Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

9η Πανελλήνια συνάντηση Ποντιακής νεολαίας (Παρανέστι 9-10-11 Αυγούστου 2013)

22/07/2013 13:50

9η Πανελλήνια συνάντηση Ποντιακής νεολαίας


Πρόσκληση: 10ο Αντάμωμα των απανταχού Πτελεωτών (27/7/2013 20:30-Ηρώου Πτελέας)

22/07/2013 13:48

ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΠΤΕΛΕΑΣ


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Δράσεις 4.1 ‘’Αναλύσεις μελιού’’ και 4.2 ‘’Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού’’ έτους 2013.

18/07/2013 17:54

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δράμας, ενημερώνει τους μελισσοκόμους, τις μελισσοκομικές οργανώσεις και ιδιώτες συσκευαστές – τυποποιητές Ελληνικού μελιού του Νομού μας, ότι για τις Δράσεις 4.1 & 4.2 ενισχύονται οι δαπάνες πραγματοποίησης αναλύσεων δειγμάτων μελιού σε διαπιστευμένα εργαστήρια και οι δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού αντίστοιχα. Σκοπός των Δράσεων είναι ο έλεγχος ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων κι άλλων επικίνδυνων ουσιών στο μέλι και ο έλεγχος της ποιότητάς του αντίστοιχα. Οι δαπάνες που ενισχύονται με τις δυο Δράσεις αφορούν αποκλειστικά το χρονικό διάστημα από 01/09/2012 έως 31/08/2013.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ένταξης προς τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής μέχρι τις 05/08/2013 για τη Δράση 4.1 και μέχρι τις 20/07/2013 για τη Δράση 4.2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των δυο Δράσεων καθορίζονται με την αριθμ. 1785/84345/05/07/2013 ΥΑ που έχει αναρτηθεί στους ιστότοπους www.minagric.gr και www.melinet.gr. Πληροφορίες για τους δικαιούχους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται από το αρμόδιο γραφείο (238).


Πρόσκληση και Αφίσα Πολιτιστικού Διημέρου Πλατανιάς 20-21/7/2013

18/07/2013 17:46

Πρόσκληση - Πρόγραμμα εκδηλώσεων Πλατανιάς

Κάντε κλικ στο παρακάτω αρχείο για να προβάλετε την Πρόσκληση και την Αφίσα Πολιτιστικού Διημέρου Πλατανιάς 20-21/07/2013:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΦΙΣΑ


[11/07/2013] Πρόσκληση για δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

15/07/2013 22:16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 15/07/2013
Αριθ. Πρωτ.: 5546

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 4 Αυγούστου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30π.μ., σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην T.K. Πλατανιάς Δ.Ε. Νικηφόρου Δήμου Παρανεστίου, προκειμένου να γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012 και για ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, την διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής δράσης, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


[12/07/2013] Πρόσκληση για την 9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12/07/2013 20:27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 12/07/2013
Αριθ. Πρωτ.: 5529
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων B΄ τριμήνου (01-04-2013 / 30-06-2013) προϋπολογισμού έτους 2013.
2. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.
3. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Παρανεστίου», προϋπολογισμού 7.000,00€
4. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έρογυ « Συντήρηση δημοτικών σχολείων Τ.Κ. Πλατανόβρυσης» προϋπολογισμού 4.739,00€
5. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Δ.Ε. Παρανεστίου», προϋπολογισμού 10.000,00€
6. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 10.925,00€
7. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αδριανής», προϋπολογισμού 4.386,00€.
8. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Νικηφόρου», προϋπολογισμού 5.200,00€.
9. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Επέκταση ταφόνων στο νεκροταφείο οικισμού Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.630,00€
10. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Καθαρισμός χειμάρρων Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 9.507,00€
11. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου οικισμού Μαυροκορδάτου Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 6.315,00€
12. Απευθείας ανάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης για την υλοποίηση του έργου «Γεώτρηση στα Ξερά Μοναστήρια», προϋπολογισμού 1.230,00€
13. Απευθείας ανάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΕΗ ΜΕσοχωρίου», προϋπολογισμού 1.845,00€
14. Απευθείας ανάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης», προϋπολογισμού 7.675,00€
15. Απευθείας ανάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Πρασινάδας», προϋπολογισμού 7.000,00€

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Νικόλαος


Εκδηλώσεις Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατανιάς 20-21/07/2013

12/07/2013 20:24

Πρόσκληση


[11/07/2013] Πρόσκληση για δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

12/07/2013 20:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 11/07/2013
Αριθ. Πρωτ.: 5443

Σας προσκαλούμε την 24 του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα :

1. Έγκριση απολογισμού Δήμου Παρανεστίου έτους 2012.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


[11/07/2013] Πρόσκληση για την 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

12/07/2013 20:17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 11/06/2013
Αριθ. Πρωτ.: 5442
Αριθ. Συνεδρίασης: 12

Σας προσκαλούμε την 17 του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :
1. Αποδοχή ποσού 4.692,95€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου και κατανομή αυτού.
2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 714,35€ για οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλου του Δήμου.
3. Έγκριση ή μη επιχορήγησης συλλόγου γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος «Η Λάμψη» και ψήφιση πίστωσης.
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
5. Έγκριση εσόδων - εξόδων Β’ τριμήνου (01-04-2013/30-06-2013) του προϋπολογισμού έτους 2013
6. Κήρυξη προμηθευτή ως έκπτωτο σύμφωνα με το άρθρο 35 ΕΚΠΟΤΑ (Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993).
7. Έγκριση ή μη παραχώρησης προς χρήση των πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου στο Π/Κ Παρανεστίου.
8. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 11/07/2013 και 12/07/2013 για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.
9. Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης με την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Δήμου Παρανεστίου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
10. Συζήτηση επί των προτάσεων του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Παπανικολάου Παπάγου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


Οριστικά αποτελέσματα ΤΟΠΣΑ

12/07/2013 20:12

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα» ανακοινώνει ότι τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου», έπειτα από τη λήξη της περιόδου ενστάσεων που διήρκησε από την Τετάρτη 03/07/2013 έως και την Παρασκευή 05/07/2013, έχουν αναρτηθεί στις παρακάτω ιστοσελίδες:

- http://www.symmaxia-dramas.gr

- http://www.aned.gr

- http://www.doxato.gr

- http://www.prosotsani.gr

- http://www.paranesti.gr

καθώς και στα Δημοτικά Καταστήματα των Δήμων Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε.

Εντός των επόμενων ημερών, ο εταίρος της Α.Σ. «ΚΕΚ Φίλιππος» θα επικοινωνήσει με τους ωφελούμενους απ’ ευθείας έτσι ώστε αυτοί να κληθούν για συμβουλευτική βάσει της οποίας θα ενταχθούν - ανάλογα με τις δεξιότητες και τις διαγνωσμένες ανάγκες τους - στα προγράμματα κατάρτισης της Πράξης.

  

Ο Πρόεδρος της Α.Σ.

«Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα»

Αναστάσιος Χατζηλαζάρου


 

Σχετικά αρχεία :

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


 ... 6 7 8 9 10  ... Τελική