Αποφάσεις Δημ.Συμβουλίου

ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Εμφάνιση Αποφάσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα
Αρ.ΣυνεδρίασηςΑρ.ΑπόφασηςΘέμα ΑπόφασηςΗμερομηνίαΑπόφαση
05/201326/2013Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς κτηνοτροφικές μονάδες Τ.Κ. Πλατανόβρυσης» ποσού 5.979,00 ευρώ14/03/2013
05/201325/2013Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 201314/03/2013
05/201324/2013Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Ύδρευση Οικισμών Δήμου Παρανεστίου» συνολικού προϋπολογισμού 518.500,00 ευρώ και ψήφιση πίστωσης14/03/2013
04/201323/2013Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς Δ.Ε. Παρανεστίου» προϋπολογισμού 6.795,40 ευρώ8/03/2013
04/201322/2013Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «καφέ – ψητοπωλείο» στην Τ.Κ. Πλατανιάς του Λύρατζη Σταύρου του Πασχάλη8/03/2013
04/201321/2013Ανάκληση της αριθμ. 70/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και απευθείας ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τ.Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» προϋπολογισμού 12.630,00 ευρώ8/03/2013
04/201320/2013Ανάκληση της αριθμ. 66/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και απευθείας ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ Τ.Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» προϋπολογισμού 5.499,00 ευρώ8/03/2013
04/201319/2013Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ8/03/2013
04/201318/2013Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων του Δήμου Παρανεστίου, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ8/03/2013
04/201317/2013Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, προϋπολογισμού 49.000,00 ευρώ8/03/2013
04/201316/2013Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «επισκευή και συντήρηση οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου», προϋπολογισμού 53.388,90 ευρώ8/03/2013
04/201315/2013Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας υλικών λατομείου Δήμου Παρανεστίου, προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ8/03/2013
04/201314/2013Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης Δήμου Παρανεστίου, προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ8/03/2013
04/201313/2013Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ8/03/2013
04/201312/2013Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης απόδοσης κρατήσεων8/03/2013
04/201311/2013Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης συνεχιζόμενων έργων έτους 20128/03/2013
04/201310/2013Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 20138/03/2013
03/20139/2013Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του υποέργου 1 με τίτλο "Ανακατασκευή επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων" του έργου με τίτλο "Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου" και ψήφιση πίστωσης25/02/2013
03/20138/2013Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 201325/02/2013
02/20137/2013Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Παρανεστίου, έτους 20135/02/2013
01/20136/2013Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης της προμήθειας υγρών καυσίμων – ελαιολιπαντικών του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 201325/01/2013
01/20135/2013Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας του Δήμου Παρανεστίου25/01/2013
01/20134/2013Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου (01-10-2012/31-12-2012) προϋπολογισμού έτους 201225/01/2013
01/20133/2013Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για το έτος 201325/01/2013
01/20132/2013Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 201325/01/2013
01/20131/2013Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής25/01/2013
6/201327/2013Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου υποέργου 1 με τίτλο Ανακαίνιση επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων : « Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»12/04/2013
6/201328/2013Ανάκληση της αριθμ.98/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση επεκτάσεων – μετατοπίσεων δικτύων ΦΟΠ»12/04/2013
6/201329/2013Έγκριση πρακτικών διενεργηθέντος διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Παρανεστίου 12/04/2013
6/201330/2013Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου12/04/2013
6/201331/2013Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης12/04/2013
6/201332/2013Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δήμου Παρανεστίου12/04/2013
6/201333/2013Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου12/04/2013
6/201334/2013Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου12/04/2013
6/201335/2013Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών λατομείου12/04/2013
6/201336/2013Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος «κομμωτήριο» επί του οικισμού Παρανεστίου της Ταχτσίδου Κωνσταντίας του Προδρόμου. 12/04/2013
6/201337/2013Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 110/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας και ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο12/04/2013
6/201338/2013Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 111/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας και ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο12/04/2013
6/201339/2013Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την παράσταση του στις 01-11-2013 στο Ειρηνοδικείο Δράμας και σε κάθε αναβολή της.12/04/2013
