Αποφάσεις Δημ.Συμβουλίου

ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Εμφάνιση Αποφάσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα
Αρ.ΣυνεδρίασηςΑρ.ΑπόφασηςΘέμα ΑπόφασηςΗμερομηνία Απόφαση
10/2012127/2012Έγκριση απολογισμού Δήμου Παρανεστίου έτους 201113/07/2012
09/2012126/2012Ψήφισμα για τη διατήρηση χορήγησης του επιδόματος παραμεθορίων στους δημοσίους υπαλλήλους του Ν. Δράμας29/06/2012
09/2012125/2012Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγής συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217-παρ.3)29/06/2012
09/2012124/2012Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. λόγω αναθεώρησης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"29/06/2012
09/2012123/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ WC ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΠΟΤΑΜΩΝ"29/06/2012
09/2012122/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ"29/06/2012
09/2012121/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟ ΠΑΓΚΑΛΟΥ"29/06/2012
09/2012120/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση οδών προς δασικές περιοχές Δήμου Παρανεστίου"29/06/2012
09/2012119/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Αδριανής"29/06/2012
09/2012118/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Πτελέας"29/06/2012
09/2012117/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Έργα διαμορφώσεων νέου νεκροταφείου Δ.Δ. Νικηφόρου"29/06/2012
09/2012116/2012Τροποποίηση της υπ" αριθμ. 5/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης του έργου "Επέκταση - Εκσυγχρονισμός Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης Παρανεστίου και δορυφορικών εγκαταστάσεων" στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007 - 201329/06/2012
09/2012115/2012Αντικατάσταση μέλους Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου29/06/2012
09/2012114/2012Λήψη απόφασης για επίλυση αιτήματος δημότη Κρόκου Μανώλη29/06/2012
09/2012113/2012Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Τεμένους στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τεμένους "ο Προφήτης Ηλίας"29/06/2012
09/2012112/2012Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στον οικισμό Μεσοχωρίου της Τ.Κ. Παρανεστίου για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων του Αθανασιάδη Αναστασίου του Νικολάου29/06/2012
09/2012111/2012Α" τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου (Κ.Δ.Ε.Π.)29/06/2012
09/2012110/2012Ορισμός Ελεγκτών για τακτικό Διαχειριστικό έλεγχο ισολογισμών λήξης των πρώην κοινωφελών επιχειρήσεων Παρανεστίου (Κ.Δ.Ε.Π.) και Νικηφόρου (Κ.Δ.Ε.Ν.) από 1/1/2011 μέχρι 15/6/2011 καθώς και ισολογισμού λήξης της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης Παρανεστίου (Κ.Δ.Ε.Π.) από 16/6/2011 έως 31/12/201129/06/2012
09/2012109/2012Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 του υποέργου 1 με τίτλο «Ανακαίνιση – Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του έργου με τίτλο "Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου"29/06/2012
09/2012108/2012Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.800,00 ευρώ για δράσεις Πολιτικής Προστασίας και κατανομή ποσού29/06/2012
09/2012107/2012Επιχορήγηση συλλόγων και ψήφιση πίστωσης29/06/2012
09/2012106/2012Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων έκδοσης άδειας ταφής στον Μποϊνίδη Νικόλαο29/06/2012
09/2012105/2012Διαγραφή οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους29/06/2012
09/2012104/2012Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012 και καταβολή ετήσιας εισφοράς 2012 στην ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε.29/06/2012
09/2012103/2012Έγκριση εσόδων - εξόδων Α" τριμήνου προϋπολογισμού 201229/06/2012
08/2012102/2012Έγκριση δαπανών φιλοξενίας του γερμανού Κοινοβουλευτικού Υφυπουργού κυρίου Fuchtel, στα πλαίσια του διημέρου forum με θεματικό αντικείμενο τις νέες μορφές τουρισμού19/05/2012
08/2012101/2012Έγκριση διάθεσης ιδίας συμμετοχής για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου "Ενέργειες συνολικής προβολής – προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου", αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού19/05/2012
