Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[09/08/2013] Πρόσκληση για την 10η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10/08/2013 13:04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 09/08/2013

Αριθ. Πρωτ.: 6245

Αριθ. Συνεδρίασης: 10

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 9η του μηνός  Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανάκληση της αριθμ. 55/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης, έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».προϋπολογισμού 835.170,00€» και λήψη εκ νέου.
 2. Kαθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Καθαρισμός χειμάρρων Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.376,00€
 3. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου οικισμού Μαυροκορδάτου Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 6.315,00€
 4. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου στη θέση Πελεκητή και Θαμνωτό Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 10.333,00€
 5. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση – Κατασκευή Περίφραξης αύλειου χώρου παιδικής χαράς  Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 6.149,00€
 6. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου  «Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Νικηφόρου», προϋπολογισμού 5.191,00€.
 7. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου  «Επέκταση ταφόνων στο νεκροταφείο οικισμού Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.620,00€
 8. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αδριανής», προϋπολογισμού 8.158,00€
Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Νικόλαος 


[09/08/2013] Πρόσκληση για τη 14η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

10/08/2013 12:28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 07/08/2013

Αριθ. Πρωτ.: 6286

Αριθ. Συνεδρίασης: 14

Σας προσκαλούμε την 13 του μηνός Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2013.
 3. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 4. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».
 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ύδρευση Οικισμών Δήμου Παρανεστίου», του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013.
 6. Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης με την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Δήμου Παρανεστίου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
 7. Συζήτηση επί των προτάσεων του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Παπανικολάου Παπάγου.
 8. Καθορισμός ημερομηνίας διαξαγωγής της αναβληθείσας ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 παρ.3).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Στυλιανίδης  Ο. Αναστάσιος

9η Πανελλήνια Συνάντηση Ποντιακής Νεολαίας

08/08/2013 10:55

Πρόγραμμα

'' Ελάτε απόψ' εφτάμε παρακάθ', 

όπως χθες.....σήμερα"

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013             

12:00 - 18:00 μμ.: Αφίξεις – πιστοποιήσεις νέων κάθε περιφέρειας στον οικισμό της ΔΕΗ του Δήμου Παρανεστίου. 

21:00 μμ.: Επίσημη έναρξη 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης Ποντιακής Νεολαίας.

Χαιρετισμοί:

*Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος κ. Γεώργιος Παρχαρίδης 

*Πρόεδρος του Σ.Πο.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα. Χρύσα Μαυρίδου

*Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας κ. Γρηγόρης Κεσαπίδης

*Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Νικόλαος Καγιάογλου

 

22:30 μμ.: Δείπνο – ποντιακή μουσική βραδιά.

 

Σάββατο 10 Αυγούστου 2013 

9:30 - 10:30 πμ.: Πρωινό 

10:30 πμ.: Αναχώρηση για το Παρανέστι 

11:00 - 12:00 μμ.:   Α΄ θεματική ενότητα 

 " Ο ρόλος του Παρακάθστην Ποντιακή Κοινωνία"

Εισηγητές: Φίλιππος Κεσαπίδης, Σεραφείμ Μαρμαρίδης, μουσικοί. 

12:00 - 12:15 μμ.: Διάλλειμα 

12:15- 13:15 μμ.:   Β΄ θεματική ενότητα 

"Το Παρακάθ στο χθές και στο σήμερα" 

Εισηγητές: Σεραφείμ Μαρμαρίδης, Φίλιππος Κεσαπίδης, μουσικοί. 

13:30 μμ.: Αναχώρηση για τον οικισμό της ΔΕΗ. 

14:00 μμ.: Μεσημεριανό γεύμα 

14:30 - 18:30 μμ.:  Ελεύθερο πρόγραμμα

*Επίσκεψη στα σπιτάκια δραστηριοτήτων

*Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

18:30 μμ.: Αναχώρηση για Παρανέστι 

19:00-20:00 μμ.: Εμπειρίες –Βιώματα 

Εισηγητές: Ιωάννης Χαραλαμπίδης(ΜΩΜΟΣ), Λευτέρης Κοκκινίδης (ΚΟΚΚΙΝΑΣ), Ελένη Βασιλείαδου.

21:00 μμ.: «Τσαϊζουμ’ ’κι φογούντανε, χατεύουμ’ ατς ’κι φεύ’νε»

Ποντιακή Επιθεώρηση του κ.Σάββα Σαλπιγγίδη,

από το θίασο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Θρυλορίου

"Η Κερασούντα και το Γαρς" (η θεατρική παράσταση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Παρανεστίου, όπου θα ακολουθήσει ποντιακή βραδιά) 

22:00 μμ.: Δείπνο – ποντιακή μουσική βράδια.

