Αποφάσεις Δημ.Συμβουλίου

ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Εμφάνιση Αποφάσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα
Αρ.ΣυνεδρίασηςΑρ.ΑπόφασηςΘέμα ΑπόφασηςΗμερομηνία Απόφαση
1/20141/2014Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και του Δήμου Παρανεστίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» κατά το άρθρο του Ν.3852/2010 .21/01/2014
1/20142/2014Κατανομή ποσού 10.932,06€ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Παρανεστίου.21/01/2014
1/20143/2014Έγκριση µετακίνησης ?ηµάρχου στην Αθήνα στις 21-22 και 23-01-2014.21/01/2014
1/20144/2014Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2014 και της 1 ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014.21/01/2014
1/20145/2014Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου (01 -10-2013 / 31 -12- 2013) προΰπολογισμού έτους 2013.21/01/2014
1/20146/2014Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων.21/01/2014
1/20147/2014Έγκριση δαπανών λειτουργίας συσσιτίων συνολικού ποσού 1.018,52€ σε βάρος του Κ.Α. 15/6481 .21/01/2014
1/20148/2014Έγκριση τρόπου διενέργειας προμηθειών – εργασιών – παροχής υπηρεσιών και λοιπών εξόδων έτους 2014.21/01/2014
1/20149/2014Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ Τ.Κ.ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ».21/01/2014
1/201410/2014Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ».21/01/2014
1/201411/2014Έγκριση ή μη 1 ου ΑΠΕ του έργου « ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ»21/01/2014
1/201412/2014Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές για το έτος 201421/01/2014
1/201413/2014Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2014.21/01/2014
1/201414/2014Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2014.21/01/2014
1/201415/2014Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τιις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1418/84 για το έτος 2014.21/01/2014
1/201416/2014Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2014.21/01/2014
1/201417/2014Έγκριση υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση στο Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», με τίτλο « Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη».21/01/2014
1/201418/2014Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κινητής καντίνας της Μήτσογλου Ελένης.21/01/2014
1/201419/2014Έγκριση προγραμματικής σύμβασης και υποβολή πρότασης με τίτλο « Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Δήμου Αρριανών».21/01/2014
2/201420/2014Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου από 01/02/2014 και εφεξής.30/01/2014
2/201421/2014Έγκριση µετακίνησης ?ηµάρχου στην Αθήνα οδικώς στις 04-05- 06/02/2014.30/01/2014
2/201422/2014Έγκριση ΟΠΔ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου οικ. Έτους 2014.30/01/2014
2/201423/2014Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014.30/01/2014
2/201424/2014Έγκριση δαπανών μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 21 -22- 23/01/2014 συνολικού ποσού 396,93€.30/01/2014
2/201425/2014Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορους συνδημότες μας.30/01/2014
3/201426/2014Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Δήμου Παρανεστίου έτους 2014.7/02/2014
4/201427/2014Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2014 και ΟΠΔ του ΝΠ ΚΟΙΝ. ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. Β1 της ΚΥΑ 30842/201318/02/2014
4/201428/2014Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκειρων αναγκών.18/02/2014
4/201429/2014Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου και Καθαρής Δευτέρας και ψήφιση πίστωσης.18/02/2014
4/201430/2014Έγκριση πραγματοποίησης συσσιτίων για άπορους συνδημότες μας.18/02/2014
4/201431/2014Έγκριση δαπανών ποσού 264,68€ για την μετακίνηση του Δημάρχου στην Αθήνα στις 05-02-201 4.18/02/2014
4/201432/2014Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας για την εκτέλεση του έργου « Κατασκευή νέας δεξαμενης στον οικισμό Πτελέας».18/02/2014
4/201433/2014Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 1 4ης Πανελλαδικής Γιορτής Ανταλλαγής Ντόπιων ποικιλιών στις 26 Απριλίου 201 4 της Εναλλακτικής Κοινότητας «Πελίτι».18/02/2014
4/201434/2014Έγκριση ή μη του 1 ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».18/02/2014
