Αποφάσεις Δημ.Συμβουλίου

ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

Εμφάνιση Αποφάσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα
Αρ.ΣυνεδρίασηςΑρ.ΑπόφασηςΘέμα ΑπόφασηςΗμερομηνίαΑπόφαση
19/201177/2011Προέγκριση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος "Παντοπωλείο – Πρατήριο Άρτου" στο Χατζηδημητρίου Αδάμ του Σωτηρίου στην Τ.Κ. Αδριανής8/12/2011
19/201176/2011Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προΰπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 20118/12/2011
19/201175/2011Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου Τσεντίδη Κων/νου και έγκριση απόδοσης λογααριασμού πληρωμής υποθυκοφύλακα Δράμας8/12/2011
19/201174/2011Έγκριση πρακτικών διενεργηθέντος διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Ε. Παρανεστίου8/12/2011
19/201173/2011Εισήγηση επιβολής δημοτικών τελών νεκροταφείων του Δήμου8/12/2011
19/201172/2011Εισήγηση επιβολής δημοτικών τελών νεκροταφείων του Δήμου8/12/2011
19/201171/2011Εισήγηση επιβολής τέλους ύδρευσης στην κτηνοτροφία8/12/2011
19/201170/2011Εισήγηση επιβολής δικαιώματος και τέλους χρήσης αποχέτευσης8/12/2011
19/201169/2011Εισήγηση επιβολής δικαιώματος και τέλους άρδευσης8/12/2011
19/201168/2011Εισήγηση επιβολής δικαιώματος και τέλους ύδρευσης8/12/2011
19/201167/2011Εισήγηση επιβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου8/12/2011
18/201166/2011Απευθείας ανάθεση εργασιών «καθαρισμός των χόρτων και της βλάστησης παραπλεύρως των αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών – αγροτικών οδών και των κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου2/12/2011
18/201165/2011Ανάκληση της υπ' αριθμ. 44/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και Απευθείας ανάθεση των εργασιών "καθαρισμός των χόρτων και της βλάστησης παραπλεύρως των αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών - αγροτικών οδών και των κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου2/12/2011
18/201164/2011-2/12/2011
18/201163/2011Απευθείας ανάθεση της εργασίας "Χωματουργικές Εργασίες"2/12/2011
18/201162/2011Απευθείας ανάθεση της εργασίας "Συντήρηση διάνοιξη δρόμων προς βοσκοτόπια"2/12/2011
18/201161/2011Απευθείας ανάθεση της εργασίας "Τοπογραφικές Εργασίες (οριοθέτηση Κοινόχρηστου δρόμου στα ΟΤ 69, 68)"2/12/2011
18/201160/2011Απευθείας ανάθεση των Τοπογραφικών Εργασιών (τοπογραφική αποτύπωση ΟΤ 13 & 14 Παρανεστίου).2/12/2011
18/201159/2011Απευθείας ανάθεση των Τοπογραφικών Εργασιών ΧΑΔΑ»2/12/2011
18/201158/2011Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2011.2/12/2011
18/201157/2011Συγκρότηση επιτροπής ακινήτων παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/20102/12/2011
18/201156/2011Έγκριση προκήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Σαχίνι της Τ.Κ. Πτελέας Δ. Παρανεστίου", στο Ε.Π. "Αειφόρος ανάπτυξη 2007 - 2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ)" στον Άξονα προτεραιότητας 4 - Προστασία εδαφικών συστημάτων - διαχείριση στερεών αποβλήτων2/12/2011
18/201155/2011Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΑΛΦΑ ΣΟΛ Ο.Ε. της σύνταξης του Ισολογισμού Έναρξης και την εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος του Δήμου.2/12/2011
18/201154/2011Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία BDO Α.Ε. Ορκωτοί Λογιστές για τον έλεγχο της Απογραφής και του ισολογισμού Ενάρξεως του Δήμου2/12/2011
17/201153/2011Παρουσίαση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο για το έργο "Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στη θέση Βάγια" και έγκριση αναφοράς προς τον OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης")31/10/2011
16/201152/2011Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 201121/10/2011
16/201151/2011Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικών κλήρων Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου21/10/2011
16/201150/2011Απόφαση μεταφοράς μαθητών με μαθητικό δελτίο, ύστερα από την τροποποίηση των δρομολογίων του ΚΤΕΛ Ν. Δράμας21/10/2011
16/201149/2011Σύνταξη έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ' τριμήνου (01-07-2011/30-09-2011) προϋπολογισμού έτους 2011.21/10/2011
15/201148/2011Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των υπαίθριων χώρων άθλησης των γηπέδων του Δήμου.14/10/2011
15/201147/2011Απευθείας ανάθεση της μελέτης του έργου: "Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου".14/10/2011
15/201146/2011Απευθείας ανάθεση της μελέτης του έργου: "Τοπογραφική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου"14/10/2011
15/201145/2011Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός των χόρτων και της βλάστησης παραπλεύρως των αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών – αγροτικών οδών και των κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου».14/10/2011
15/201144/2011Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Καθαρισμός των χόρτων και της βλάστησης παραπλεύρως των αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών - αγροτικών οδών και των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου"14/10/2011
15/201143/2011Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Υγειονομική ταφή απορριμμάτων και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών"14/10/2011
15/201142/2011Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Καθαρισμός υδατοσυλλεκτήρων και ρεμάτων Δ.Παρανεστίου"14/10/2011
15/201141/2011Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη μειοδότη της εργασίας "Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2011-2012" και καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού14/10/2011