 

Κυριακή 11 Αυγούστου 2013 

10:30 - 11:30 πμ.: Πρωινό 

11:30 πμ.: Αναχώρηση για Παρανέστι. 

12:00 μμ.:  Γ΄θεματική ενότητα  

"Συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων. Η αδικία δεν αντέχεται."

Εισηγητής: Κώστας Αβραμίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου Τιφλίδας, μαθηματικός .

Βίντεο-συζήτηση-τοποθετήσεις νέων. 

13:00- 14:00 μμ.: Συμπεράσματα – Ψηφίσματα. 

14:00 μμ.: Αναχώρηση αποστολών.

*Οι εισηγήσεις θα πραγματοποιούνται στο σχολείο του Παρανεστίου


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ <<ΣΑΧΙΝΙ>> ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΕΛΕΑΣ ΤΟΥ Δ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ με προϋπολογισμό 593.000,00 €

07/08/2013 12:14

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου  κ. Καγιάογλου Νικόλαος  επισκέφτηκε σήμερα το πρωί τον χώρο των αποβλήτων( ΧΑΔΑ)  στην θέση «ΣΑΧΙΝΙ» της Τοπικής Κοινότητας   Πτελέας του Δήμου Παρανεστίου.

Η προσωπική του αξιολόγηση είναι  ότι η  πορεία των εργασιών συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς ,είναι ένα άρτιο και επιμελημένο έργο σε όλη την  έκταση του εφόσον φτάνει στο τέλος  της ολοκλήρωσης του.

Ο Δήμαρχος φάνηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πορεία του έργου καθώς ο χώρος έχει πάρει τελείως διαφορετική όψη και δεν θυμίζει καθόλου σκουπιδότοπο.

 

Γραφείο Δημάρχου.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

07/08/2013 12:13

Οι Μελισσοκόμοι της ΠΕ Δράμας θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στους τρόπους βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, αλλά και στους ενδεδειγμένους μελισσοκομικούς χειρισμούς καθώς και στα προγράμματα για μελισσοκόμους, μέσω μιας ταχύρυθμης εκπαίδευσης που θα υλοποιήσει  το Κέντρο  «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας σε συνεργασία με τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Δράμας.

Η εκπαίδευση εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας του μελιού στη χώρα μας.

Η εκπαίδευση που απευθύνεται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες Μελισσοκόμους  θα είναι τριήμερη, συνολικής διάρκειας 15 ωρών και θα  πραγματοποιηθεί τις απογευματινές ώρες (ώρα έναρξης 16.00 μ.μ., λήξης 21.00 μ.μ).

Η ταχύρρυθμη εκπαίδευση θα ξεκινήσει στις 7 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί στις 9 Αυγούστου 2013.  Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ»  Δράμας (πρώην Κ.Ε.Γ.Ε.), στο 5ο  χλμ. Δράμας – Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ»  Δράμας  κ. Άνθιμο Αναστασιάδη στα  τηλ. 25210-58175, 6937533922 και στον Πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Δράμας κ. Φώτη Κανετούνη, τηλ: 25210-81352, κιν: 697-2071280


[29/07/2013] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

29/07/2013 13:29
Ο Δήμος Παρανεστίου  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό το έργο με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ.  ΑΔΡΙΑΝΗΣ » με προϋπολογισμό 64.110 € (με Φ.Π.Α.). 
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Με την υλοποίηση του έργου προβλέπεται, η κατασκευή υφιστάμενων οδών στον οικισμό της Αδριανής, σε διάφορα σημεία .
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από το Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου  του Δήμου Παρανεστίου,  μέχρι τις  01-08-2013, ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2524350110-112, & FAX επικοινωνίας 25240 22571, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: - Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος - Καρακασίδου Μαρία.
  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06-08-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Παρανεστίου. 
   Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.
  Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών (σε ακέραιες μονάδες) με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
α)  Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α1,Α2,1η για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (με τους περιορισμούς περί κατωτάτων-ανωτάτων ορίων), σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και για επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα. 
β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.003 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).
   Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Παρανεστίου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.
   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
4.  Χρόνος εκτέλεσης του έργου : ενενήντα    (90) ημέρες
5.  Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ 2013 του Δ.Παρανεστίου
6.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου
 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ  12-07-2013
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                      
 
        
  ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                              
 

Αίτηση συμμετοχής εκπαιδευομένου στα Κέντρα δια βίου μάθησης

24/07/2013 13:07

Στο παρακάτω αρχείο επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής εκπαιδευομένου στα Κέντρα δια βίου μάθησης


 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Κέντρα δια βίου μάθησης: Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών

24/07/2013 13:03

 