4/201435/2014 18/02/2014
5/201436/2014Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.14/03/2014
5/201437/2014Πρόσκληση υπογραφής συµφωνίας συνταντίληψης και ενεργού συµµετοχής στις εργασίες του προγράµµατος BioEYParks.14/03/2014
5/201438/2014Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμαματος 2014 και 3η Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014.14/03/2014
5/201439/2014Έγκριση υποβολής οριστικής ένταξης και χρηµατοδότησης του έργου « Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόµησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ στο Γυµνάσιο – Λύκειο Τ.Κ. Νικηφόρου, ?ήµου Παρανεστίου.14/03/2014
5/201440/2014Έγκριση υποβολής οριστικής ένταξης και χρηµατοδότησης του έργου « Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόµησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ στο Γυµνάσιο – Λύκειο Τ.Κ. Παρανεστίου, ?ήµου Παρανεστίου.14/03/2014
5/201441/2014Έγκριση υποβολής οριστικής ένταξης και χρηµατοδότησης του έργου « Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόµησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ στο ?ηµοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο Τ.Κ. Παρανεστίου, ?ήµου Παρανεστίου.14/03/2014
5/201442/2014Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας.14/03/2014
5/201443/2014Αντικατάσταση µελών ?.Σ. του Ν.Π.?.?. µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης».14/03/2014
5/201444/2014Παράταση παραχώρησης οικίσκου του πρώην Δημο. Σχολείου Μεσοχωρίου στον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.14/03/2014
5/201445/2014Έγκριση έκτακτης μετακίνησης αντιδημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση πίστωσης.14/03/2014
5/201446/2014Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου.14/03/2014
5/201447/2014Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου «Κατασκευή ποτίστρας στην Τ.Κ. Ψηλή Ράχης»14/03/2014
5/201448/2014Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ τακτοποιητικό του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ΧΑΔΑ στη θέση ΣΑΧΙΝΙ της Τ.Κ. Πτελέας του Δ.Παρανεστίου».14/03/2014
5/201449/2014Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 8.111,84€ και 4η Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014 για την Υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι.14/03/2014
5/201450/2014Ψήφιση πίστωσης ποσού 11982,00 € για επιδόματα ένδειας».14/03/2014
6/201451/2014Εγκριση προτεινόµενων τροποποιήσεων εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ?ήµου Παρανεστίου4/04/2014
6/201452/2014«Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος από την έκπτωση του έργου «Αναπλάσεις πεζοδρομίων ΤΚ Νικηφόρου»4/04/2014
6/201453/2014«Προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Προσοτσάνης για την ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης του έργου « Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Παρανεστίου».4/04/2014
6/201454/2014«Ανάκληση της αριθ. 125/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου».4/04/2014
6/201455/2014Έγκριση της αριθμ.4/2014 απόφασης περί Ψήφισης Απολογισμού του ΝΠ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου.4/04/2014
6/201456/2014Εγκριση δαπανών εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου συνολικού ποσού 1545,05 € σε βάρος του Κ.Α. 00/64344/04/2014
6/201457/2014Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων και ψήφιση πίστωσης.4/04/2014
6/201458/2014Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.000,00 € για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας.4/04/2014
6/201459/2014Εξουσιοδότηση του ειδικού ταμία του Δήμου Παρανεστίου για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών αλλά και χρήσης των υπηρεσιών Internet Banking της Τράπεζας Πειραιώς.4/04/2014
6/201460/2014Εγκριση υλοποίησης δράσεων του Δήμου σε συνεργασία με τον σύλλογο ερασιτεχνικής αστρονομίας «ΠΗΓΑΣΟΣ» και ψήφιση πίστωσης ποσού 22.000,00 €4/04/2014
6/201461/2014Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών (υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων, υλικά ύδρευσης, άδρευσης , αποχέτευσης, οικοδομικά υλικά, υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων) για τις ανάγκες του Δήμου προΰπολογισμού 61.732,52€ μετά από άγονο διαγωνισμό.4/04/2014