08/2012100/2012Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 201219/05/2012
08/201299/2012Προγραμματισμός προσλήψεων εποχιακού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για κάλυψη εκτάκτων αναγκών έτους 201219/05/2012
08/201298/2012Επιχορήγηση συλλόγων και ψήφιση πίστωσης19/05/2012
08/201297/2012Χορήγηση επιδόματος στους υπαλλήλους που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2011 για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών και τροποποίηση προϋπολογισμού19/05/2012
07/201296/2012Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στην ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΣΤΟΣ - ΜΕΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ30/04/2012
07/201295/2012Θέμα Απόφασης30/04/2012
07/201294/2012Θέμα Απόφασης30/04/2012
07/201293/2012Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 201230/04/2012
07/201292/2012Εκπόνηση υδραυλικής και τοπογραφικής μελέτης των χειμμάρων του έργου "Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου στη θέση "Βάγια" του Δήμου Νικηφόρου Δράμα"30/04/2012
07/201291/2012Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση Βατότητας Οδού πρόσβασης στην λατομική ζώνη Δράμας (Περιοχή Νικηφόρου)"30/04/2012
07/201290/2012Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή αρδευτικού δικτύου αγροκτήματος Αδριανής και μεταφορά νερού στην κτηνοτροφική ζώνη του αγροκτήματος Αδριανής Β’ Φάση"30/04/2012
07/201289/2012Συμμετοχή του Δήμου σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ με σκοπό την υποβολή της πρότασης υλοποίησης ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης30/04/2012
07/201288/2012Έγκριση δαπανών για τους ενδεείς την περίοδο του Πάσχα30/04/2012
07/201287/2012Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 201230/04/2012
07/201286/2012Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2012 Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας30/04/2012
07/201285/2012Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Κ. Θόλου, στην περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό σύμφωνα με το τοπογραφικό του Ευάγγελου Παντελή, Τοπογράφο Μηχανικό30/04/2012
06/201284/2012(αναμένεται)6/04/2012
06/201283/2012(αναμένεται)6/04/2012
06/201282/2012Επιχορήγηση συλλόγων και ψήφιση πίστωσης6/04/2012
06/201281/2012Αποδοχή ποσού 50.000 ευρώ της πράξης "Τεχνική βοήθεια για το Δήμο Παρανεστίου" και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 20126/04/2012
06/201280/2012Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 20126/04/2012
06/201279/2012Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, ποσού 826,16 ευρώ6/04/2012
06/201278/2012Ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση "Πελίτι"6/04/2012
06/201277/2012Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για ενδεείς δημότες για την περίοδο του Πάσχα και ψήφιση πίστωσης6/04/2012
05/201276/20123ο EKTAKTO ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ»26/03/2012
05/201275/20122ο EKTAKTO ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΔΗ – ΣΑΒΒΙΔΗ – ΚΑΤΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»26/03/2012
05/201274/20121ο EKTAKTO ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΥΡΟΥΣ Δ.Δ. ΠΥΞΑΡΙΟΥ»26/03/2012
05/201273/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ»26/03/2012
05/201272/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ»26/03/2012
05/201271/2012Έγκριση 2ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης και λόγω αλλαγής ΦΠΑ από 19% σε 23% του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΛΥΣΥΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».26/03/2012
05/201270/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΤΑ ΟΤ 17,24,36,37,38 ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»26/03/2012
05/201269/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤ 17 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ»26/03/2012
05/201268/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ»26/03/2012
05/201267/2012Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Προσοτσάνης για ανταλλαγή μηχανημάτων – αυτοκινήτων των δύο Δήμων26/03/2012
