματικής Παρανέστιας Γης.

Εκδήλωση για την Οικιακή Κομποστοποίηση

Εκδήλωση για την Οικιακή Κομποστοποίηση

Εκδήλωση για την Οικιακή Κομποστοποίηση


Πρόγραμμα ψηφοφορίας 25-01-2015

22/01/2015 12:17
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 21/01/2015
Αριθ. Πρωτ.: 280

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  Ν. ΔΡΑΜΑΣ

               ΄Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α’/15-3-12) «Κωδικοποίηση σ’  ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
 2. Το 173/2014 Π.Δ. (ΦΕΚ 277 Α’/31-12-2014) «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου».
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ 8/2000 «Τρόπος καθορισμού των εκλογικών διαμερισμάτων και διαδικασία κατάταξης των εκλογέων σ’ αυτά».
 4. Την αριθμ. 1/122/3-1-2015 Εγκύκλιο του Υπ.ΕΣ.
 5. Την αριθ. 88/8-1-2015 & 89/8-1-2015 αποφάσεις του κ Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, με την οποία  καθορίσθηκαν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας στους  Δήμους του Νομού των εκλογέων της εκλογικής περιφέρειας Ν. Δράμας.
 6. Τις αριθ.170/15-1-2015, &203/19-1-2015 , προκηρύξεις του κ. Αντιπεριφερειάρχη   Δράμας.
 7. Την αρίθ. 3/2015 απόφαση του Πρωτοδικείου Δράμας με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν  υποψήφιοι βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας Δράμας για τις εκλογές της 25η  Ιανουαρίου 2015
 8. Την αρίθ.4/2015 απόφαση του Α΄ τμήματος του Αρείου Πάγου , με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν συνδυασμοί υποψηφίων  βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας Δράμας για τις ανωτέρω εκλογές.
 9. Την αρίθ.  4/2015 Απόφαση του Α΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου , με την οποία ανακηρύχτηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας κάθε κόμματος για τις ίδιες εκλογές .

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙOΥΜΕ  OΤΙ

1.-Την 25η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Κυριακή, θα διενεργηθεί στο Δήμο μας ψηφοφορία, για την εκλογή Βουλευτών για το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

2.-Η ψηφοφορία αρχίζει την 07:00 ώρα και λήγει την 19:00 της ίδια ημέρας.

3.Ο αριθμός των Βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας Δράμας ορίσθηκαν σε (3) τρείς.

4.Οι ανακηρυχθέντες υποψήφιοι Βουλευτές για την εκλογική περιφέρεια Δράμας καθώς και οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας κάθε κόμματος για τις ανωτέρω εκλογές είναι οι εξής:

  

Α.-Συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων:

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

  

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1 . ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου

 

2 . ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Τριαντάφυλλου

 

3 . ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου

 

4 . ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη

 

5 . ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Θεοδώρου

 

 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ  

1 . ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου

 

2 . ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Παύλου

 

3 . ΠΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανέστη

 

4 . ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Επαμεινώνδα

 

5 . ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ ΜΥΡΤΩ-ΡΟΖΑ του Σπυρίδωνα

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) 

1 . ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του Δημητρίου

 

2 . ΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου

 

3 . ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη

 

4 . ΠΟΠΩΒ ΡΑΦΙΚ του Νικολάου

 

5 . ΨΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου

 

 

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

1 . ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Περικλή

 

2 . ΚΟΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ του Αγαθάγγελου

 

3 . ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του Νικολάου

 

4 . ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ του Ηλία

 

5 . ΧΟΡΟΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Αβραάμ

  

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1 . ΔΡΑΝΟΒΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) του Φωτίου

 

2 . ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χαραλάμπους

 

3 . ΜΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου

 

4 . ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

 

5 . ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στεφάνου

 

 

Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος 

1 . ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Βασιλείου

  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 

1 . ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη

 

 

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 

1 . ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ του Γεωργίου

 

2 . ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου

 

3 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Χρήστου

 

4 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου

 

5 . ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου

 

 

 

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 

1 . ΜΟΥΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ιωάννου

 

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) 

1 . ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

 

2 . ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξάνδρου

 

3 . ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Βασιλείου

 

4 . ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Γεωργίου

 

5 . ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου

 

  

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 

1 . ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του Αιμιλιανού

 

2 . ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Στεφάνου

 

3 . ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου

 

 

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) 

1 . ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Αθανασίου

 

 

 

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 

1 . ΚΑΡΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου

 

2 . ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του Δημητρίου

 

3 . ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ του Γεννάδιου

 

4 . ΣΙΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία

 

5 . ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Μιχαήλ

 