6/201462/2014Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου, προΰπολογισμού 17.300,00€.4/04/2014
6/201463/2014Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο « Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλιοστασίων άρδευσης Παρανεστίου».4/04/2014
6/201464/2014Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο « Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλιοστασίων Υδρευσης Παρανεστίου».4/04/2014
6/201465/2014Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου « Οδοποιΐα Τ.Κ. Πτελέας».4/04/2014
6/201466/2014Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο « Κατασκευή δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης από ΟΡ 65-86 (από οικία Μυστακίδη μέχρι Μιχαηλίδη».4/04/2014
6/201467/2014Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης προΰπολογισμού οικ. Έτους 20144/04/2014
7/201468/2014Ρύθμιση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-04-201415/04/2014
7/201469/2014Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου έτους 201 4».15/04/2014
7/201470/2014Εγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2014 του Δήμου Παρανεστίου15/04/2014
7/201471/2014Επιχορήγηση εκπολιτιστικού συλλόγου Παρανεστίου για πολιτιστικές εκδηλώσεις και ημερίδες.15/04/2014
7/201472/2014Εκμίσθωση σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου15/04/2014
7/201473/2014Γνωμοδότηση για τον περιορισμό βοσκής στο Δ.Δ.Σ. Θόλου-Αμισινού15/04/2014
7/201474/2014Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας εκπαίδευσης έτους 201315/04/2014
7/201475/2014Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 201315/04/2014
7/201476/2014Επιλογή Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και όψεως και εξουσιοδότηση στην ταμία να προβεί σε μηνιαίες ή διμηνιαίες προθεσμιακές καταθέσεις15/04/2014
7/201477/2014Κατανομή ποσού 10.000,00€ για την εκτέλεση έργων και προμηθειών και 5η τροποποίηση προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014.15/04/2014
7/201478/2014Προγραμματική Σύμβαση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Παλαιοντολογικές έρευνες στην Πλατανιά , Δήμου Παρανεστίου Δράμας».15/04/2014
7/201479/2014Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο « Συντήρηση Δασικών δρόμων από ΤΡΑΧΩΝΙ πρός ΠΟΥΛΙΑΝΑ και της περιοχής Μ.Λιβάδι για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών».15/04/2014
7/201480/2014Έγκριση της 8ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014.15/04/2014
7/201481/2014Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2014 προΰπολογισμού έτους 2014.15/04/2014
8/201482/2014Εγκριση απολογισμου του Δήμου οικον. Έτους 201415/04/2014
13/201485/2014Ακυρότητα συνέχισης διαδικασίας διαγωνισμού του έργου «Επέκταση – Εκσυγρονισμός εκθετηρίου Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης Παρανεστίου και δορυφορικών εγκαταστάσεων.13/06/2014
13/201486/2014Δωρεάν παραχώρηση εξοπλισμού αστροφωτογράφισης στην Β/βάθμια σχολική επιτροπή Δήμου Παρανεστίου13/06/2014
13/201487/2014Εγκριση η μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιϊα Τ.Κ. Πτελέας»13/06/2014
13/201488/2014Εγκριση η μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Νικηφόρου»13/06/2014
13/201489/2014Εγκριση η μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιϊα από οικία Σακαλίδη προς κέντρο οικισμού Πλατανόβρυσης»13/06/2014
13/201490/2014Ορισμός Δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Οργανο (Σ.Τ.Ο.) στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας.13/06/2014
13/201491/2014Εγκριση για οικονομική ενίσχυση του συνδημότη μας Μαυρομιχάλη Στέλιου για την καταστροφή της οικίας του λόγω πυρκαγιάς13/06/2014
13/201492/2014Αποδοχή ποσού 10932,06 € για επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων για το Α΄ εξάμηνο13/06/2014
13/201493/2014Έγκριση της 9ης και 10ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014.13/06/2014
13/201494/2014Καθορισμός θερινών βοσκών για μολυσμένες εκτροφές βοοειδών στην περιοχή Παρανεστίου13/06/2014
13/201495/2014Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα για επίλυση διαφόρων θεμάτων του Δήμου στα υπουργεία.13/06/2014
