Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[08/11/2013] Πρόσκληση για την 15η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11/11/2013 14:02
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 08/11/2013
Αριθ. Πρωτ.: 9248
Αριθ. Συνεδρίασης: 15
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου την 12η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του  Δήμου Παρανεστίου .
 2. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο « Οδοποιία Τ.Κ. Πτελέας ».
 3. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

04/11/2013 13:05
Με γοργούς ρυθμούς προχωράνε οι εργασίες του έργου « Ύδρευση Οικισμών Δήμου Παρανεστίου». Ο Δήμαρχος κ. Καγιάογλου Νικόλαος επισκέφτηκε μαζί με τους μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου τον χώρο όπου ολοκληρώνεται ένα από τα τμήματα του έργου.
Η Ύδρευση των οικισμών είναι ένα έργο υψίστης υγειονομικής σημασίας για τους πολίτες καθώς η αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων του υφιστάμενου δικτύου πόσιμου νερού του Δημοτικού Διαμερίσματος του Κ. Θόλου και η κατασκευή νέου δικτύου από σκληρό πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς θα έχει ως αποτέλεσμα την ασφαλή χρήση πόσιμου νερού χωρίς τις επιβλαβείς συνέπειες που επιφέρει στην δημόσια υγεία η χρήση αμιαντοσωλήνων.
Ανάδοχος του έργου είναι η κατασκευαστική εταιρία ΣΤΑΤΩΡ Α.Τ.Ε. και η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 243.000,00 €.
Ο Δήμαρχος κ. Καγιάογλου έδειξε φανερά ικανοποιημένος από την πορεία της εκτέλεσης του έργου και αναμένει την ολοκλήρωσή του μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί προς χρήση ένα δίκτυο αγωγών ύδρευσης από σκληρό πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς συνολικού μήκους 4.185 μ.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

04/11/2013 13:00
Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας «Οδυσσέας».
Το Έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7» απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. 
Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους. 
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών), Α2 (διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 185 ωρών) και Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών). Τα μαθήματα γίνονται σε όλους τους νομούς της Πράξης και παρέχονται δωρεάν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-13:00 στο ΣΔΕ Δράμας (Χρυσοβέργη 2) ώστε να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις συμμετοχής. 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1) Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο,
2) Άδεια διαμονής (για υπηκόους τρίτων χωρών).
Υπεύθυνος εκπαίδευσης: Παυλίδου Ειρήνη
Τηλ .επικοινωνίας: 6934797917


[31/10/2013] Πρόσκληση για την Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

01/11/2013 10:07
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 31/10/2013
Αριθ. Πρωτ.: 9013
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 1η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:30 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποβολή αίτησης προς την Εισαγγελία Δράμας για έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας προκειμένου να παραδοθεί ο φάκελος του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση Βάγια του τέως Δήμου Νικηφόρου» και ορισμός πληρεξουσίου για την παραλαβή του φακέλου από τον αποδιδόντα.
 2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να υποβάλλει στην Εισαγγελία Δράμας, συμπληρωματικά στοιχεία και διορθώσεις επι της τελευταίας μήνυσης του Δήμου μας για το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση Βάγια του τέως Δήμου Νικηφόρου» και να επαναλάβει την δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής και ορισμό πληρεξούσιου και αντικλήτου επι αμφοτερων των μηνύσεων μας για το ίδιο ζήτημα και να δηλώσει μάρτυρες.
Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος (παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/2010) προκειμένου να γίνει η παράδοση του πρωτότυπου φακέλου η οποία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση αλλαγής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία είναι κατεπείγουσα για την κοστολόγηση των ελαττωμάτων του έργου, που θα γίνει σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και μάλιστα κατεπειγόντων. Τέλος οι ανωτέρω ενέργειες πρέπει να γίνουν άμεσα κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εισαγγελίας Δράμας.


Απάντηση προς διευκρίνηση σε ερώτημα της εταιρίας Φίλιπος Νάκας

25/10/2013 14:03
Προς διευκρίνηση σε ερώτημα της εταιρίας Φίλιππος Νάκας που αφορά την προμήθεια με τίτλο "ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" παραθέτουμε τα κάτωθι αρχεία, ως απάντηση.

[17/10/2013] Πρόσκληση για την 13η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18/10/2013 12:15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 17/10/2013
Αριθ. Πρωτ.: 8579
Αριθ. Συνεδρίασης: 13
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 18η του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:30 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄  τριμήνου (01-7-2013 / 30-09-2013) προϋπολογισμού έτους 2013.
 2. Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ», προϋπολογισμού 35.454,00€.
 3. Απευθείας ανάθεση της τοπογραφικής μελέτης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση δρόμου από οικισμό Καρποφόρου έως οικισμό Μελισσοχωρίου», προϋπολογισμού 18.450,00€.
 4. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη για την υλοποίηση του έργου Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Πρασινάδας».
 5. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη για την υλοποίηση του έργου Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης».
Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος (παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/2010) προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.