05/201266/2012Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας για την από κοινού εκτέλεση εργασιών με χρήση μηχανημάτων της Περιφέρειας26/03/2012
05/201265/2012Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στην Τ.Κ. Αδριανής για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην εταιρεία ΒΡΑΔΕΛΗ ΚΑΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.26/03/2012
05/201264/2012Γνωμοδότηση για την χορήγηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών στην περιοχή Διποτάμων και Θόλου, του Γεωργίλα Ιωάννη26/03/2012
05/201263/2012Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στην Τ.Κ. Πλατανιάς για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων του Βασιλειάδη Αναστασίου26/03/2012
05/201262/2012Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στην Τ.Κ. Πλατανιάς για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων του Μυλωνά Ιωάννη26/03/2012
05/201261/2012Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στην Τ.Κ. Σίλης για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων του Λαζαρίδη Νικόλαου του Γεωργίου26/03/2012
05/201260/2012Έγκριση Απολογισμού Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας 201126/03/2012
05/201259/2012Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 201126/03/2012
05/201258/2012Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 201126/03/2012
05/201257/2012Λήψη απόφασης για συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά26/03/2012
05/201256/2012Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων του Δήμου26/03/2012
05/201255/2012Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων26/03/2012
05/201254/2012Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 201226/03/2012
05/201253/2012Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012 και Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 201226/03/2012
05/201252/2012Διαγραφή οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Νικηφόρου26/03/2012
05/201251/2012Έγκριση δαπανών εκδήλωσης Καθαρής Δευτέρας26/03/2012
05/201250/2012Αποδοχή χρηματοδότησης και κατανομή Α’ δόσης ΚΑΠ έτους 2012 στις σχολικές επιτροπές26/03/2012
04/201249/2012Επιχορήγηση συλλόγου ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δράμας «Ο Πήγασος» για την διοργάνωση με θέμα «ΕΝΑ ΦΩΣ ΣΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ» και ψήφιση πίστωσης1/03/2012
04/201248/2012Ψήφιση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου έτους 20121/03/2012
04/201247/2012Συμμετοχή του Δήμου σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ με σκοπό την υποβολή πρότασης υλοποίησης σχεδίου Τοπικής Δράσης Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ ΕΚΟ)1/03/2012
03/201246/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ".24/02/2012
03/201245/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ".24/02/2012
03/201244/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ".24/02/2012
03/201243/2012Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα στις 02/03/2012 για την 1η Συνάντηση Εργασίας Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων.24/02/2012
03/201242/2012Έγκριση μετάβασης και δαπανών Δημάρχου στις 17/01/2012 στην Κομοτηνή και ψήφιση πίστωσης.24/02/2012
03/201241/2012Έγκριση Δαπανών Δημοτικών Συμβούλων που μετείχαν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 27 & 28/01/2012 και ψήφιση πίστωσης.24/02/2012
03/201240/2012Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου, μέλους Επιτροπής χορηγήσεων βεβαιώσεων του άρθρου 3 παρ.6 του Π.Δ 51/200624/02/2012
03/201239/2012Συμπλήρωση της αριθμ.17/2012 απόφασης Δ.Σ για ορισμό μέλους με αναπληρωτή του για τα έργα προϋπολογισμού έως 5.869,41 ευρώ.24/02/2012
03/201238/2012Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 12 ης Πανελλαδικής Ανταλλαγής Ντόπιων ποικιλιών από τις 21 και 23 Απριλίου 2012 της Εναλλακτικής Κοινότητας "Πελίτι".24/02/2012
03/201237/2012Υποβολή πρότασης με τίτλο: "Τεχνική βοήθεια του Δήμου Παρανεστίου", προϋπολογισμού 50.000,00 ΕΥΡΩ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.1 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρισιακού Προγράμματος " Τεχνική Υποστήριξη εφαρμογής".24/02/2012