16/201496/2014Αποδοχή ένταξης, αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση προΰπολογισμού 2014 και απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2014 του Δ.Παρανεστίου, του έργου « Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του εκθετηρίου Τ.Κ. Πτελέας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 186897 του Προγράμματος LEADER Ν.Δράμας.1/08/2014
20/2014103/2014Πρακτικό Εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου7/09/2014
20/2014104/2014Πρακτικό εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής7/09/2014
20/2014105/2014ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού εκλογής εκπροσώπων ?ηµοτικού Συµβουλίου ?ήµου Παρανεστίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.?. ΑΜΘ7/09/2014
21/2014106/2014Απόψεις Δημ. Συμβουλίου επι των περιορισμών της βοσκής στο Δ.Δ.Σ Περιβλέπτου-Πολυκάρπου περιόδου 2015-2024.27/09/2014
21/2014107/2014Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου από 01/10/2014 και εφεξής.27/09/2014
21/2014108/2014Έγκριση έκθεσης σόδων – εξόδων Β’ τριμήνου (01/04/2014 – 30/06/2014) προΰπολογισμού 2014.27/09/2014
21/2014109/2014Έγκριση της 15ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014.27/09/2014
21/2014110/2014Αποδοχή Ένταξης, Αποδοχή Χρηµατοδότησης, 16η Αναµόρφωση Προΰπολογισµού οικ. Έτους 2014 και Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων 2014 του ?.Παρανεστίου, του έργου «?ιαµόρφωση χώρου πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του Εκθετηρίου Τ.Κ. Πτελέας», µε κωδικό ΟΠΣΑΑ 186897 του Προγράµµατος LEADER Νοµού ?ράµας .27/09/2014
21/2014111/2014Αποδοχή χρηματοδότησης 23.000,00€ και 1 7η Αναμόρφωση Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014 για την πραγματοποίηση προγράμματος γνωριμίας των νέων με τον αθλητισμό και τις αρχές του Ολυμπιακού Ιδεώδες και την διοργάνωση των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου.27/09/2014
21/2014112/2014Έγκριση της 1 8ης Αναμόρφωση Προΰπολογισμού οικ. Έτους 201427/09/2014
21/2014113/2014Έγκριση της 19ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014.27/09/2014
21/2014114/2014Αποδοχή ένταξης, αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 61.500,00€ και 20η Αναμόρφωση Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014 για την υλοποίηση της πράξης « Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Παρανεστίου».27/09/2014
21/2014115/2014Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15.000,00€ για την υλοποίηση του Προγράμματος Κοινωνικής Πρόνοιας και έγκριση της 21 ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014.27/09/2014
21/2014116/2014Αποδοχή ποσού για ειδική εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων και 22η αναμόρφωση προΰπολογισμού εσόδων και εξόδων 2014.27/09/2014
21/2014117/2014Ψήφιση πιστώσεων ΚΑ 00/6431.01 ποσού 19825.02 € και 00/6431.02 ποσού 15010. 38 € , έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για το έργο «Ενέργειες συνολικής προβολής - προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου» .27/09/2014
21/2014118/2014Έγκριση συνδιοργάνωσης των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους έτους 2014 και ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00€ για την κάλυψη δαπανών.27/09/2014
21/2014119/2014Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για των επιμνημόσυνων δεήσεων στις τοπικές κοινότητες της Δ.Ε. Νικηφόρου του Δήμου και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 00/6443.01 .27/09/2014
21/2014120/2014Έγκριση δαπανών μετακίνησης υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους.27/09/2014
21/2014121/2014Έγκριση σύστασης Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους για το έργο « Οδοποΐια Τ.Κ. Ψηλή Ράχης».27/09/2014
21/2014122/2014Έγκριση χορήγηση σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας στην Δήμαρχο.27/09/2014
21/2014123/2014Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. του υποέργου 1 : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του υποέργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ.27/09/2014
21/2014124/2014Έγκριση πραγματοποίησης συσσιτίων για τους άπορους στην Δ.Ε. Νικηφόρου και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15/6481.01.27/09/2014
21/2014125/2014Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές για το έτος 2014.27/09/2014
