ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑΗμ.ΈκδοσηςΘέμαΚατηγορία Απόφαση
6Θ75ΩΞΗ-Ψ9Θ27/06/2017 03:00:00Παραπομπή υπαλλήλου στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου για πειθαρχική υπόθεση σύμφωνα με την αριθ. Ε.Π. 29/2017 απόφαση της Δημάρχου (πειθαρχική απόφαση του Γουλά Μιχαήλ του Θεοδώρου)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΔΞΔΩΞΗ-7ΕΝ31/05/2017 03:00:00ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω9Α0ΩΞΗ-Μ4511/05/2017 03:00:00ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