03/201236/2012Έγκριση υποβολής οριστικής ένταξης και χρηματοδότησης του Ε.Π. Μακεδονίας θράκης 2007-2013 του έργου " ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ-ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ" προϋπολογισμού 1.560.000,00 ευρώ .24/02/2012
03/201235/2012Έγκριση ή μη οριστικής Τεχνικής Μελέτης και των τευχών Δημοπράτησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: "ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ" του έργου με τίτλο "ΒΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ".24/02/2012
03/201234/2012Έγκριση ή μη παραλαβής της φάσης Α΄ της μελέτης "ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ".24/02/2012
03/201233/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ"24/02/2012
03/201232/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ(από το Κέντρο Υγείας προς Πρασινάδα)".24/02/2012
03/201231/2012Έγκριση έκθεσης εσόδων -εξόδων Δ΄τρίμηνο προϋπολογισμού 201124/02/2012
03/201230/2012Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας και 25ης Μαρτίου 1821 και ψήφιση πίστωσης.24/02/2012
03/201229/2012Ψήφιση προΰπολογισμού έτους 2012 ΝΠΔΔ Δήμου Παρανεστίου "Ν.Π Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας"24/02/2012
02/201228/2012Ψήφιση Προΰπολογισμού Δήμου Παρανεστίου έτους 2012.1/02/2012
01/201227/2012Συμμετοχή των αιρετών στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 ιανουαρίου 201223/01/2012
01/201226/2012Έγκριση δαπάνης μετάβασης Δημάρχου στην Κομοτηνή και ψήφισης πίστωσης23/01/2012
01/201225/2012Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης σε υπαλλήλους που μετείχαν σε σεμινάρια.23/01/2012
01/201224/2012Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους.23/01/2012
01/201223/2012Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσού 90,00 από την GJERGJVAT MARTATOY PRENG23/01/2012
01/201222/2012Έγκριση δαπανών για λειτουργία συσσιτίων.23/01/2012
01/201221/2012Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης Κταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2012.23/01/2012
01/201220/2012Ορισμός - Συγκρότηση Επιτροπής για το έτος 2012 για: α)προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών, επισωτρών κλπ και β) συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία.23/01/2012
01/201219/2012Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, έτους 2012.23/01/2012
01/201218/2012Ορισμός - Συγκρότηση επιτροπών δημοτικών υπαλλήλων για την διενέργεια διαγωνισμών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων και παραλαβής προμηθειών που υπάγονται στις διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ, έτους 2012.23/01/2012
01/201217/2012Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1418/84 για το έτος 2012.23/01/2012
01/201216/2012Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής υλικών, προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2012 (Π.Δ.28/80).23/01/2012
01/201215/2012Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2012.23/01/2012
01/201214/2012Ορισμός μελών επιτροπής φορολογικών καταλόγων του Δήμου, έτους 2012.23/01/2012
01/201213/2012Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές, έτους 2012.23/01/2012
01/201212/2012Αίτημα μείωσης μισθώματος από την εταιρεία Wind Hellas Telecommunications S.A.23/01/2012
01/201211/2012Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ για διαχείριση των Αστικών Στερεών αποβλήτων.23/01/2012
01/201210/2012Έγκριση επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2013.23/01/2012
01/201209/2012Έγκριση επιβολής και επέκτασης του Τέλους επί των Ακαθαρίστων εσόδων σε ολόκληρη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2012 και συνέχεια.23/01/2012
01/201208/2012Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ'Τρίμηνο προΰπολογισμού 2011.23/01/2012
01/201207/2012Έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την μεταφορά των μαθητών.23/01/2012
01/201206/2012Αποδοχή και κατανομή δαπανών για την κάλυψη φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων και συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.23/01/2012