21/2014126/2014Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2014.27/09/2014
21/2014127/2014Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2014.27/09/2014
21/2014128/2014Ορισμός δημοτικού συμβούλου και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2014.27/09/2014
21/2014129/2014Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή διαγωνισμών εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2014.27/09/2014
21/2014130/2014Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1418/84 για το έτος 2014.27/09/2014
21/2014131/2014Ορισμός - Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το 2014.27/09/2014
21/2014132/2014Συγκρότηση επιτροπής για την άδεια εγκατάστασης ατόμων εκδιδομένων με αμοιβή (αρθρ.3 παρ.2 Ν.2734/1999).27/09/2014
21/2014133/2014Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης27/09/2014
21/2014134/2014Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.27/09/2014
21/2014135/2014Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Α/βάθμιας εκπαίδευσης».27/09/2014
21/2014136/2014Αντικατάσταση µελών ?.Σ. του Ν.Π.?.?. µε την επωνυµία «Σχολική επιτροπή B/βάθµιας εκπαίδευσης».27/09/2014
21/2014137/2014Ορισμός διοικητικού συμβουλίου ΝΠΔΔ «Νομικό πρόσωπο Κοινωνικής αλληλεγγύης, προσχολικής αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου».27/09/2014
21/2014138/2014Ορισµός µελών ?.Σ. για την διαχειστική επιτροπή του ΚΠΕ27/09/2014
21/2014139/2014Ορισμός Δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Οργανο (Σ.Τ.Ο.) στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας.27/09/2014
21/2014140/2014Ορισμός μελών για την επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς του Δήμου Παρανεστίου Π.Ε. Δράμας, του άρθρου 3 παρ. 6 του ΠΔ 51/2006.27/09/2014
21/2014141/2014Ορισμός εκπροσώπου στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας .27/09/2014
21/2014142/2014Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης με διακριτικό τίτλο «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα».27/09/2014
21/2014143/2014Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή κινητών πραγματων του Δήμου (παροχή γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο αρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06)27/09/2014
21/2014144/2014Εγκριση προγραµµατικής σύµβασης και ορισµός µελών στην επιτροπή παρακολούθησης για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης µε τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Παρθένου ?άσους Παρανεστίου 2014» µε την Περιφ/κή Ενότητα ?ράµας και σύσταση οργανωτικής επιτροπής .27/09/2014
21/2014145/2014Εγκριση µετάβσης ?ηµάρχου στην Αθήνα για επίσκεψη Υπουργείων27/09/2014
21/2014146/2014Εκλογή αντιπροσώπου στον ΣΔΙΠΕ για την πενταετία 01/09/2014- 31/08/2019 σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και τις διατάξεις του Ν. 3852/201027/09/2014
21/2014147/2014Εγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη Γεώτρησης στη θέση Ξερά μοναστήρια Τ.Κ. Αδριανής».27/09/2014
22/2014148/2014Τροποποίηση της αριθ. 144/2014 απόφασης του ?ηµ. Συµβουλίου για την Εγκριση προγραµµατικής σύµβασης και ορισµός µελών στην επιτροπή παρακολούθησης για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης µε τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου ?άσους Παρανεστίου 2014» µε την Περιφέρεια ΑΜΘ , το Φορέα ?ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και την Κοινωφελή ?ηµοτική Επιχείρηση Παρανεστίου και σύσταση οργανωτικής επιτροπής 7/10/2014
23/2014149/2014Εγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιϊα Τοπ. Κοινότητας Ψηλής Ράχης ».7/11/2014
23/2014150/2014Εγκριση Δικηγορικής αμοιβής, για την εκδίκαση της αγωγής του υπαλλήλου Παρτσαλίδη Χρήστου , ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.7/11/2014
23/2014151/2014Εγκριση ή μη της σύνταξης έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου (01/07/2014 έως 30/09/2014) προΰπολογισμού 20147/11/2014
23/2014152/2014Εγκριση ή μη της 23ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 20147/11/2014
23/2014153/2014Εγκριση Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του αναδόχου Κούστα Στέργιου.7/11/2014
23/2014154/2014Εγκριση Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Παρανεστίου.7/11/2014