6/201340/2013Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την παράσταση του στο Διοικητικό Εφετείο Θράκης και σε κάθε αναβολή της.12/04/2013
6/201341/2013Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ.103/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας και ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο.12/04/2013
6/201342/2013Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ.104/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας και ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο.12/04/2013
6/201343/2013Απευθείας ανάθεση της γεωλογικής μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Πρασινάδας» προϋπολογισμού 6.000,00€. 12/04/2013
6/201344/2013Απευθείας ανάθεση της γεωλογικής μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Ψηλής Ράχης» προϋπολογισμού 6.675,00€. 12/04/2013
6/201345/2013Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την κάλυψη των εν γένει αναγκών επίδοσεως του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2013.12/04/2013
6/201346/2013Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2013. 12/04/2013
6/201347/2013Σύνταξη έκθεσης εξόδων-εσόδων Α' τριμήνου (01-01-2013/31-03-2013) προϋπολογισμού έτους 2013.12/04/2013
6/201348/2013Αποδοχή ή μη δωρεάς ποσοστού αγροτεμαχίων και οικοπέδων στον οικισμό Ψηλής Ράχης της Κοτζακίδου Παρθένας του Κυριάκου προς τον Δήμο Παρανεστίου12/04/2013
6/201349/2013Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Αδριανής», προϋπολογισμού 12.543,00€.12/04/2013
7/201350/2013Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: « Οδοποιία Δήμου Παρανεστίου». 26/04/2013
7/201351/2013Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: « Ύδρευση Οικισμών Δήμου Παρανεστίου». 26/04/2013
7/201352/2013Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Παρανεστίου, προϋπολογισμού 6.300,00€».26/04/2013
7/201353/2013Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Δ.Ε. Παρανεστίου», προϋπολογισμου 6.300,00€.26/04/2013
7/201354/2013 Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 201326/04/2013
7/201355/2013Ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" προϋπολογισμού 835.170,00€26/04/2013
7/201356/2013Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας Δήμου Παρανεστίου.26/04/2013
7/201357/2013Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Περίφραξη και διαμόρφωση αύλειου χώρου πρώην Δ.Σχολείου Άνω Θόλου», προϋπολογισμου 8.512,00€26/04/2013
8/201358/2013Έγκριση απολογισμού Δήμου Παρανεστίου οικονομικού έτους 2012.10/06/2013
8/201359/2013Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Παρανεστίου.10/06/2013
8/201360/2013Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013. 10/06/2013
8/201361/2013Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Παρανεστίου», προϋπολογισμού 12.511,00€.10/06/2013
8/201362/2013Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Αδριανής», προϋπολογισμό 64.110,00€.10/06/2013
8/201363/2013Έγκριση επεκτάσεων – μετατοπίσεων δικτύων ΦΟΠ10/06/2013
8/201364/2013Έγκριση άδειας μουσικών οργάνων του καταστήματος «καφενείο- κυλικείο» της Γιόφτσιου Γεσθημανής.10/06/2013
8/201365/2013Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για την εξώδικη-δικαστική απόδοση πόρων υπέρ του Δήμου μας από την πώληση δασικών προϊόντων, ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας και απαιτούντος εξειδικευμένων γνώσεων.10/06/2013
8/201366/2013Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος μετά από έρευνα σε εθνική, κοινοτική, διεθνή νομοθεσία και νομολογία να συντάξει μελέτη για την πλήρη εκμετάλλευση εκ μέρους του Δήμου...10/06/2013
8/201367/2013Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος μετά από έρευνα σε εθνική, κοινοτική, διεθνή νομοθεσία και νομολογία να συντάξει μελέτη σχετική με τις εν γένει εξιώσεις-διακιώματα του Δήμου μας..10/06/2013
8/201368/2013Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για την εξώδικη-δικαστική επίτευξη μη καταλογισμού σε βάρος του Δήμου, δαπάνης του έργου Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευση στη θέση πηγών Βάγια...10/06/2013
8/201369/2013Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για την σύνταξη και υποβολή αναφορά προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας και προς τον Υπουργό Υγείας σχετική με το έργο "Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών Βάγια...10/06/2013
8/201370/2013Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για την σύνταξη και υποβολή αναφορά προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και προς τον Υπουργό ΠΕ.ΚΑ. σχετική με το έργο "Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών Βάγια...10/06/2013
8/201371/2013Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για την σύνταξη και υποβολή αναφοράς στην Εισαγγελία Δράμας και υπομνήματος προς τον ανακριτή για την υπόθεση του έργου "Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών Βάγια...10/06/2013
8/201372/2013Ανάκληση της αριθμ. 57/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Περίφραξη και διαμόρφωση αύλειου χώρου πρώην Δ.Σχολείου Άνω Θόλου», προϋπολογισμου 8.512,00€10/06/2013
9/201373/2013Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Β' τριμήνου (01-04-2013/30-06-2013) προϋπολογισμού17/07/2013
9/201374/2013Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013. 17/07/2013
9/201375/2013Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Παρανεστίου», προϋπολογισμού 7.000,00€17/07/2013