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση

- ΜΑΡΣ - πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών 

1 . ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Αθανασίου

 

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

1 . ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σωτηρίου

                         

 

ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

1 . ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα

 

2 . ΛΙΠΙΝΑ ΛΑΡΙΣΑ του Πέτρου

 

3 . ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Σάββα

 

4 . ΤΕΠΕΡΙΚΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ του Παναγιώτη

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

1 . ΒΑΤΣΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου

 

2 . ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Φωτίου

 

3 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Στεργίου

 

4 . ΠΟΛΥΜΕΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

 

5 . ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του Χαραλάμπους

 

 

Β. Οι κατωτέρω συνδυασμοί υποψηφίων της Επικρατείας 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1 . ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Πέτρου

 

2 . ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου

 

3 . ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ του Κωνσταντίνου

 

4 . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου

 

5 . ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Παναγιώτη

 

6 . ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ευθυμίου

 

7 . ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη

 

8 . ΓΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος

 

9 . ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ιωάννη

 

10 . ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ-ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΠΑΓΩΝΑ του Νικολάου

 

11 . ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου

 

12 . ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Θωμά

 

 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 

1 . ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αγγέλου

 

2 . ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Αντωνίου

 

3 . ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Βασιλείου

 

4 . ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του Λαζάρου

 

5 . ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στεφάνου

 

6 . ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ζαχαρία

 

7 . ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

 

8 . ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου

 

9 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αβραάμ

 

10 . ΓΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του Αλεξάνδρου

 

11 . ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Θεμιστοκλή

 

12 . ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Νικολάου

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) 

1 . ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Διαμαντή

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) 

2 . ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοφάνη

 

3 . ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ

 

4 . ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του Αντωνίου

 

5 . ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Προδρόμου

 

6 . ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Βαρσάμη

 

7 . ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γρηγορίου

 

8 . ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Δημητρίου

 

9 . ΤΟΥΦΕΞΗ - ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ του Αθανασίου

 

10 . ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου

 

11 . ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΝΑΓΙΑ) του Γεωργίου

 

12 . ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Στεφάνου

 

 

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

1 . ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία

 

2 . ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου

 

3 . ΔΟΛΤΣΙΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου

 

4 . ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Βασιλείου

 

5 . ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου

 

6 . ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού

 

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1 . ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου

 

2 . ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

 

3 . ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου

 

4 . ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανέστη

 

5 . ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου

 

6 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ελευθερίου

 

7 . ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

 

8 . ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη

 

9 . ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ (ΜΑΙΡΗΝΗ) συζ. Αναστασίου

 

10 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα

 

11 . ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρογιάννη

 

12 . ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα

 

  

Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος 

1 . ΓΚΑΝΗΣ ΒΑΪΟΣ του Κωνσταντίνου

 

2 . ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου

 

3 . ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΝΙΚΗ) του Μιχαήλ

 

4 . ΚΑΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αθανασίου

 

5 . ΠΕΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χρήστου

 

 

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

1 . ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη

 

2 . ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού

 

3 . ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Νικολάου

 

4 . ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη

 

5 . ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ του Ηρακλή

 

6 . ΑΧΜΕΝΤ ΜΩΧΑΜΕΝΤΙΝ (ACHMENT MOCHAMENTIN) ΜΟΑΒΙΑ (MOAVIA) του Μωχαμεντίν (MOCHAMENTIN)

 

7 . ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Εμμανουήλ

 

8 . ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Ιωάννη

 

9 . ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Χρήστου

 

10 . ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Ευαγγέλου

 

11 . ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Νικολάου

 

12 . ΚΟΚΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σεραφείμ  

 

 

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) 

1 . ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αντωνίου

 

2 . ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ του Κωνσταντίνου

 

3 . ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Θεοδώρου

 

4 . ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη

 

5 . ΤΣΑΡΟΥ-ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Σπύρου

 

6 . ΧΑΡΙΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Παύλου

 

7 . ΔΕΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Σπυρίδωνα

 

8 . ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χαραλάμπους

 

9 . ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου

 

10 . ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Θεοδώρου

 

11 . ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Μιχαήλ

 

12 . ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

 

  

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 

1 . ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου

 

2 . ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου

 

 

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) 

1 . ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ανδρέα Ελευθερίου Αντωνίου

 

 

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 

1 . ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου

 

2 . ΣΚΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη

 

3 . ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ του Γεωργίου

 

4 . ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ του Ιωάννη

 

5 . ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΙΟΛΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου

 

6 . ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου

 

7 . ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου

 

8 . ΛΑΜΠΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη

 