01/201205/2012Υποβολή πρότασης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007-201323/01/2012
01/201204/2012Οριστική παραλαβή της μελέτης «Επικαιροποίηση των συμβατικών τευχών του Βιολογικού Καθαρισμού των οικισμών Παρανεστίου- Κάτω Θόλου και επικαιροποίηση της Μελέτης Κόστους- Ωφέλους.23/01/2012
01/201203/2012Αποδοχή ένταξης της πράξης Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ΣΑΧΙΝΙ της Τ.Κ. Πτελέας του Δήμου Παρανεστίου και αποδοχή χρηματοδότησης. Ένταξη του έργου στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 2012 και έγκριση όρων δημοπράτησης.23/01/2012
01/201202/2012Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής έργων.23/01/2012
01/201201/2012Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου έτους 2012.23/01/2012
13/2012160/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τους έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΩ ΘΟΛΟΥ»31/08/2012
13/2012159/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τους έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ»31/08/2012
13/2012158/2012Ορισμός υπαλλήλου για διαχείριση λογαριασμού στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας31/08/2012
13/2012157/2012Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012 της Τ.Κ. Πτελέας31/08/2012
13/2012156/2012Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Β’ τριμήνου προϋπολογισμού 201231/08/2012
13/2012155/2012Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους31/08/2012
13/2012154/2012Έγκριση της υπ’ αριθμ.21/2012 απόφασης του Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας περί «Ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας»31/08/2012
12/2012153/2012Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012 και τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 201221/08/2012
12/2012152/2012Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την εισφορά του Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών21/08/2012
12/2012151/2012Ορισμός αντιδημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων πυροπροστασίας σύμφωνα με την αριθμ.108/2012 απόφαση περί κατανομής21/08/2012
12/2012150/2012Έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση για την μεταφορά των μαθητών ύστερα από άγονο διαγωνισμό21/08/2012
12/2012149/2012Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 201221/08/2012
12/2012148/2012Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»21/08/2012
12/2012147/2012Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»21/08/2012
12/2012146/2012Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2012 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»21/08/2012
12/2012145/2012Έγκριση της αριθμ.23/2012 απόφασης ΚΔΕΠ περί «Κατάρτισης και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προΰπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012»21/08/2012
12/2012144/20122η Τροποποίηση προϋπολογισμού ΚΔΕΠ21/08/2012
11/2012143/2012Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο «Γεωλογική Μελέτη του έργου Ύδρευση Οικισμών Δήμου Παρανεστίου»23/07/2012
11/2012142/2012Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του Φυσικού Εδάφους για το έργο «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Σαχίνι της Τ.Κ. Πτελέας του Δ.Παρανεστίου.23/07/2012
11/2012141/2012Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του Φυσικού Εδάφους για τα έργα προγράμματος ΣΑΤΑ 2012.23/07/2012
11/2012140/2012Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012 και Τροποποίηση Προϋπολογισμού 201223/07/2012
11/2012139/2012Τροποποποίηση προϋπολογισμού και Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 201223/07/2012
11/2012138/2012Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα23/07/2012
11/2012137/2012Έγκριση δαπανών ποσού 702,21 ευρώ για δαπάνη φιλοξενίας του γερμανού κοινοβουλευτικού Υφυπουργού βάση της αριθμ. 102/2012 απόφασης Δ.Σ.23/07/2012
11/2012136/2012Έγκριση μετάβασης και έγκριση δαπανών για μετάβαση αντιδημάρχου Κουκαριώτη Παναγιώτη στην Αθήνα23/07/2012
11/2012135/2012Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 201223/07/2012
11/2012134/2012-23/07/2012
