Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 22η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

27/08/2017 10:33

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 25/8/2017
Αριθ. Πρωτ.: 4066
Αριθ. Συνεδρίασης: 22

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 29η   του μηνός   Αυγούστου  του έτους 2017, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 22:00 μ.μ. σε  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017 .

 

      Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

 

Η Πρόεδρος

 

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 

Σχετικό Αρχείο


Πρόσκληση για την 21η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27/08/2017 10:16

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 25/8/2017
Αριθ. Πρωτ.: 4064
Αριθ. Συνεδρίασης: 21

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 29η   του μηνός   Αυγούστου  του έτους 2017, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17:30 μ.μ. σε  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2017
 2. Αποδοχή ή μη της με αριθμ.πρωτ. 4057/25-8-2017 γνωμοδότησης του δικηγόρου Τάσσου Μιχαήλ, επί της  αίτησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ Ν.ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ.», περί  εξωδικαστικού συμβιβασμού για απαίτησή της σύμφωνα με την από 6758/13-7-2017 αίτησή της και παραπομπή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, του έργου με τίτλο : «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου» προϋπολογισμού 15.266,95 € ( με το ΦΠΑ 24%)   
 4. Ανάθεση κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» σε νέο ανάδοχο.
 5. Ακύρωση της αριθ. 23/2017 απόφαση της Ο.Ε. και Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης και Καθορισμός των Όρων Δημοπράτησης, του Έργου με τίτλο:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού :10.394,87 € χωρίς ΦΠΑ 24% ή 12.889,64  € με το ΦΠΑ 24% ,  με Κωδικό Κ.Α: 25/7312.25
 

      Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.   

 

   Η Πρόεδρος

 

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 

 

Σχετικό αρχείο


Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Παρανεστίου

25/08/2017 12:53

 

 

        

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Παρανέστι, 25-08-2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ                                                                     Αριθ.Πρωτ. 4056

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                     

2η Συνεδρίαση

Επιτροπής Τουριστικής Προβολής

και Ανάπτυξης

 

 

                                                                                                                    ΠΡΟΣ

                                                                                                                 1. Ματζαρίδη Νικόλαο, Αντιδήμαρχο

                                                                                                                 2. Ανανιάδη Ιορδάνη, Δημοτικό Σύμβουλο

                                                                                                                 3. Παρλόγλου Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο

                                                                                                                 4. Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ, Δημοτικό Υπάλληλο

                                                                                                                 5. Μανωλεσάκη Γεώργιο, Δημότη

                                                                                                                 6. Πετρίδης Γεώργιος, Δημότη

                                                                                                                 7. Ορφανίδη Στυλιανό, Δημότη

                                                                                                                 (με την παράκληση σε περίπτωση κωλύματος ή

                                                                                                                 απουσίας  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Παρανεστίου, την  29η του μηνός Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1) Έγκριση της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2017» και γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2017»

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

 

 

Ματζαρίδης Νικόλαος

 

 

 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : «ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ»

24/08/2017 17:53

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ»

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017) , με θέμα « Ρυθμίσεις Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τον Δήμο» , τίθεται σε ισχύ και για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών - μέχρι 30/11/2017 -δυνατότητα ρύθμισης – εξόφλησης οφειλών κάθε είδους προς το Δήμο Παρανεστίου

Σύμφωνα με τα ισχύοντα , οι οφειλέτες μπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους είτε εφάπαξ με απαλλαγή όλων των προσαυξήσεων (πληρωμή μόνο του κεφαλαίου) , είτε σε μηνιαίες δόσεις (μέχρι 100 δόσεις) με απαλλαγή των προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων .

Για όσους επιλέξουν την εξόφληση σε δόσεις ορίζεται Ελάχιστη Μηνιαία δόση , το ποσό των 20 ευρώ.

Η παρούσα ρύθμιση αφορά οφειλές η οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31-07-2017  η που θα βεβαιωθούν μέχρι και τις 30-09-2017.

Παρακαλούμε, όσοι εμφανίζουν οφειλή προς το Δήμο Παρανεστίου, να κάνουν χρήση της ρύθμισης αυτής, η οποία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
 • ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
 • 2521352307 κο Χατζηπαναγιώτου Κων/νο &
 • 2524350111 κα Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα

 

Παρανέστι 23/08/2017

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 


Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου για την θέση καθαρίστριας στο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Παρανεστίου

22/08/2017 05:09

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/8/2017
Αριθ. Πρωτ.: 343 

Σχολική Επιτροπή ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου

 Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων

Ανακοινώνει ότι: 

Δέχεται αιτήσεις για την θέση καθαρίστριας στο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Παρανεστίου για το διδακτικό έτος 2017-2018 που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως 30-06-2018.

