Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου

12/09/2017 10:10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Αλίκη Σωτηριάδου, ανακοινώνει την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου, δομή που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου λειτουργεί από  την 16η Αυγούστου 2017 ,  κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 7:00 με 15:00, καθώς και σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών και το Σαββατοκύριακο. Τα στελέχη του Κέντρου θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην έδρα του δήμου και σε κάθε οικισμό του με επιτόπιες επισκέψεις.

Επιτυχία αποτελεί η στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας με τρεις υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και όχι με δύο που αρχικώς είχε προβλεφθεί.

Με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των κατοίκων του Δήμου Παρανεστίου με όλα τα κοινωνικά προγράμματα που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και η διασύνδεσή τους με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Πρόκειται για μια νέα δομή που έχει στόχο την παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών προς ευάλωτες ομάδες του πληθυσμό για την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε  μορφής διάκρισης, αλλά και της κοινωνικής και εργασιακής (επαν)ένταξης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διακρίνονται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές για τον καλύτερο συντονισμό του συνολικού κοινωνικού έργου

Γ)  Παροχή Υπηρεσιών, που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων

Ωφελούμενοι είναι κάτοικοι του Δήμου Παρανεστίου, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Το Κέντρο Κοινότητας Παρανεστίου, ειδικότερα  δύναται να παρέχει τις παρακάτω  υπηρεσίες:

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες, επαγγελματικού προσανατολισμού

Παροχή οικονομικών υπηρεσιών-συμβουλών σε ευπαθείς ομάδες προς διευκόλυνση και διευθέτηση των θεμάτων τους.

Υλοποίηση προγραμμάτων δημιουργίας ευκαιριών για νέους πχ επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές.

Κάλυψη αναγκών των πολιτών που αφορούν την οικονομική τους δραστηριότητα.

Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών.

Υποστήριξη ηλεκτρονικών αιτήσεων ωφελουμένων σχετικά με τα προγράμματα ανθρωπιστικής κρίσης (κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης).

Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.

Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κλπ) για μικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α.

Μικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά ) για μαθητές ΑμεΑ , παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, μετανάστες και Ρομά

Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει στο προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας κατά περίπτωση είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αλεξάνδρας Μαρίνας (Αλίκης) Σωτηριάδου

 

 

 


Πρόσκληση για την 5η Τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

11/09/2017 04:57

        

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Παρανέστι 8-9-2017

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                         Αριθ.Πρωτ.  4377

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                     

       5η Συνεδρίαση

Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμου Παρανεστίου

 

                                                                                                                  ΠΡΟΣ :  ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Παρανεστίου, την  12η του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη   και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 • Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου έτους 2018.
 • Σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής

 

                                                          

         Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. κ. Ματζαρίδη Νικόλαο, Αντιδήμαρχο Δ. Παρανεστίου
 2. κ. Ελευθεριάδη Χρήστο, Αντιδήμαρχο Δ. Παρανεστίου
 3. κ. Τσαγκαλίδη Λάζαρο(Πρόεδρο Τ.Κ Αδριανής)
 4. κ. Δημητριάδη Γεώργιο(Πρόεδρο Τ.Κ Άνω Πυξαρίου)
 5. κ. Χαραλαμπίδη Χαράλαμπο(Πρόεδρο Τ.Κ Νικηφόρου)
 6. κα Παναγιωτίδου Κατίνα(Πρόεδρο Τ.Κ Πλατανιάς)
 7. κ. Χατζησαββίδη Γεώργιο(Πρόεδρο Τ.Κ Πλατανόβρυσης)
 8. κ. Σιδηρόπουλο Χρυσόστομο(Πρόεδρο Τ.Κ Πτελέας)
 9. κ. Τσίνογλου Κωνσταντίνο(Όμηρος)

          (Πρόεδρο Τ.Κ Υψηλής Ράχης)

 1. κ. Αλωνίδη Άνθιμο(Πρόεδρο Τ.Κ Θόλου)
 2. κ. Βασιλειάδη Λάζαρο(Πρόεδρο Τ.Κ Παρανεστίου)
 3. κ. Λαζαρίδη Ιωάννη(Πρόεδρο Τ.Κ Σίλλης)
 4. Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντίνο
 5. Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Ασλανίδου Ελισάβετ
 6. Υπάλληλο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, κ. Χασάπη Χρήστο
 7. Προϊστάμενο Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης

              κ. Καλαϊτζόγλου  Εμμανουήλ


Ανακοίνωση για υλοτόμους και κτηνοτρόφους

01/09/2017 10:10

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

        ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                                                                         Παρανέστι, 31 Αυγούστου 2017

  Τηλέφωνο: 25243 – 50100

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητοί κτηνοτρόφοι και υλοτόμοι του Δήμου μας,

 

από το 518 Μ/Π Τάγμα Πεζικού αναφέρθηκαν επανειλημμένες περιπτώσεις εισόδου αλόγων στο βουλγαρικό έδαφος,

τα οποία προκαλούν καταστροφές στις φυτείες Βούλγαρων πολιτών.

 

Παρακαλούμε να μην αφήνετε ελεύθερα τα άλογα και τα μουλάρια σας για την αποφυγή μεθοριακών επεισοδίων.


ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

31/08/2017 13:24
Όσοι ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τη λειτουργία Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων που είχαν ιδρυθεί – κατασκευασθεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) την 12η Μαρτίου 2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4056/2012) εντός οικισμών ή πλησίον αυτών σε απόσταση που δεν επαρκεί για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση άδειας διατήρησης στη ΔΑΟΚ Δράμας μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2017. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Διατήρησης ορίζονται στην ΚΥΑ 940/81279/26-07-2017 (ΦΕΚ 2741 / Β / 04-08-2017).
Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, θα διακόπτεται η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των φορέων που δεν θα έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα, όπως αναφέρεται στο αρ. πρωτ. 15647/21-08-2017 Δελτίο Τύπου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ΠΕ Δράμας.
 
 
 

Πρόσκληση για την 4η Τακτική Συνεδρίαση Εκτελεστικής επιτροπής

27/08/2017 11:12

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 25/8/2017
Αριθ. Πρωτ.: 4063
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Παρανεστίου, την  29η του μηνός Αυγούστου, ημέρα Tρίτη και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 • Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου.

 

 

 

 

 

                                                                                   Η Πρόεδρος της Επιτροπής

 

                                                                  

                                                                              Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 

 Σχετικό Αρχείο


Πρόσκληση για την 23η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

27/08/2017 11:06

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 25/8/2017
Αριθ. Πρωτ.: 4065
Αριθ. Συνεδρίασης: 23

 

Σας προσκαλούμε την   29η του μηνός  Αυγούστου   2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
 2. Παραχώρηση χρήσης του κτιρίου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης
 3. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του έργου «Pathways of accessible heritage tourism”/Access2Heritage/2055 στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020  »
 4. Επικαιροποίηση της αριθ. 146/2015 απόφασης του Δ.Σ. και έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης 205.600,00 από το ΥΠΕΣ και έγκριση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
 6. Αποδοχή εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και του  «ΚΤΕΛ Ν.ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ.», επί αρχικής απαίτησης ποσού ύψους € 120.719,08.
 7. Λήψη απόφασης για την μεταφορά ή μη του μνημείου πεσόντων από το χώρο του στρατοπέδου “ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ” σε  άλλο  χώρο.
 8. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2017» και συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής
 9. Απόψεις επι των περιορισμών βοσκής στο Δ.Δ.Σ Πτελέας-Πλατανιάς-Πλατανόβρυσης περιόδου 2018-2027 .
 10. Ορισμός δύο υπαλλήλων ως εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών
 11. Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου στην Θεσσαλονίκη για την Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΔΙΠΕ στις 16-9-2017.
 12. Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Μιλιτίδη Δημήτριο του Κων/νου.
 13. Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Παπαδόπουλο Νικόλαο του Θεοδώρου.
 14. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου

                                                                                      Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                                                 Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 

Σχετικό Αρχείο


Πρόσκληση για την 22η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

27/08/2017 10:33

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 25/8/2017
Αριθ. Πρωτ.: 4066
Αριθ. Συνεδρίασης: 22

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 29η   του μηνός   Αυγούστου  του έτους 2017, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 22:00 μ.μ. σε  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017 .