Κέντρα δια βίου μάθησης

Ίδρυμα νεολαίας Δήμος Παρανεστίου

KENTΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ –
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Παρανεστίου, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2013 – 2014 στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
• Αγροτική Επιχειρηματικότητα-Marketing Αγροτικών Προϊόντων (25 Ω)
• Βιολογικά Προϊόντα : Παραγωγή-Πιστοποίηση-Διάθεση (25 Ω)
• Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής (25 Ω)
• Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή (50 Ω)
• Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) (25 Ω)
• Αγγλικά για τον χώρο εργασίας (25 Ω)
• Αγγλικά για τον τουρισμό (25 Ω)
• Ισπανικά για τον τουρισμό (25 Ω)
• Φωτογραφία (25 Ω)
• Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) (50 Ω)
• Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή (25 Ω)

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται 1) η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και
2) η προσκόμιση φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Αιτήσεις καθημερινά από 19 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου, 11.00 – 14.30 στα εξής σημεία :
1) Στο Παρανέστι στο Δημαρχείο στην Ιωαννίδου Ελισάβετ («Βοήθεια στο Σπίτι»),
τηλέφωνο : 2524021020,
2) Στο Νικηφόρο στο ΚΕΠ στην Γεωργαντζιά Βασιλική και στην Μπογατίνη Μαρία,
τηλέφωνο : 2521352318 & 2521352319
3) Στην Αδριανή στο Κοινοτικό Κατάστημα Αδριανής στον Ματεντζόγλου Συμεών,
τηλέφωνο : 2521082301

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, με την επισύναψη της σχετικής αίτησης και αντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σκαναρισμένο) στο
e-mail: kdvmparanestiou@gmail.com

Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις υποψηφίων και τηρείται σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Τμήματα με λιγότερο από 8 εκπαιδευόμενους δεν μπορούν να ξεκινήσουν. Εκπαιδευτικό τμήμα που παρουσιάζει
μειωμένη συμμετοχή εκπαιδευόμενων κάτω των 6 ατόμων διακόπτει τη λειτουργία του. Μαθήματα, με
εκπαιδευόμενους, λιγότερους των 6 ατόμων, δεν πραγματοποιούνται και αναβάλλονται.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Eθνικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο αρμόδιος υπάλληλος Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης,
Ματεντζόγλου Συμεών

 Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας

Νεραντζάκης Σταύρος

 

  


 


Τι είναι η Δια Βίου Μάθηση ;

24/07/2013 12:47

Κέντρα δια βίου μάθησης

Η γενική εκπαίδευση ενηλίκων ή η Δια Βίου Μάθηση είναι μία μορφή «μη τυπικής εκπαίδευσης» που αποσκοπεί στη διαρκή και ουσιαστική επιμόρφωση των ενηλίκων, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικής καταγωγής, επαγγέλματος, ηλικίας, φύλου κλπ και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο.
Στόχος των εθνικών πολιτικών δια βίου μάθησης είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των πολιτών σε όλα τα επίπεδα, η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, καθώς και η εξασφάλιση της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των πολιτών και η ολοκλήρωσή της προσωπικότητάς τους. 
Η νέα Πολιτική εντάσσεται στον ευρύτερο ανασχεδιασμό του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας με αποστολή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο προφίλ γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 
Συγχρόνως, προσβλέπει στο να παράσχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δια βίου μάθηση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, την παροχή δηλαδή μέσω της δια βίου μάθησης του δημόσιου αγαθού της παιδείας σε όλους τους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
Πλέον, με το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 95 (Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων) παράγραφος 4, «η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» μεταβιβάζεται ως αρμοδιότητα από Νομαρχιακό επίπεδο στους κατά τόπους Δήμους.

Για το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού

Ματεντζόγλου Συμεών


ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : <<ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

24/07/2013 11:56

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  Ο Δήμαρχος Παρανεστίου Καγιάογλου Νικόλαος, ανακοινώνει ότι, ο Διαγωνισμός της Προμήθειας με τίτλο : <<ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ >>προϋπολογισμού 679.000,00 €   χωρίς ΦΠΑ 23%, ο οποίος σύμφωνα, με την Αρ.Πρωτ. 4793   / 19 – 06 – 2013 Περίληψη Διακήρυξης του Δ.Παρανεστίου και την Αρ.Αποφ.55/2013 της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΗ-ΜΝΒ) , είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013,

 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

και θα οριστεί νέα ημερομηνία Διαγωνισμού, μετά από απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.  Η εν λόγω ανακοίνωση, θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό τύπο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην Ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου((www.paranesti.gr)  και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


 1 2 3 4 5  ... Τελική