Η Σχολική Επιτροπή  δύναται να ορίσει τα κριτήρια επιλογής (π.χ. κοινωνικά), καθώς επίσης και να μην θεωρήσει κενά τα μέχρι τώρα καλυπτόμενα από αναδόχους καθαρίστριες που απασχολήθηκαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά και για τις οποίες δεν υπήρξαν αιτιολογημένα προβλήματα στην εργασιακή τους επάρκεια, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-08-2017 μέχρι 25-08-2017 και ώρα 14:30μ.μ.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολή έως και την Τετάρτη 30-08-2017 και ώρα 14:30μ.μ.

Τόπος υποβολής : Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου

Πληροφορίες: Xατζηπαναγιώτου Κων/νος 25213-52307

  

Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπή    

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παρανεστίου

18/08/2017 17:30

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 14/8/2017
Αριθ. Πρωτ.: 537
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

                            Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου

 Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παρανεστίου προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων και έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν. 4186/13 παρ.1 άρθρο 50, ΦΕΚ 193/17-09-2013 σχετικά με την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο Νόμο «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις»
 • το άρθρο 8 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017), με το οποίο παρατείνεται το καθεστώς της σύναψης των συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας των σχολικών κτηρίων μέσω των σχολικών επιτροπών για το επόμενο σχολικό έτος (2017-2018).
 • Την πράξη 04/2017 της συνεδρίασης της σχολικής επιτροπής 

Ανακοινώνει ότι: 

Θα συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παρανεστίου για το σχολικό έτος 2017-2018 διάρκειας από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας έως 30-06-2018.

Η Σχολική Επιτροπή  δύναται να ορίσει τα κριτήρια επιλογής (π.χ. κοινωνικά), καθώς επίσης και να μην θεωρήσει κενά τα μέχρι τώρα καλυπτόμενα από αναδόχους καθαρίστριες που απασχολήθηκαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά και για τις οποίες δεν υπήρξαν αιτιολογημένα προβλήματα στην εργασιακή τους επάρκεια, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-08-2017 μέχρι 23-08-2017 και ώρα 14:30μ.μ.

Τόπος υποβολής : Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου

Πληροφορίες: κ. Χατζηπαναγιώτου Κων/νος

 

                                                                       H πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 

                                                                                ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

18/08/2017 17:22

 Η Προέδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ?ήμου Παρανεστίου έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).

2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).

3.Την µε αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ'/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε µε την Α.Π 2515/5/13ο /16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).

4. Την µε αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.

 1. Την απόφαση της επιτροπής (4-08-2017), η οποία προβλέπεται σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, για την επιλογή εθελοντή σχολικού .

Προκηρύσσει

Την πλήρωση θέσης  Εθελοντή Σχολικού Τροχονόµου για τη σχολική μονάδα Νικηφόρου Δράμας,

 σύµφωνα  µε τα παρακάτω:

 1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018, δηλαδή από 11 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι 15 Ιουνίου 2018.
 2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

 

 1. Οι ώρες απασχόλησης είναι:
 • Από τις 7.50 μέχρι τις 8.10 το πρωί
 • Από τις 13.05 μέχρι τις 13:25

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

4. Στον εθελοντή Σχολικό Τροχονόµο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζηµίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.?.?.Α.

 1. Ο/Η εθελοντής Σχολικός Τροχονόµος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
 2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο/η Σχολικός Τροχονόµος χρησιµοποιεί φορητή πινακίδα "SΤΟΡ" και φορά γιλέκο, χρώµατος ανοικτού κίτρινου. Στην εµπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραµµές, µε κεφαλαία γράµµατα, ανεξίτηλου µαύρου χρώµατος η φράση "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ". Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.

7. Το άτοµο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση µέχρι την Παρασκευή  25 Αυγούστου  2017 στις 14.00 το µεσηµέρι στο Δημαρχείο Νικηφόρου.

1. Αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο).

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.

 Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης ?. Παρανεστίου στα τηλ. 2521352318.

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Τσακίρη Αθηνά


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου»

20/07/2017 13:11

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                                                      Παρανέστι 20-07-2017
& Περιβάλλοντος                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ. 3530

  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου»
Η Δήμαρχος Παρανεστίου

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου», προϋπολογισμού 15.266,95 ευρώ με το Φ.Π.Α 24% και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 9.053,59€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 1.629,65€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 1.602,49€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016,
Αναθεώρηση 26,33€
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 2.954,89€
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.


