Αποφάσεις Δημ.Συμβουλίου

ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Εμφάνιση Αποφάσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα
Αρ.ΣυνεδρίασηςΑρ.ΑπόφασηςΘέμα ΑπόφασηςΗμερομηνίαΑπόφαση
1/20151/2015Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της έφεσης της Συμεωνίδου Αναστασίας κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στις 17-3-2015 στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής. 28/01/2015
1/20152/2015Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας για την υπόθεση αγωγής υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου κατά του Δήμου Παρανεστίου η οποία θα εκδικαστεί στις 3-2-2015 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας28/01/2015
1/20153/2015Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄ τριμήνου (01/10/2014-31/12/2014) προϋπολογισμού 201428/01/2015
1/20154/2015Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων α.α 326/31-12-2014 28/01/2015
1/20155/2015Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Οικ. έτους 201528/01/2015
1/20156/2015Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας σχολικών κλήρων .28/01/2015
1/20157/2015Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Κατικαρίδη Γεώργιου του Μάξιμου στο Παρανέστι28/01/2015
1/20158/2015Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Λεπτουργού Φρίξου του Γεωργίου στο Παρανέστι28/01/2015
1/20159/2015Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Μανωλεσάκη Σταύρου του Γεωργίου με την επωνυμία « Γ. ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ » στην Αδριανή 28/01/2015
1/201510/2015Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην «ΟΙΝΟΓΕΝΕΣΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» στην Αδριανή28/01/2015
2/201511/2015Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου οικ. Έτους 2015.28/01/2015
2/201512/2015Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2015.28/01/2015
2/201513/2015Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για το έτος 2015.28/01/2015
2/201514/2015Συγκρότηση Επιτροπής για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ (Ν. 3669/2008) για το έτος 2015.28/01/2015
2/201515/2015Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2015.28/01/2015
3/201516/2015Έγκριση Παραλαβής μελέτης του έργου «Υδραυλική μελέτη στη θέση Ξηρά Μοναστήρια24/02/2015
3/201517/2015Ανάθεση εργασίας επιδόσεων σε δικαστικούς επιμελητές για το έργο «Υλοποίηση εφαρμογής Ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Παρανεστίου»24/02/2015
3/201518/2015Έγκριση 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015 για την ανάθεση εργασίας με τίτλο για «Ταφή Απορριμμάτων ΧΑΔΑ Δράμας» και λοιπών δαπανών24/02/2015
3/201519/2015Ανάθεση εργασίας Στατικής Μελέτης δύο τοιχίων, στους οικισμούς του Ξαγνάντου και Μεσοχωρίου για την υλοποίηση του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου»24/02/2015
3/201520/2015Έγκριση μελέτης και ορισμός εκτέλεσης του έργου << ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ (Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ)24/02/2015
3/201521/2015Έγκριση μελέτης και ορισμός εκτέλεσης του έργου <ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ)24/02/2015
4/201522/2015Έγκριση ανάθεσης της εργασίας με τίτλο για «Ταφή Απορριμμάτων ΧΑΔΑ Δράμας» και ψήφιση πίστωσης 24/02/2015
4/201523/2015Εγκριση μετατοπίσεων και επεκτάσεων δικτύων ηλεκτροφωτισμού δήμου Παρανεστίου24/02/2015
4/201524/2015Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου οικ. Έτους 2015.24/02/2015
5/201525/2015Έγκριση ή μη της 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 20159/03/2015
5/201526/2015ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Διαμόρφωση χώρου Πολιτιστικών, Αθλητικών, Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του εκθετηρίου Τ.Κ Πτελέας9/03/2015
5/201527/2015ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ Ψηλής Ράχης»9/03/2015
5/201528/2015Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού.9/03/2015
6/201529/2015Επανέλεγχος δικαιολογητικών πρώτου μειοδότη του Υποέργου 4 : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» του Έργου:«ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 30/03/2015
6/201530/2015Επανέλεγχος δικαιολογητικών πρώτου μειοδότη του Υποέργου 4 : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» του Έργου:«ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ30/03/2015
6/201531/2015Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους κατοίκους του Δήμου30/03/2015
6/201532/2015Έγκριση ή μη της 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 201530/03/2015
6/201533/2015Ανάκληση της αριθ. 19/2015 απόφαση της Ο.Ε. περί «Ανάθεση εργασίας Στατικής Μελέτης δύο τοιχίων, στους οικισμούς του Ξαγνάντου και Μεσοχωρίου για την υλοποίηση του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου»30/03/2015
6/201534/2015Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείου Δράμας για την υπόθεση αγωγής κατά του πρώην Δήμου Νικηφόρου και νύν Παρανεστίου , του ΕΔΕ Μήτρου Νικόλαου που εκδικαστεί στις 29-5-201530/03/2015