23/2014155/2014Εγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιϊα Τοπ. Κοινότητας Πτελέας». Τροποποίηση της Τεχνικής Μελέτης του Έργου : «Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του εκθετηρίου Τ.Κ Πτελέας », με κωδικό ΟΠΣΑΑ 186897 του Προγράμματος LEADER Νομού Δράμας και εξουσιοδότηση υπογραφής στην Δήμαρχο του Δ.Παρανεστίου, της τροποποίησης της σύμβασης, με την Αναπτυξιακή του Νομού Δράμας7/11/2014
23/2014156/2014Έγκριση, της κλήρωσης των δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των έργων και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής των έργων, με τον αντίστοιχο Δημοτικό Σύμβουλο ».7/11/2014
23/2014157/2014Εγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιϊα Τοπ. Κοινότητας Πτελέας».7/11/2014
23/2014158/2014Εγκριση Τεχνικού προγράµµατος έτους 2015 του ?ήµου Παρανεστίου.7/11/2014
23/2014159/2014Αίτηµα προς την Τεχνική Υπηρεσία του ?ήµου ?ράµας ως ?ιευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞ?ΤΕΡΙΚΟΥ ?ΙΚΤΥΟΥ Υ?ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΓ?Ν ΒΑΓΙΑ» για τον προσδιορισµό ύψους περικοπής εργολαβικού ανταλλάγµατος για τα µη αποκαταστάσιµα ελαττώµατα, (µε την προϋπόθεση ότι θεωρείται αποδεκτή η διαµορφωθείσα κατάσταση), σε εφαρµογή των άρθρων 60 και 176 του Ν.3669/20087/11/2014
23/2014160/2014Διακοπή λειτουργίας των παιδικών χαρών του ?ήµου7/11/2014
23/2014161/2014Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στον άπορο δημότη μας7/11/2014
23/2014162/2014Ανάκληση της αριθ. 140/2014 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου και ορισμός νέων μελών «Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων για τους παραγωγούς του Δήμου Παρανεστίου» .7/11/2014
23/2014163/2014Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην ομάδα διαχείρισης και εποπτείας του δικτύου του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.7/11/2014
23/2014164/2014Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 15ης Πανελλαδικής γιορτής Ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών και της Διεθνής συνάντησης για τα 20 χρόνια «Πελίτι»7/11/2014
23/2014165/2014Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη Γ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Δράμας «ΔΡΑΣΗ».7/11/2014
23/2014166/2014Τροποποίηση της αριθ.107/2014 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού υπολόγου για την διαχείρηση των Τραπεζικών λογ/σμών του Δήμου ως προς το αναπληρωματικό μέλος.7/11/2014
23/2014167/2014Τροποποίηση της αριθ.68/2014 απόφασης του Δ.Σ. για τη ρύθμιση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4257/2014 και του Ν.4304/2014.7/11/2014
23/2014168/2014«Κατανομή βοσκοτόπων στο Δήμο Παρανεστίου».7/11/2014
24/2014169/2014Εγκριση δαπανών εκδηλώσεων τελετών μνήμης σφαγιασθέντων κατοίκων περιόδου 1941 της Δ.Ε. Νικηφόρου15/11/2014
24/2014170/2014Εγκριση ή μη της 24ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 201415/11/2014
24/2014171/2014Εγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για επίσκεψη Υπουργείων15/11/2014
25/2014172/2014Έγκριση προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων έτους 2015 ?ήµου Παρανεστίου.15/11/2014
26/2014173/2014«Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Περίφραξη και διαµόρφωση Αύλειου χώρου πρώην ?ηµοτικού Σχολείου Α.Θόλου »30/11/2014
26/2014174/2014«Εγκριση η µη του 2ου ΑΠΕ του υποέργου 1 «Ανακαίνηση –επισκευή κτηριακών εγκαταστάσεων του έργου «?ηµιουργία υποδοµής φιλοξενίας ειδικών οµάδων στο πλαίσιο της περιβαντολικής εκπαίδευσης στον οικισµό ?Ε Μεσοχωρίου»30/11/2014
26/2014175/2014Εγκριση η µη παράτασης προθεσµίας 60 ηµερών υλοποίησης του υποέργου 1 «Ανακαίνιση –επισκευή κτηριακών εγκαταστάσεων του έργου «?ηµιουργία υποδοµής φιλοξενίας ειδικών οµάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισµό ?Ε Μεσοχωρίου30/11/2014
26/2014176/2014Εγκριση ή µη της Α΄αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικον. έτους 2014 του ΝΠ?? Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του ?ήµου Παρανεστίου.30/11/2014
26/2014177/2014Εγκριση ή µη της 25ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού οικον. έτους 2014 και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α 00/6117.05.30/11/2014
26/2014178/2014Εγκριση ή µη των ?απανών Αγώνων Βουνού Παρθένου ?άσους Παρανεστίου.30/11/2014