9 . ΜΑΛΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη

 

10 . ΜΑΡΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου

 

11 . ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του Φωτίου

 

12 . ΜΟΥΓΕΡ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Σταματίου

 

 

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση

- ΜΑΡΣ - πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών 

1 . ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στέργιου

 

2 . ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

 

3 . ΔΕΛΑΣΤΙΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΑΣΠΑΡ του Χρύσανθου

 

4 . ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος

 

5 . ΚΑΤΣΙΑΒΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου

 

6 . ΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Τηλέμαχου

 

7 . ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γρηγορίου

 

8 . ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αριστείδη

 

9 . ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

 

10 . ΣΤΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΡΣΗ του Σπυρίδωνος

 

11 . ΦΩΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ηλία-Ιωάννη

 

12 . ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Αθανασίου

 

        

ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

1 . ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου

 

2 . ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΟΛΓΑ του Νικολάου

 

3 . ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στεφάνου

 

4 . ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου

 

5 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του Χρήστου

 

6 . ΒΙΤΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΛΕΙΑ) του Βασιλείου

 

7 . ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του Γεωργίου

 

8 . ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του Μιχαήλ

 

9 . ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου

 

10 . ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου

 

11 . ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη

 

12 . ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεοδώρου

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

1 . ΚΟΥΪΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φίλιππα

 

2 . ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη

 

3 . ΝΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη

 

4 . ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Βασιλείου

 

5 . ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Χρήστου

 

6 . ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννου

 

7 . ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Κυριάκου

 

8 . ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου

 

9 . ΡΕΤΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου

 

10 . ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Χρήστου

 

11 . ΚΑΚΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπύρου

 

12 . ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σγουρή

 

 

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί

 με τηναριθ. 88/8-1-2015 απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.  Δράμας.

 • Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 • ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

  6

  ΠΑΡΣ\ΕΙΣ

  157

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

  ΑΔΡΙΑΝΗΣ

  Από : ΑΓΙΑΝΓΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Εως : ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ Κάτω όροφος Ανατολική Αίθουσα 66100, ΑΔΡΙΑΝΗ

   

  158

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

  ΑΔΡΙΑΝΗΣ

  Από : ΚΕΡΕΣΤΕΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  Εως : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ Κάτω όροφος Δυτική Αίθουσα 66100, ΑΔΡΙΑΝΗ

   

  159

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

  ΑΔΡΙΑΝΗΣ

  Από : ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  Εως : ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ Κάτω όροφος Β΄Ανατολική Αίθουσα 66100, ΑΔΡΙΑΝΗ

   

  160

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

  ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙΟΥ

  Από : ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
  Εως : ΧΙΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

  ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ-ΚΑΠΗ ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙΟΥ ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙΟ

   

  161

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

  Από : ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΔΑΜ
  Εως : ΚΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Κάτω όροφος Ανατολική Αίθουσα 66100, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

   

  162

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

  Από : ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Εως : ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Κάτω όροφος Δυτική Αίθουσα 66100, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

   

  163

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

  Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Εως : ΠΑΛΑΠΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1ος όροφος Ανατολική Αίθουσα 66100, ΠΛΑΤΑΝΙΑ

   

  164

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

  Από : ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Εως : ΧΡΥΣΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1ος όροφος Δυτική Αίθουσα 66100, ΠΛΑΤΑΝΙΑ

   

  165

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
  ΠΡΙΝΟΛΟΦΟΥ

  Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
  Εως : ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΟΛΟΦΟΥ Ισόγειο Αίθουσα Διδασκαλίας 66037, ΠΡΙΝΟΛΟΦΟΣ

   

  166

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

  ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ

  Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ

  ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ 66037, ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ

   

  167

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

  ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ
  ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ

  Από : ΑΛΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  Εως : ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ 66037, ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ

   

  168

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

  ΠΤΕΛΕΑΣ

  Από : ΑΒΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΑΣ 1ος όροφος Δυτική Αίθουσα 66037, ΠΤΕΛΕΑ

   

   

  169

   

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

   

   

  ΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ

   

   

  Από : ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  Εως : ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

   

  ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ 66100, ΥΨΗΛΗ ΡΑΧΗ

   

  170

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

  Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  Εως : ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Α΄ Αίθουσα 66035, ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

   

  171

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

  Από : ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  Εως : ΨΑΛΤΙΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Β΄ Αίθουσα 66035, ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

  και οι γραμμένοι στους ειδικούς καταλόγους του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παρανεστίου

  172

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

  Από : ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  Εως : ΚΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

  ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΣΑΝΙΔΗ) ΜΕΣΟΧΩΡΙ

   