6/201535/2015Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» .30/03/2015
7/201536/2015Εγκριση μετατοπίσεων και επεκτάσεων δικτύων ηλεκτροφωτισμού δήμου Παρανεστίου»7/04/2015
7/201537/2015Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Χατζηνικολάου Πετρονίλας του Αθανασίου στην Πλατανιά7/04/2015
7/201538/2015Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείου Δράμας για την υπόθεση αγωγής κατά του Δήμου Παρανεστίου , του ΕΔΕ Καλτσίδη Κων/νου του Γεωργίου που θα εκδικαστεί στις 30-10-20157/04/2015
7/201539/2015Έγκριση ή μη της 6ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 20157/04/2015
7/201540/2015Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.7/04/2015
8/201541/2015Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015»7/04/2015
9/201542/2015Ανάκληση της αριθ. 40/2015 απόφασης της Ο.Ε. περί «Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.» και συμπλήρωση του περιεχομένου της κατόπιν της από 6-4-2015 ένστασης την Εταιρεία «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»18/04/2015
9/201543/2015Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 201518/04/2015
9/201544/2015Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείου Δράμας για την υπόθεση αγωγής κατά του Δήμου Παρανεστίου , της Εταιρείας «Α. Παπαδόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ» που θα εκδικαστεί στις 20-11-201518/04/2015
9/201545/2015Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού18/04/2015
10/201546/2015Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Αλαγκιοζίδη Γεώργιου του Ηρακλή στο Παρνέστι.27/04/2015
10/201547/2015Περί καθορισμού καταβαλλομένου τέλους υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου27/04/2015
10/201548/2015Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Α΄ τριμήνου (01/1/2015-31/3/2015) προϋπολογισμού 201527/04/2015
11/201549/2015Έγκριση ή μη της 7ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 201513/05/2015
11/201550/2015ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ. 26/2015 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : <<Διαµόρφωση χώρου Πολιτιστικών, Αθλητικών, Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του εκθετηρίου Τ.Κ Πτελέας>> προϋπολογισµού 102.000,00 €.13/05/2015
11/201551/2015Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ13/05/2015
12/201552/2015Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήµου προϋπολογισµού οικον. Έτους 201513/05/2015
13/201553/2015Έγκριση ή μη της 9ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 201511/06/2015
13/201554/2015Έγκριση ή μη της 8ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 201511/06/2015
14/201555/2015γκριση ή μη της 10ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 201513/07/2015
14/201556/2015Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήµου στο Ειρηνοδικείου Δράµας για την υπόθεση αγωγής κατά του πρώην Δήµου Νικηφόρου και νύν Παρανεστίου , του ΕΔΕ Μήτρου Νικόλαου που θα εκδικαστεί στις 11-12-201513/07/2015
14/201557/2015Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της Βουβούκη Αθηνάς του Γεωργίου στην Τ.Κ. Αδριανής13/07/2015
14/201558/2015Προέγκριση για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων Λούνα Παρκ (Ψυχαγωγικό Πάρκο) από τις 29/07/2015 µέχρι τις 07/08/2015, στην Τ.Κ. Αδριανής στον Νιζάµη Γεώργιο του Αγάπιου13/07/2015
14/201559/2015Έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισµού στην Τ.Κ. Ανω Πυξαρίου του Δήµου Παρανεστίου13/07/2015
14/201560/2015Έγκριση τοποθέτησης 1 µετρητή ΦΟΠ στον Υ/Σ 22 στην Τ.Κ. Αδριανής του Δήµου Παρανεστίου13/07/2015
14/201561/2015ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΜΕ ΑΡ.40/2014 που αφορά τον καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου, µε τίτλο: « ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» προϋπολογισµού 8.096,00 € µε το ΦΠΑ13/07/2015
14/201562/2015Έγκριση δαπάνης µετακινήσεων εκτός έδρας ,υπαλλήλων για παραλαβή έργων και συµµετοχή τους σε επιµορφωτικά σεµινάρια13/07/2015
14/201563/2015Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Β΄ τριμήνου (01/4/2015-30/6/2015) προϋπολογισμού 201513/07/2015
15/201564/2015Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήµου προϋπολογισµού οικον. Έτους 201513/07/2015
16/201565/2015Ψήφιση πίστωσης και καθορισµός όρων δηµοπράτησης του έργου«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» µε προϋπολογισµό 203.000,00 € (µε Φ.Π.Α.).16/07/2015
17/201567/2015Έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ», προΰπολογισµού 12.624,57€.3/08/2015
17/201568/2015Καθορισµός των όρων διακήρυξης της προµήθειας µε τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ>> ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 358.000,00 € ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ «383731»3/08/2015
18/201569/2015Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015»3/08/2015
19/201570/2015Έγκριση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με προϋπολογισμό 203.000,00 € (με Φ.Π.Α.).18/08/2015