11/2012133/2012Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άδρευσης - αποχέτευσης, προΰπολογισμού 22.500,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό23/07/2012
11/2012132/2012Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια λαμπτήρων και υλικών συντήρησης δικτύου ΦΟΠ, προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ μετά από άγονο διαγωνισμό23/07/2012
11/2012131/2012Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Προσοτσάνης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Τ.Κ. Αδριανής (κεντρική οδό εώς Σιδ.Σταθμό)» κατά το άρθρο 100 του Ν.3852/201023/07/2012
11/2012130/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»23/07/2012
11/2012129/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΟΤΟΠΟΥ Δ.Δ. Ψ.ΡΑΧΗΣ»23/07/2012
11/2012128/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ»23/07/2012
14/2012175/2012Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην ημερίδα με θέμα «Προώθηση αγροτικών προϊόντων» που θα πραγματοποιηθεί στις 03/10/2012 στον Λαγκαδά Θεσ/νίκης25/09/2012
14/2012174/2012Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»23/07/2012
14/2012173/2012Έγκριση μετακίνησης και ψήφιση εξόδων κίνησης Δημάρχου στην Αθήνα εκτάκτως στις 18/09/201223/07/2012
14/2012172/2012Έγκριση δαπανών μετακίνησης αντιδημάρχου Κουκαριώτη Παναγιώτη23/07/2012
14/2012171/2012Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.621,43 ευρώ για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 και τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 201223/07/2012
14/2012170/2012Αποδοχή και κατανομή ποσού 10.932,06 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους ΚΑΠ για το έτος 201223/07/2012
14/2012169/2012Ανάκληση της υπ’ αριθμ.134/2012 απόφασης Δ.Σ. και επιλογή εκ νέου Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και άνοιγμα λογαριασμού23/07/2012
14/2012168/2012Έγκριση δημιουργίας DVD προβολής του Δήμου Παρανεστίου και ψήφιση πίστωσης23/07/2012
14/2012167/2012Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 201223/07/2012
14/2012166/2012Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» του ΕΠΠΕΡΑΑ (Κωδ.Πρόσκλησης: ΚΑΠΕ – 12403)23/07/2012
14/2012165/2012Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» με διακριτικό τίτλο «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα»23/07/2012
14/2012164/2012Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2012»23/07/2012
13/2012163/2012Έγκριση μετάβασης αντιδημάρχου Κουκαριώτη Παναγιώτη στην Αθήνα23/07/2012
13/2012162/2012Περί βεβαιώσεως δικαιώματος αυθαίρετης βοσκής σε μη δημότη και πρόστιμο για πότισμα ζώων23/07/2012
13/2012161/2012Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τους έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ»23/07/2012
17/2012178/2012 11/10/2012
17/2012179/2012 11/10/2012
17/2012180/2012 11/10/2012
17/2012181/2012 11/10/2012
17/2012182/2012 11/10/2012
17/2012183/2012 11/10/2012
17/2012184/2012 11/10/2012
17/2012185/2012 11/10/2012
17/2012186/2012 11/10/2012
17/2012187/2012 11/10/2012
17/2012188/2012 11/10/2012
17/2012189/2012 11/10/2012
17/2012190/2012 11/10/2012
17/2012191/2012 11/10/2012
17/2012192/2012 11/10/2012
18/2012193/2012 23/11/2012
18/2012194/2012 23/11/2012
18/2012195/2012 23/11/2012
18/2012196/2012 23/11/2012
18/2012197/2012 23/11/2012
18/2012198/2012 23/11/2012
18/2012199/2012 23/11/2012
18/2012200/2012 23/11/2012
18/2012201/2012 23/11/2012
18/2012202/2012 23/11/2012
18/2012203/2012 23/11/2012
18/2012204/2012 23/11/2012
18/2012205/2012 23/11/2012
18/2012206/2012 23/11/2012
18/2012207/2012 23/11/2012
18/2012208/2012 23/11/2012
18/2012209/2012 23/11/2012
18/2012210/2012 23/11/2012
18/2012211/2012 23/11/2012
18/2012212/2012 23/11/2012
18/2012213/2012 23/11/2012
18/2012214/2012 23/11/2012
18/2012215/2012 23/11/2012
19/2012216/2012 10/12/2012
19/2012217/2012 10/12/2012
19/2012218/2012 10/12/2012
19/2012219/2012 10/12/2012
19/2012220/2012 10/12/2012
19/2012221/2012 10/12/2012
19/2012222/2012 10/12/2012
19/2012223/2012 10/12/2012
19/2012224/2012 10/12/2012
19/2012225/2012 10/12/2012
19/2012226/2012 10/12/2012
19/2012227/2012 10/12/2012
19/2012228/2012 10/12/2012
19/2012229/2012 10/12/2012
19/2012230/2012 10/12/2012
19/2012231/2012 10/12/2012