[17/10/2013] Πρόσκληση για τη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

18/10/2013 12:10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 17/10/2013
Αριθ. Πρωτ.: 8604
Αριθ. Συνεδρίασης: 16
Σας προσκαλούμε την 18 του μηνός Οκτωβρίου  2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 να προσέλθετε στην  δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :
 1. Έγκριση ή μη 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση Σαχίνι της Τ.Κ. Πτελέας του Δ.Παρανεστίου».
 2. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής της  πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» και ειδικότερα στις κατηγορίες πράξεων : «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης, επέκταση δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων» του Π.Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Υψηλής Ράχης», προΰπολογισμού 830.678,00€
 3. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής της πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» και ειδικότερα στις κατηγορίες πράξεων : «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης, επέκταση δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων» του Π.Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Πρασινάδας», προΰπολογισμού 523.800,00€
 4. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής της  πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», και ειδικότερα στις κατηγορίες Πράξεων: «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας»  του Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου», προϋπ. 285.000,00€.
 5. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής της  πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», και ειδικότερα στις κατηγορίες Πράξεων: «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας»  του Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Νικηφόρου», προϋπ. 1.200.000,00€.
 6. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου (01-07-2013 / 30-09-2013) προϋπολογισμού έτους 2013.
 7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 8. Αποδοχή ποσού 10.000,00€ για την κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας, κατανομή αυτού και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 9. ‘Εγκριση ή μη παραχώρησης χώρου για την λειτουργία του αγροτικού ιατρείου Νικηφόρου.
 10. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης και ορισμός μελών στην επιτροπή παρακολούθησης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: <<ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ >>

01/10/2013 12:09
O Δήμαρχος του Παρανεστίου έχοντας υπόψη :
1)Το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007) 
2)Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) 
3)Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 
4)Το Ν. 2741/1999 ( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8 
5)Το Ν. 3548/2007  (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) 
6)Το Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.138/Α/2003) 
7)Το Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010). 
8)Το Ν 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) 
9)Το Ν.3867/2010, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) 
10)Το Ν.3886/2010
11)Το Ν. 3801/2009 αρ. 26 όπου προστέθηκε στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 
12)Tην απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)
13)Tο N.3463/2006  (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158  και του άρθρου 209.
14)Tο Ν.3852/2010  (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.
15)Των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
16) Την 85/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της Προμήθειας και έγκριση των όρων διακήρυξης. 
17) Την Άδεια Δημοπράτησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το Αρ. Πρωτ. 1063/01-03- 2013 .   

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας  ,  για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: 

<<ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ >>

 προϋπολογισμού 679.000,00 €   χωρίς ΦΠΑ 23% (835.170,00 € με ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με την μελέτη του Δήμου Παρανεστίου, με αριθμό 30 / 2012.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2007-2013 , Ε.Π Μακεδονίας-Θράκης) 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα  με τις διατάξεις περί προμηθειών, στις 05 – 11 - 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ, στα γραφεία του Δήμου  Παρανεστίου Ν. Δράμας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού , με ώρα λήξεως των προσφορών στις 10:00 π.μ.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες και ξένοι έμποροι – κατασκευαστές – αντιπρόσωποι - προμηθευτές – επιτηδευματίες – συνεταιρισμοί – ενώσεις προμηθευτών. Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη και εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5 % επί του προϋπολογισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παρανεστίου, που εδρεύει στο Παρανέστι (Τ.Κ.66035, τηλ.2524350110-112) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , (  τεύχη Δημοπράτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου, με Αριθ. Μελ. 30 / 2012). 
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου (www.paranesti.gr) ,για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι (  τεύχη Δημοπράτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου, με Αριθ. Μελ. 30 / 2012).
Η διακήρυξη της παραπάνω προμήθειας, δημοσιεύτηκε στις 06-09-2013, στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 2013/S 173-298806). 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 27-09-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

[13/09/2013] Πρόσκληση για την 11η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

01/10/2013 10:28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 09/09/2013

Αριθ. Πρωτ.: 7400

Αριθ. Συνεδρίασης: 11

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 13η του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.
 2. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο « Οδοποιία Τ.Κ. Αδριανής ».

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Νικόλαος [27/09/2013] Πρόσκληση για την 12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

01/10/2013 10:26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 26/09/2013

Αριθ. Πρωτ.: 7924

Αριθ. Συνεδρίασης: 12

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.
 2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΠΤΕΛΕΑΣ», προϋπολογισμού 27.978,00€.

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος (παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/2010) προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.


 1 2 3 4 5  ... Τελική