26/2014179/2014Εγκριση της µελέτης και την υποβολή για οριστική ένταξη και χρηµατοδότηση του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων ?Ε Παρανεστίου30/11/2014
26/2014180/2014Εγκριση διαγραφής οφειλών από ?ηµοτικά τέλη και δικαιώµατα από τους φορολογικούς καταλόγους του ?ήµου.30/11/2014
26/2014181/2014Εγκριση κανονισµού λειτουργίας λαϊκής αγοράς στην έδρα του ?ήµου Παρανεστίου.30/11/2014
26/2014182/2014Καθορισµός ηµερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών.30/11/2014
26/2014183/2014Λύση της κοινωφελούς επιχείρησης του ?ήµου µε την επωνυµία «Κοινωφελής ?ηµοτική Επιχείρηση Παρανεστίου», ορισµός εκκαθαριστών και µεταφορά του προσωπικού 30/11/2014
26/2014184/2014Αποδοχή και κατανοµή ποσού 10.932,06 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους ΚΑΠ για το έτος 2014.30/11/2014
26/2014185/2014Συµπλήρωση της αριθ. 114/2014 απόφασης του ?.Σ. , καθορισµός τρόπου διενέργειας-εκτέλεσης για την υλοποίηση της πράξης «?ιαχείρηση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ?. Παρανεστίου» και εγγραφή της στο τεχνικό πρόγραµµα έτους 2014.30/11/2014
26/2014186/2014Υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ?ήµου και ?ΙΑΑΜΑΘ ΑΕ για την λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν. 2939/2001 και βελτίωσης µεθοδολογίας διαχείρισης του-Υποστηρικτικές ενέργειες του ?ήµου Παρανεστίου και ορισµός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακουλούθησης της σύµβασης30/11/2014
27/2014187/2014Εγκριση της 27ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού Οικον. έτους 201418/12/2014
27/2014188/2014Εγκριση της 28ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού Οικον. έτους 201418/12/2014
27/2014189/2014Εγκριση Δικηγορικής αμοιβής, για την εκδίκαση της αγωγής εξι απασχολούμενων στο πρόγραμμα (stage) , ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας.18/12/2014
27/2014190/2014Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους καθαριότητας στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Παρανεστίου18/12/2014
27/2014191/2014Εγκριση µετάβασης ?ηµάρχου στην Αθήνα και ψήφιση πίστωσης.18/12/2014
27/2014192/2014Ανάκληση της αριθ. 161/2014 απόφασης του ΔΣ18/12/2014
27/2014193/2014Εγκριση της 26ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού Οικον. έτους 201418/12/2014
27/2014194/2014Εγκριση δαπανών λειτουργίας συσσιτίων18/12/2014
27/2014195/2014Ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών.18/12/2014
27/2014196/2014Ψήφιση πίστωσης του ΚΑ 15/6474.03 και έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση προγράμματος γνωριμίας νέων με τον αθλητισμό και τις αρχές του Ολυμπιακού ιδεώδους και την διοργάνωση των αγώνων βουνού παρθένου δάσους Παρανεστίου18/12/2014
27/2014197/2014Εγκριση επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών και δικαιωμάτων σε φορολογούμενους δημότες.18/12/2014
27/2014198/2014Καθορισμός βοσκήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Παρανεστίου (οικισμό Πολυνερίου) στον κτηνοτρόφο Λαγάκη Βασίλειο18/12/2014
27/2014199/2014Παραχώρηση ή μη της χρήσης του Δημοτικού σχολείου Πλατανιάς στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατανιάς «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ18/12/2014
27/2014200/2014Υποβολή πρότασης του ?ήµου Παρανεστίου στα πλαίσια σύµπραξης µε τον ?ήµο ?οξάτου στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «ψηφιακή σύγκλυση» και συγκεκριµένα στην πρόσκληση µε κωδικό 42: «Ανακληθέντα έργα ΤΠΕ από το Ε.Π. Ψ.Σ.. – σε στάδιο κατακύρωσης σύµβασης» και έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του έργου.18/12/2014
27/2014201/2014Έγκριση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου έτους 2015.18/12/2014
27/2014202/2014Χορήγηση άδειας επέμβασης στον περιβάλλοντα χώρο του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.18/12/2014
28/2014203/2014Εγκριση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ?ράσης έτους 2015.18/12/2014
29/2014204/2014Έγκριση δαπάνης εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου30/12/2014
29/2014205/2014Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών για την διαγραφή η μη οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους.30/12/2014
30/2014206/2014Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και Θέρμανσης31/12/2014