9/201376/2013Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση δημοτικών σχολείων Τ.Κ. Πλατανόβρυσης», προϋπολογισμού 4.739,00€.17/07/2013
9/201377/2013Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Δ.Ε. Παρανεστίου», προϋπολογισμού 10.000,00€.17/07/2013
9/201378/2013Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 10.925,00€17/07/2013
9/201379/2013Απευθείας ανάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης για την υλοποίηση του έργου «Γεώτρηση στα Ξερά Μοναστήρια», προϋπολογισμού 1.230,00€17/07/2013
9/201380/2013Απευθείας ανάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΕΗ Μεσοχωρίου», προϋπολογισμού 1.845,00€.17/07/2013
9/201381/2013Απευθείας ανάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης», προϋπολογισμού 7.675,00€17/07/2013
9/201382/2013Απευθείας ανάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Πρασινάδας», προϋπολογισμού 7.000,00€.17/07/2013
9/201383/2013Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο « Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Δ.Ε. Παρανεστίου» προϋπολογισμού 6.300,00€.17/07/2013
9/201384/2013Έγκριση τοποθέτησης 1 Φ/Σ στην Αδριανή και ηλεκτροδότησης αντλιοστασίου Συνοριακής Αστυνομίας Παρανεστίου.17/07/2013
10/201385/2013Ανάκληση της αριθμ.55/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί "Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο "Επέκταση ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ...9/08/2013
10/201386/2013Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Καθαρισμός χειμάρρων Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.376,00€.9/08/2013
10/201387/2013 Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου οικισμού Μαυροκορδάτου Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 6.315,00€. 9/08/2013
10/201388/2013Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη θέση Πελεκητή και Θαμνωτό Τ.Κ. Πλατανιάς », προϋπολογισμού 10.333,00€9/08/2013
10/201389/2013Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση – κατασκευή περίφραξης αύλειου χώρου παιδικής χαράς Τ.Κ. Πλατανιάς », προϋπολογισμού 6.149,00€9/08/2013
10/201390/2013Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Νικηφόρου », προϋπολογισμού 5.191,00€. 9/08/2013
10/201391/2013Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Επέκταση ταφόνων στο νεκροταφείο οικισμού Πλατανιάς », προϋπολογισμού 12.620,00€9/08/2013
10/201392/2013Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αδριανής », προϋπολογισμού 8.158,00€.9/08/2013
10/201393/2013Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013. 9/08/2013
10/201394/2013Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων (παντοπωλείο).9/08/2013
10/201395/2013Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο Υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση τμήματος χειμάρρου του έργου Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην θέση Βάγια του τέως Δήμου Νικηφόρου Δράμας» 9/08/2013
10/201396/2013Ανάκληση της αριθμ.78/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 10.925,00€9/08/2013
11/201397/2013Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.13/09/2013
11/201398/2013Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Οδοποιία Τ.Κ. Αδριανής. 13/09/2013
11/201399/2013Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Κατασκευή περίφραξης νεκροταφείου οικισμού Τείχους Τ.Κ. Άνω Πυξαρίου», προϋπολογισμού 10.000,00€13/09/2013
11/2013100/2013Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ. Άνω Πυξαρίου», προϋπολογισμού 4.513,00€.13/09/2013
11/2013101/2013Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Παρανεστίου», προϋπολογισμού 6.300,00€.13/09/2013
11/2013102/2013Έγκριση οριστικού αναδόχου του υποέργου 1 «Ανακοίνωση επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του έργου Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου.13/09/2013
11/2013103/2013Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών Σχολείων Δήμου Παρανεστίου», προϋπολογισμού 12.612,00€.13/09/2013
12/2013104/2013Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 201327/09/2013
12/2013105/2013Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο « ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΠΤΕΛΕΑΣ», προϋπολογισμού 27.978,00€.27/09/2013
13/2013106/2013Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ' τριμήνου(01-07-2013/30-09-2013) προϋπολογισμού έτους 2013.18/10/2013
13/2013107/2013Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ», προϋπολογισμού 35.454,00€.18/10/2013
13/2013108/2013Απευθείας ανάθεση της τοπογραφικής μελέτης για την υλοποίηση του έργου « Ασφαλτόστρωση οδού από οικισμό Καρποφόρου έως οικισμούς Μελισσοχωρίου και Μικροχωρίου», προϋπολογισμού 18.450,00€. 18/10/2013
13/2013109/2013Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη για την υλοποίηση του έργου Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Πρασινάδας18/10/2013
13/2013110/2013Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη για την υλοποίηση του έργου Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης18/10/2013
13/2013111/2013Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013. 18/10/2013
14/2013112/2013Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποβολή αίτησης προς την Εισαγγελία Δράμας για έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας προκειμένου να παραδοθεί ο φάκελος του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση Βάγια του τέως Δήμου Νικηφόρου» και ορισμός πληρεξουσίου για την παραλαβή του φακέλου από τον αποδιδόντα.1/11/2013