15/201140/2011Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για αμοιβή υποθηκοφύλακα Δράμας14/10/2011
15/201139/2011Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προΰπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 201114/10/2011
14/201138/2011Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για προμήθειες υλικών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 20119/10/2011
13/201137/2011Ανάθεση προμήθειας καυσίμων του Δήμου για το έτος 201115/09/2011
13/201136/2011Απευθείας ανάθεση του έργου: "Συντήρηση των δασικών δρόμων από Τραχώνι προς Πουλιάνα και της περιοχής Μ. Λιβάδι για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών15/09/2011
13/201135/2011Απευθείας ανάθεση του έργου: "Συντήρηση των δασικών δρόμων της ορεινής περιοχής του Δρομοτόπου για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών15/09/2011
13/201134/2011Απευθείας ανάθεση εργασιών του έργου: "Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλιοστασίων άρδευσης Παρανεστίου"15/09/2011
13/201133/2011Απευθείας ανάθεση του έργου: "Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλιοστασίων ύδρευσης Παρανεστίου"15/09/2011
13/201132/2011Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για προμήθειες υλικών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 201115/09/2011
13/201131/2011Ενημέρωση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο για το έργο "Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στη θέση Βάγια"15/09/2011
12/201130/2011Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος "Καφενείο - Οβελιστήριο" στην Παπαδοπούλου Αικατερίνη του Αποστόλου στην Τ.Κ. Νικηφόρου31/08/2011
12/201129/2011Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμό του ζητήματος του έργου "Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στη θέση Βάγια", ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης31/08/2011
12/201128/2011Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος "Καφενείο - Ψαροταβέρνα" στην Στεφανίδου Αναστασία του Νικολάου στην Τ.Κ. Παρανεστίου31/08/2011
12/201127/2011Επέκταση δικτύου ΦΟΠ31/08/2011
12/201126/2011Απευθείας ανάθεση της μελέτης "Επικαιροποίηση των Συμβατικών Τευχών του βιολογικού καθαρισμού των οικισμών Παρανεστίου - Κάτω Θόλου και επικαιροποίηση της Μελέτης Κόστους - Ωφέλους" με συνολική αμοιβή 5.000,00 πλέον ΦΠΑ (23%), σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 25/7412.1131/08/2011
12/201125/2011Απευθείας ανάθεση της μελέτης "Εκπόνηση ολοκληρωμένης προμελέτης του βιολογικού καθαρισμού των οικισμών Παρανεστίου - Κάτω Θόλου" με συνολική αμοιβή 12.000,00 πλέον ΦΠΑ (23%), σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 25/7412.1031/08/2011
12/201124/2011Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για προμήθειες υλικών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 201131/08/2011
12/201123/2011Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου για το σχολικό έτος 2011-201231/08/2011
11/201122/2011Άσκηση προσφυγής ενώπιον της Β' ειδικής επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης κατά των αριθ. 4799/19-5-2011 και 6459/19-5-2011 αποφάσεων του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου10/08/2011
10/201121/2011Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος "Παντοπωλείο - πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής - πρατήριο άρτου" στην Κατρίδου Γεωργία του Παναγιώτη στην Τ.Κ. Αδριανής22/07/2011
10/201120/2011Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Β' τριμήνου προϋπολογισμού έτους 201122/07/2011
10/201119/2011Επέκταση δικτύου ΦΟΠ22/07/2011
10/201118/2011Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 201122/07/2011
09/201117/2011Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για εκτέλεση έργων και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 201120/06/2011
09/201116/2011Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για εκτέλεση εργασιών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 201120/06/2011
09/201115/2011Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για προμήθειες υλικών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 201120/06/2011
09/201114/2011Έγκριση πρακτικών διενεργηθέντος διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων» για το Δήμο Παρανεστίου για το έτος 201120/06/2011
09/201113/2011Προέλεγχος απολογισμού δήμου Παρανεστίου οικ. έτους 201020/06/2011
09/201112/2011Προέλεγχος απολογισμού δήμου Νικηφόρου οικ. έτους 201020/06/2011
08/201111/2011Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 201123/05/2011
04/201110/2011Έγκριση προμήθειας καυσίμων για το έτος 2011 και καθορισμός όρων διακήρυξης6/05/2011
06/201109/2011Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Παρανεστίου έτους 201129/04/2011
05/201108/2011Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 201115/04/2011
05/201107/2011Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Καφέ-Οβελιστήριο» στον οικισμό Διποτάμων του Αυγητίδη Δημήτριου του Γεωργίου15/04/2011
04/201106/2011Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Παρανεστίου, έτους 201128/03/2011
03/201105/2011Έγκριση πρακτικών διενεργηθέντος διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων» για το Δήμο Παρανεστίου για το έτος 201113/03/2011
02/201104/2011Ψήφιση Πιστώσεων Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου οικ. έτους 201115/02/2011
01/201103/2011Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Πτελέας» προϋπολογισμού 38.847,00 ευρώ26/01/2011
01/201102/2011Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την προμήθεια καυσίμων26/01/2011
01/201101/2011Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής26/01/2011