1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ο Δήμος Παρανεστίου.
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Παρανέστι
Ταχ.Κωδ.:66035
Τηλ.:25243-50100, 131
Telefax:25240-22571
E-mail: geoponos72@yahoo.gr
Ιστοσελίδα:www.paranesti.gr
Κωδικός NUTS: EL514


2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και www.paranesti.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο του τμήματος τεχνικής υπηρεσίας & περιβάλλοντος στο Παρανέστι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες Πρωϊμάκη Σπυριδούλα 25243-50131). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.


3. Κωδικός CPV: 45453000-7  

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL514.


5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνει η αποκατάσταση των φθορών στο κτίριο του Λαογραφικού Μουσείου Αδριανής.


6. Εναλλακτικές προσφορές:
δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών


7. Χρόνος προθεσμίας και εκτέλεσης του έργου:
90 ημέρες (3 μήνες) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.


8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που Δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Α1 τάξης και άνω και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) καθώς επίσης δύναται να συμμετάσχουν και Οικονομικοί φορείς γραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον μπορούν να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο λόγω ορίων προϋπολογισμού (ΟΙΚ:12.312,06€)


11. Παραλαβή προσφορών:
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 08-08-2017, ημέρα Τρίτη Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Παρανέστι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.


12. Χρόνος ισχύος προσφορών:
έξι (6) μήνες.


13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική


14. Χρηματοδότηση:
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ . Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30/7311.07.


15. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.


16. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.paranesti.gr

Η Δήμαρχος

 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

19/07/2017 16:24

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/7/2017
Αριθ. Πρωτ.: 295

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ Ν.Π. Κ.Α.Π.Α.Π

Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ 2017

 Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων με οδηγό» για τη μεταφορά των μελών του Κ.Α.Π.Η.  Ν.Π. Κ.Α.Π.Α.Π. Δ. Παρανεστίου σε 5 ημερήσιες ψυχαγωγικές εκδρομές στην Ηρακλείτσα Καβάλας για θαλασσινά μπάνια με επιστροφή στις 24 – 25 – 28 – 29 – 31 Ιουλίου  2017 ημέρες Δευτέρα – Τρίτη – Παρασκευή – Σάββατο – Δευτέρα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 παρακαλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας εγγράφως έως και την Παρασκευή 21/7/2017 και ώρα 13:00μ.μ. στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Παρανεστίου στην Αδριανή ή με e-mail στη διεύθυνση: paid_ad@otenet.gr.   

 Η μεταφορά των μελών θα πραγματοποιηθεί με δύο λεωφορεία όπως περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΦΠΑ

Κ.Α.Ε

CPV

 

Μίσθωση 1 λεωφορείου  με  οδηγό

   Παρανέστι-Πτελέα-Πλατανιά-

   Ηρακλείτσα Καβάλας        

 

 

5 ημέρες

 

 

 

 

24%

 

 

 

 

00/6443.2

 

 

60172000-4

Μίσθωση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό

Μίσθωση 1 λεωφορείου  με  οδηγό

    Νικηφόρος-Αδριανή-Ηρακλείτσα Καβάλας

 

 

5 ημέρες

 

 

 

 

Ο συνολικός ενδεικτικός εκτιμώμενος  προϋπολογισμός της αναφερόμενης υπηρεσίας με μίσθωση δύο λεωφορείων είναι 2.500,00€ και θα καλυφθεί από  τον  Κ.Α. 00/6443.2 όπου έχει ψηφιστεί  σχετική πίστωση  με την  υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στον προϋπολογισμού 2017.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 ΙΟΡΔΑΝΗΣ  ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ  


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Παρανεστίου

19/07/2017 09:00

Κ.Α.Π.Η.

Δήμου Παρανεστίου

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

ΤΟ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ, (αρ. αποφ. Δ.Σ. 18/2017) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Δευτέρα        

24 Ιουλίου

Τρίτη             

25  Ιουλίου

Παρασκευή    

28  Ιουλίου

Σάββατο       

29  Ιουλίου

Δευτέρα        

31  Ιουλίου

 

 

 

ΩΡΑ  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

8:00

ΠΤΕΛΕΑ

8:15

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

8:30

ΝΙΚΗΦΟΡΟ

8:45

ΑΔΡΙΑΝΗ

9:00

 

 

 

Οι εκδρομές είναι χωρίς συμμετοχή των οικονομικά τακτοποιημένων  μελών του Κ.Α.Π.Η.

Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων μπορούν να συμμετάσχουν και μη μέλη με μικρή επιβάρυνση.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 και ώρα 12:15  

ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Ν.Π.Δ.Δ. Δ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

2521082472

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

2524021020

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

2521352327

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. κ. Τσακίρη Αθηνά

6945586844

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. κ Βογιατζόγλου Στυλιανή

6937774457

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η.


 1 2 3 4 5  ... Τελική