20/201571/2015Επανέλεγχος δικαιολογητικών πρώτου μειοδότη, της δημοπρασίας του έργου : <<ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ >>18/08/2015
21/201572/2015Έγκριση ή μη της 14ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015.6/10/2015
21/201573/2015Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων για συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια.6/10/2015
21/201574/2015Έγκριση ή μη απολογισμού Δήμου Παρανεστίου οικον. Έτους 20146/10/2015
22/201575/2015Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015»6/10/2015
23/201576/2015«Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Γ΄ τριμήνου (01/7/2015-30/9/2015) προϋπολογισμού 201529/10/2015
23/201577/2015Έγκριση της 15ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015.29/10/2015
23/201578/2015Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας ,υπαλλήλων για παραλαβή έργων 29/10/2015
23/201579/2015Έγκριση των πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «Προμήθεια εξοπλισμού», του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου», της πράξης 383731: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»29/10/2015
23/201580/2015Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο : « ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ».29/10/2015
23/201581/2015Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΗ» Προϋπολογισμού: 4.024,60 € χωρίς ΦΠΑ ή 4.950,26 € με το ΦΠΑ, ΣΑΤΑ 201529/10/2015
23/201582/2015Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας για την υπόθεση αγωγής υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου κατά του Δήμου Παρανεστίου η οποία θα εκδικαστεί στις 17-11-2015 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας29/10/2015
23/201583/2015Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».29/10/2015
23/201584/2015Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».29/10/2015
23/201585/2015Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».29/10/2015
23/201586/2015Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».29/10/2015
24/201587/2015Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 20153/11/2015
25/201588/2015Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικον. έτους 2016 του Δήμου.9/11/2015
26/201589/2015Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016.9/11/2015
26/201590/2015Εγκριση του Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «Προμήθεια εξοπλισμού», του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου», της πράξης 383731: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου», επί της αριθ. πρωτ. 6878/10-11-2015 Ενδικοφανούς Προσφυγής, της Εταιρείας: ¨ΕΤΗΛΚΑ Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής Εταιρείας Ξύλινων και Μεταλλικών Κατασκευών¨ 9/11/2015
26/201591/2015Έγκριση όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»9/11/2015
27/201592/2015Έγκριση της 16ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015.29/11/2015
27/201593/2015Έγκριση του άγονου αποτελέσματος του Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συμπληρωματικών υλικών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης29/11/2015
27/201594/2015Έγκριση η μη, του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης (άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών), για την επιλογή προσωρινού αναδόχου της «ΟΜΑΔΑ 1 ΕΠΙΠΛΑ», του Υποέργου 2: «Προμήθεια εξοπλισμού», του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου», της πράξης 38373129/11/2015
27/201595/2015Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας ,υπαλλήλων για παραλαβή έργων .29/11/2015
28/201596/2015Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015»29/11/2015
28/201597/2015Έγκριση των όρων δημοπράτησης για την Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης αγροκτήματος Ξαγνάτου (υπ΄ αριθ. 159 αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης29/11/2015
29/201598/2015Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας ,υπαλλήλων για παραλαβή έργων, συμμετοχής σε σεμινάρια κλπ.9/12/2015
29/201599/2015Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2016.9/12/2015
29/2015100/2015Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015»9/12/2015
30/2015101/2015Έγκριση της 18ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015.30/12/2015
30/2015102/2015Ορισμός ορκωτού ελεγκτή- λογιστή για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης και Οικον. Καταστάσεων του Δήμου Παρανεστίου .30/12/2015
30/2015103/2015Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»30/12/2015
31/2015104/2015Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 201530/12/2015
31/2015105/2015Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 201630/12/2015
31/2015106/2015Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για το έτος 201630/12/2015
31/2015107/2015Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ (Ν. 3669/2008) για το έτος 2016.30/12/2015
32/2015108/2015Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων Οικ. Έτους 2015.31/12/2015