 

      Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

 

Η Πρόεδρος

 

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 

Σχετικό Αρχείο


Πρόσκληση για την 21η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27/08/2017 10:16

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 25/8/2017
Αριθ. Πρωτ.: 4064
Αριθ. Συνεδρίασης: 21

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 29η   του μηνός   Αυγούστου  του έτους 2017, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17:30 μ.μ. σε  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2017
 2. Αποδοχή ή μη της με αριθμ.πρωτ. 4057/25-8-2017 γνωμοδότησης του δικηγόρου Τάσσου Μιχαήλ, επί της  αίτησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ Ν.ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ.», περί  εξωδικαστικού συμβιβασμού για απαίτησή της σύμφωνα με την από 6758/13-7-2017 αίτησή της και παραπομπή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, του έργου με τίτλο : «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου» προϋπολογισμού 15.266,95 € ( με το ΦΠΑ 24%)   
 4. Ανάθεση κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» σε νέο ανάδοχο.
 5. Ακύρωση της αριθ. 23/2017 απόφαση της Ο.Ε. και Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης και Καθορισμός των Όρων Δημοπράτησης, του Έργου με τίτλο:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού :10.394,87 € χωρίς ΦΠΑ 24% ή 12.889,64  € με το ΦΠΑ 24% ,  με Κωδικό Κ.Α: 25/7312.25
 

      Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.   

 

   Η Πρόεδρος

 

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 

 

Σχετικό αρχείο


Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Παρανεστίου

25/08/2017 12:53

 

 

        

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Παρανέστι, 25-08-2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ                                                                     Αριθ.Πρωτ. 4056

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                     

2η Συνεδρίαση

Επιτροπής Τουριστικής Προβολής

και Ανάπτυξης

 

 

                                                                                                                    ΠΡΟΣ

                                                                                                                 1. Ματζαρίδη Νικόλαο, Αντιδήμαρχο

                                                                                                                 2. Ανανιάδη Ιορδάνη, Δημοτικό Σύμβουλο

                                                                                                                 3. Παρλόγλου Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο

                                                                                                                 4. Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ, Δημοτικό Υπάλληλο

                                                                                                                 5. Μανωλεσάκη Γεώργιο, Δημότη

                                                                                                                 6. Πετρίδης Γεώργιος, Δημότη

                                                                                                                 7. Ορφανίδη Στυλιανό, Δημότη

                                                                                                                 (με την παράκληση σε περίπτωση κωλύματος ή

                                                                                                                 απουσίας  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Παρανεστίου, την  29η του μηνός Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1) Έγκριση της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2017» και γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2017»

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

 

 

Ματζαρίδης Νικόλαος

 

 

 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : «ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ»

24/08/2017 17:53

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ»

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017) , με θέμα « Ρυθμίσεις Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τον Δήμο» , τίθεται σε ισχύ και για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών - μέχρι 30/11/2017 -δυνατότητα ρύθμισης – εξόφλησης οφειλών κάθε είδους προς το Δήμο Παρανεστίου

Σύμφωνα με τα ισχύοντα , οι οφειλέτες μπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους είτε εφάπαξ με απαλλαγή όλων των προσαυξήσεων (πληρωμή μόνο του κεφαλαίου) , είτε σε μηνιαίες δόσεις (μέχρι 100 δόσεις) με απαλλαγή των προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων .

Για όσους επιλέξουν την εξόφληση σε δόσεις ορίζεται Ελάχιστη Μηνιαία δόση , το ποσό των 20 ευρώ.

Η παρούσα ρύθμιση αφορά οφειλές η οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31-07-2017  η που θα βεβαιωθούν μέχρι και τις 30-09-2017.

Παρακαλούμε, όσοι εμφανίζουν οφειλή προς το Δήμο Παρανεστίου, να κάνουν χρήση της ρύθμισης αυτής, η οποία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
 • ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
 • 2521352307 κο Χατζηπαναγιώτου Κων/νο &
 • 2524350111 κα Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα

 

Παρανέστι 23/08/2017

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 


 1 2 3 4 5  ... Τελική