  173

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

  Από : ΛΑΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ

  ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ) ΜΕΣΟΧΩΡΙ

   

  174

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

  ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ

  Από : ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
  Εως : ΨΑΛΤΙΚΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ανατολική Αίθουσα 66035, ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

   

  175

  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

  ΣΙΛΛΗΣ

  Από : ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
  Εως : ΨΑΛΤΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ Νοτιοανατολική Αίθουσα ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ

   

   

  Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα

  μέρη του Δήμου και των Τ.Κ. αυτών .                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                     

     Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


  Ξεκινάμε την Εφαρμογή του Προγράμματος της Ανακύκλωσης στο Δήμο Παρανεστίου

  20/01/2015 08:09

  Δελτίο Τύπου: Ξεκινάμε την Εφαρμογή του Προγράμματος της Ανακύκλωσης στο Δήμο Παρανεστίου.

  Φίλες και Φίλοι,

  Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ότι η δημοτική μας αρχή ξεκινά την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης. Διαπιστώνετε ήδη ότι στους δρόμους έχουν τοποθετηθεί οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης, στους οποίους σας παρακαλούμε να συγκεντρώνετε τα παρακάτω υλικά: χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό και λευκοσίδηρο.

  Η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους θα γίνεται από ειδικό απορριμματοφόρο ώστε να μην αναμιγνύονται και ρυπαίνονται από τα οργανικά απορρίμματα. Μπορούμε όλοι μαζί και οφείλουμε ο καθένας από μας ξεχωριστά να φροντίσουμε φιλικά το περιβάλλον. Έτσι εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής για εμάς και τις επόμενες γενιές, έτσι φροντίζουμε για τη δημόσια υγεία. Έτσι ενισχύουμε την οικολογική ισορροπία του πλανήτη μας. Έτσι μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων, εξοικονομώντας πόρους, πρώτες ύλες και ενέργεια, και μειώνουμε τα κόστη μεταφοράς των απορριμμάτων που σε διαφορετική περίπτωση επωμιζόμαστε σε κάθε νοικοκυριό. Έτσι δηλαδή πληρώνουμε λιγότερα.

  Ήδη αρκετοί συμπολίτες μας έχουν δηλώσει την πρόθεση τους για την εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης.

  Ακόμη, συλλέγουμε τις μπαταρίες στα κοινοτικά καταστήματα, συλλέγουμε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τις οδηγούμε στην ανακύκλωση.

  Έχουμε τη δυνατότητα! Ας την αξιοποιήσουμε. Σκεφτόμαστε τον πλανήτη μας και τα παιδιά μας.

  Για την επιτυχία του προγράμματος της ανακύκλωσης είναι καθοριστικής σημασίας η συμβολή όλων μας, γιατί καμία προσπάθεια του Δήμου δεν μπορεί να έχει επιτυχία χωρίς την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

  Ας κάνουμε τη σωστή κίνηση: χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό και λευκοσίδηρος στον μπλε κάδο.

  Σύντομα θα διανεμηθεί σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο και σάκος για να τοποθετούμε τα ανακυκλώσιμα υλικά.

  Σας καλώ να αποδείξουμε όλοι μαζί, έμπρακτα, ότι αγαπάμε τον τόπο μας, τον σεβόμαστε και τον φροντίζουμε. Για κάθε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2524350100, 2521352300/309.

   

  Σας ευχαριστώ

  Αλίκη Σωτηριάδου 

  Δήμαρχος Παρανεστίου

  Εφαρμογή του Προγράμματος της Ανακύκλωσης στο Δήμο Παρανεστίου


  Πρόσκληση σε Εκδήλωση - “Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management system” – POMIS

  20/01/2015 07:43

  Δήμος Παρανεστίου

  Πρόσκληση σε Εκδήλωση

  Ο Δήμος Παρανεστίου σε συνεργασία με τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., στα πλαίσια του έργου “Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management system” – POMIS, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013, Προτεραιότητα 1- Ποιότητα ζωής 1.1- Προστασία, διαχείριση και προώθηση των περιβαλλοντικών πόρων, καλούν τους ενδιαφερόμενους που έχουν δηλώσει συμμετοχή για την Πιλοτική Δράση της Οικιακής Κομποστοποίησης, την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Γυμνασίου του Δήμου Παρανεστίου, στο Παρανέστι προκειμένου να παραλάβουν τους Κάδους τους και να ενημερωθούν για την Πιλοτική Δράση της Οικιακής Κομποστοποίησης.

   

  Πληροφορίες:

  • Δήμος Παρανεστίου, τηλ: 25243 50131
  • ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., info@diaamath.gr, τηλ: 25310 81400

   ... 11 12 13 14 Τελική