14/2013113/2013Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να υποβάλλει στην Εισαγγελία Δράμας, συμπληρωματικά στοιχεία και διορθώσεις επι της τελευταίας μήνυσης του Δήμου μας για το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση Βάγια του τέως Δήμου Νικηφόρου» και να επαναλάβει την δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής και ορισμό πληρεξούσιου και αντικλήτου επι αμφοτερων των μηνύσεων μας, να υποβάλλει αίτημα συσχετισμού των δύο μηνύσεων και να δηλώσει μάρτυρες..1/11/2013
15/2013114/2013Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2014 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Παρανεστίου12/11/2013
15/2013115/2013Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο « Οδοποιία Τ.Κ. Πτελέας»12/11/2013
15/2013116/2013 Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013». 12/11/2013
15/2013117/2013Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος «καφέ – ουζερί» στην Τ.Κ. Αδριανής, της Παναγιωτίδου Σοφίας του Δημητρίου.12/11/2013
15/2013118/2013Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισμό του ιδιαιτέρως σημαντικού για τα συμφέροντα του Δήμου, ζητήματος της δικαστικής/ εξωδικάστικης διεκδίκησης ανταποδοτικών τελών υπέρ του Δήμου από την λειτουργία και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τους Η/Υ σταθμούς που είναι εγκατεστημένοι στα διοικητικά όρια του Δήμου και παραπέμπει στο Δ.Σ. για τον ορισμό αμοιβής του δικηγόρου.12/11/2013
15/2013119/2013Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισμό του ιδιαιτέρως σημαντικού για τα συμφέροντα του Δήμου, ζητήματος για την δικαστική διεκδίκηση αποκατάστασης της ζημίας εις βάρος του Δήμου από την πλημμελή κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών Βάγια του τέως Δήμου Νικηφόρου» και παραπέμπτει στο Δ.Σ. για τον ορισμό αμοιβής του δικηγόρου.12/11/2013
16/2013120/2013Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωλογική μελέτη του έργου με τίτλο Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Πρασινάδας.25/11/2013
16/2013121/2013 Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωλογική μελέτη του έργου με τίτλο Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης .25/11/2013
16/2013122/2013Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη του έργου εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς δημοτικής κοινότητας Παρανεστίου.25/11/2013
16/2013123/2013Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο « Τοπογραφική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς δημοτικής κοινότητας Παρανεστίου25/11/2013
16/2013124/2013Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Πρινολόφου και Πλατανιάς Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.547,38€25/11/2013
16/2013125/2013Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Αδριανής», προϋπολογισμού 12.629,52€. 25/11/2013
16/2013126/2013Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της τοπογραφικής μελέτης με τίτλο «Βελτίωση –Ασφαλτόστρωση οδού από οικισμό Πλατανιάς έως Ακρόπολη Πλατανιάς», προϋπολογισμού9.840,00€.25/11/2013
16/2013127/2013Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 (25η ).25/11/2013
16/2013128/2013Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.25/11/2013
16/2013129/2013Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΗΔΟΝΟΚΑΣΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 5.871,00€25/11/2013
17/2013130/2013Καθοτισμός των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων-ελαιολιπαντικών για το έτος 201429/11/2013
17/2013131/2013Καθορισμός των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου29/11/2013
18/2013132/2013Εισήγηση της 26ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.16/12/2013
18/2013133/2013-16/12/2013
18/2013134/2013-16/12/2013
18/2013135/2013 Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 201316/12/2013
18/2013136/2013Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ποτίστρας στην Τ.Κ. Ψηλής Ράχης», προϋπολογισμού 11.975,00€.16/12/2013
18/2013137/2013 Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ποτίστρας στην Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 11.975,00€. 16/12/2013
18/2013138/2013Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Τ.Κ. Νικηφόρου»16/12/2013
19/2013140/2013Εισήγηση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2013 και της 29ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 προς το Δημοτικό Συμβούλιο19/12/2013
19/2013141/2013Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών εργασιών και μεταφορών ( υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2014.19/12/2013
19/2013142/2013Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών προμηθειών ( ΕΚΠΟΤΑ ) και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για το έτος 2014.19/12/2013
19/2013143/2013Συγκρότηση Επιτροπής για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ (Ν.3669/2008) για το έτος 2014.19/12/2013
19/2013144/2013 Έγκριση προτάσεων ανάλυψης υποχρεώσης του Δήμου οικ. Έτους 201319/12/2013
19/2013145/2013Μερική ανάκληση της αριθ.99/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο « Συντήρηση –Κατασκευή περίφραξης νεκροταφείου οικισμού Τείχους Τ.Κ. Άνω Πυξαρίου», προϋπολογισμού 9.999,75€.19/12/2013
19/2013146/2013Οριστική παραλαβή της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου « Δημιουργία Υποδομών Φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου Δ.Παρανεστίου19/12/2013